Jdi na obsah Jdi na menu
 


Už dávno jsou známy kontakty lidí s bytostmi jiného druhu

29. 8. 2009

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

Obrazek

,,Už dávno jsou známy kontakty lidí

s bytostmi jiného druhu“

http://svetelnytym.sweb.cz/images/et/iarga.jpg

  ,,Už dávno jsou známy kontakty lidí s bytostmi jiného „druhu“, které disponují obrovskými znalostmi a schopnostmi. Vyobrazení zvláštních létajících objektů se nalézají dokonce i na obrazech s křesťanskou tematikou. Ze středověku se zachovaly pověsti o setkáních s nepozemskými bytostmi. Ale ti, kteří takovéto setkání zažili, většinou byli tvrdě postihováni tehdejší mocí. To, zda poukazováním na existenci bytí na jiné úrovni a bytí mimo zemi uvěříme nebo ne, je věcí našeho přesvědčení a také toho, zda jsme ochotni uvěřit. Jen někteří jednotlivci mají schopnost doopravdy se přesvědčit o pravdivosti nebo nepravdivosti zpráv z minulosti. V tomto století dochází k velikému počtu setkání lidí s bytostmi z jiných planet. Jsou dobře zaznamenána a známa. Dochází při nich k odevzdávání informací poukazujících na stav země a lidstva.součástí jsou rovněž rady, jak bychom měli žít, ale i praktické poznatky. Navzdory dokumentům jde o jev, který většinou neumíme zařadit a popsat způsobem, na jaký jsme zvyklí, - Tedy pomocí metod, které běžně používáme. Proto je často zamítán. Když mu totiž chceme alespoň trochu rozumět, musíme odložit vžité šablony a názory, které v naší společnosti převažují. Především se však musíme vzdát myšlenky své výjimečnosti a nadřazenosti. Ať už jako jednotlivce nebo druhu.“

 

,,Člověk je v beznadějné, kritické situaci, způsobené Člověkem samým. Můžeme diskutovat a hovořit o tom, proč a jak jsme se vůbec do této kritické situace dostali. Můžeme mít různý názor na řadu věcí. My různý názor na mnohé věci máme. To by však lidem nemělo bránit v tom, aby mluvili jeden s druhým, aby se snažili pochopit názory a představy toho druhého, co se týče mírového soužití a vzájemné úcty.“

,,Podle všeho se všechny naše systémy buď zřítily nebo ustrnuly. Zřítily se do té míry, že už kolem našeho bytí netvoří rámec, který by zaručoval bezpečnost pro lidského jedince. Naopak. Naše technika a věda pokročily do takového stupně, nabraly takovou rychlost, že duchovní pochopení Člověka nebylo schopno dostatečně držet krok, aby tuto pokročilou vědu a techniku ovládlo. Současně se náš peněžní systém vyvinul z praktického prostředku výměny na složitý ekonomický systém, který je dnes, přímo nebo nepřímo, příčinou velké sociální nespravedlnosti a neštěstí ve světě.“

,,Mnozí lidé dnes zoufale hledají nějaký způsob záchrany. Způsob, jímž by zabránili světové katastrofě, která je před námi  a jejíchž následků jsme si všichni vědomi. Mnozí prozíraví a vlivní lidé vynaložili hodně úsilí, aby katastrofě zabránili a my můžeme doufat, že se jim to v dvanácté hodině podaří. Jedna věc je doufat a druhá čelit faktům tak, jak se jeví: Čínský národ je dnes mocenským činitelem, který narušuje mocenskou rovnováhu na Zemi. Tato mocenská rovnováha už neexistuje. Svět jde vstříc atomové válce, která bude mít v nejhorším důsledku za následek totální zánik.“

,,Vzhledem k nejnovějšímu vývoji na světové aréně se nezdá, že by bylo možné na zemské rovině najít způsob, jak se vyhnout hrozící katastrofě. Jsou i jiné činitele ukazující možnost záchrany. Podstata této záchrany by spočívala v tom, že technika a věda pokročilejší než je naše, je připravena nám pomoci. Na základě vyšší etapy duchovního vývoje a skutečné všestranné služby. S ohledem na to, co se děje ve vesmíru a následně na této zemi.“

,,Tato perspektiva se může zdát fantastická tomu, kdo se s ní setkává poprvé. Navzdory tomu je to právě tento obraz, který se rodí se stále rostoucí jasností. Tyto události byly už mnohokrát popsány. Nebylo by tedy účelné zabývat se podrobnostmi. Pro čtenáře, kteří se s touto brožurou setkají, aniž by o těchto věcech měli nějaké předcházející znalosti, bychom to mohli shrnout následovně.“

,,LÉTAJÍCÍ TALÍŘE – považovány za jev – byly známy  pozorovány už dávno v minulosti. Od dob, kdy se našly písemné záznamy, třebaže talíře byly známy pod jinými názvy. V moderním věku se tento jev vážně objevil v roce 1947. Ve skutečnosti současně s naším vstupem do atomového věku. Počet lidí, kteří tyto neznámé vesmírné lodě viděli, se momentálně pohybuje kolem několika milionů.“

,,Souběžně s objevením se talířů v posledních dvaceti letech vzrostl na celém světě počet jevů a událostí, které se kromě jiného nápadně podobají biblickým popisům tzv. andělů a jejich činů. Navzdory energickému úsilí skupin pro výzkum UFO na celém světě, se jim nikdy nepovedlo uspokojivě a plně vysvětlit létající talíře jako izolovaný jev. Jen když je vsadíme do širší perspektivy, do světla historie, archeologie, parapsychologie, filozofie, náboženství a mnoha jiných věcí, se objeví plně vnímaný obraz. Obraz, který Člověka žene k rozjímání. Zvlášť dívá-li se na něj s ohledem na současnou světovou situaci a vezme-li ho v úvahu ve světle biblických popisů a proroctví týkajících se tzv. Posledních dní.“

,,Když přezkoumáme to, co bylo řečeno před 2000 lety v souvislosti s „Posledními dny“ nebo s „Koncem věku“, nalezneme, tak jasně, jak bychom si to mohli přát, popis našeho světa. Rovněž atomovou válku s následným hromadným přistáním z okolního vesmíru a s vystěhováním lidstva.“

,,Je zcela jasné, že talíře jsou jedním z předpovídaných „Znamení na Obloze“. Zároveň jsou spojkou, čistě praktickou pomůckou, v gigantické operaci pro Zemi. Operaci známé také jako Vesmírné spojení.“

,,VESMÍRNÝ KONTAKT. Během let se uskutečnily stovky kontaktů a byly snahy kontaktovat se. V některých případech spočívaly v čistě fyzických setkáních s posádkami přistávajících talířů, v jiných případech se kontakt udál telepaticky nebo nějakým jiným způsobem. Nezřídka bylo současně použití několik metod.“

,,Na celém světě byla zřízena centra pro příjem a publikování poselství, které se týkalo blížící se pomocné operace : VESMÍRNÉHO SPOJENÍ a DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA.“

,,Poselství je přijímáno shodně. Často se stejnou frazeologií, lišící se v různých částech světa pohledem vyplývajícím z pevných zásad vnějšího světa. Tedy dát všechno, co je nutné. Vždy, když je to potřebné a všude, kde je to potřebné. Co se týče Skandinávie, je přijato extrémně detailní poselství. Doprovázeno je zcela neuvěřitelným vyučováním kosmické filozofie. Zjevně z důvodu úplného pochopení přicházejících událostí, stejně jako předběžného výcviku pokud jde o to, co následuje. Tato okolnost se shoduje s tvrzením poselstvím, že severní Evropa je vybranou oblastí pro přicházející operaci.“

,,Vytváření jednotlivých center, jejich metoda kontaktu, celková struktura, se mění podle jejich specifických úkolů v různých částech světa.“

 

 Obrazek

 Vypsáno z knihy - Poselství lidstvu I.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW