Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzestup se týká nás všech !

9. 11. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

GALAXIE

Zadejte :

https://www.youtube.com/watch?v=cXNWWbOjUxU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

,,Vzestup se týká nás všech !“

Obrazek

 

,,Přicházíme v čase intenzivního duchovního evolučního impulzu na zemské rovině, která vyvolává hromadné probouzení celého lidstva. Přišel čas pro ty, kteří si uvědomují svou duchovní cestu, aby šli vpřed tak rychle, jak je to jen možné ! Jsme tady, abychom podali informace těm, kteří vědí, že jejich duchovní práce má mít nejvyšší prioritu, a kteří jsou takto hovoříce ochotni v tom pokračovat.“

 

 

,,Pro ty z vás, kteří to nevědí, Šambala, která je sídlem pro Duchovní hierarchii na Zemi, nedávno schválila genetické změny pro celé lidstvo. Náš kanál a také celý personál, ztělesnil tuto novou genetickou strukturu buněk, kolikrát s velkými těžkostmi a znovu se narodil pro jejich duševní účel a pravdu, která je pomáhat jiným, kteří budou v nastávajících měsících a rocích podstupovat ten samý proces.“

 

 

,,Účelem je vytvořit skupinovou vibraci, která zvýšeným tempem pozvedne všechny zúčastněné prostřednictvím nových zasvěcení tak, aby mohli prudčeji naplnit svůj duševní účel na Zemi. Protože někteří z vás, kteří předčasně nabyli krystalická těla, jsou a jste novým vedením planety.“

 

,,Určitá představa Kosmické hierarchie je, že se tato organizace rozroste tak, aby pojala léčitele a učitele na celé Zemi. Účelem je hlavně mezinárodní spolupráce. Především se má stát informačním zdrojem na téma procesu krystalické konverze a má poskytovat podporu formou léčení, výkladů, kurzů vzestupu pro zasvěcence v rámci jejich místních komunit. Také jsou potřební mnozí učitelé kvůli tomu, aby oslovili množství rozdílných komunit lidí na Zemi. Někteří přepisují informace o vzestupu tak, aby oslovili lékařskou komunitu a zdravotníky, další oslovují komunitu psychologů, jiní zase pedagogy a další vládní agentury. Když budou informace o vzestupu přepsané pro mnohé kulturní a profesní obce, přivede to ke zrodu paradigmatu páté dimenze pro civilizaci, která je založená na spolupráci a bezpodmínečné lásce.“

 

 

,,Současná civilizace na Zemi je založená na hierarchické struktuře. V tomto vzorci hierarchie jsou někteří hodnější a jiní méně hodni. A to vede k problému, který v současnosti na zemi je. Protože ti, kteří jsou hodni více, se chápou tak, že si zaslouží mít bohatství a zdroje. A ti, kteří jsou méně hodni, se chápou tak, že si zaslouží žít bez domova a v bídě. V rámci modelu spolupráce je každý považován za hodného a každá lidská bytost na zemi si zaslouží podporu ve svém tvořivém sebevyjádření bez ohledu na podobu, kterou na sebe vzala. V rámci spolupráce se na každou lidskou bytost dívá jako na Boha, že jim doopravdy je a je tak ctěná. Pohled na sebe a ostatních jako na Boha se na biologické úrovni obnoví s transformací těla do krystalické podoby.“

 

 

,,Život v těle je biologickou zkušeností. Posledních 10 000 roků je lidstvo biologicky omezované z titulu existence jen dvou řetězců DNA. Když se rozplynou biologická omezení, lidská zkušenost se vrátí k mírumilovnému, láskyplnému a radostnému vyjádření ducha v podobě jakou zkušenost inkarnace měla odjakživa být. Přinesli jsme vám i  mnohé informace detailně popisující proces v genetické transmutace, channelingu a o vzestupu.“

 

,,Pro lidské myšlení je přirozené se dívat na vedení z pozice splňující pozemskou odbornou kvalifikaci, jakým je vzdělání a zkušenosti na fyzické rovině. Pro naši Kosmickou Hierarchii nemá tento tip kvalifikace velký význam. Více ze zajímáme o duchovní kvalifikaci člověka, která zahrnuje  jeho ochotu ve tvořivosti s námi spolupracovat a v dokonalé harmonii s božstvím a božským plánem. Každý z členů byl prověřený, prověřený a znovu prověřený, abychom měli jistotu, že půjde vpřed jen v souladu s našim přáním. Byla to mimořádně těžká cesta pro každého z nich, protože naše přáni někdy si protiřečí pozemské logice. Každý člen se tak naučil jak se vzdát své vůle na úkor Božské vůle a jsou tady, aby pomáhali a vedli ostatní udělat to samé.“

 

,,Každý bude postupovat na základě duchovní kvalifikace a bude mu umožněno participovat tehdy, když ukončí vnitřní práci, která bude podporovat speciální kolektivní vibraci skupiny. S růstem této organizace, kolektivní vibrace skupiny obepne zeměkouli a ukotví globálně dvojníka pro spolupráci a bezpodmínečnou lásku. Tento globální dvojník přichystá základ ze kterého se zrodí na zemi nová civilizace založená na lásce, radosti a hojnosti pro každého.“

 

 

,,Prosíme a vyzýváme vás k osobní práci na sobě a těm z vás, kteří ztělesnili novou DNA děkujeme za vaši námahu, kterou jste vynaložili pro svůj rozvoj. Vězte prosím, že jsme s vámi a že vás podporujeme na každém kroku cesty.“

 

,,Ať je požehnaná vaše cesta ! To Vám přeje Namaste a Duchovní škola vzestupu."

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV