Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOBRÁ VODA je poutní místo - Zázračná studánka - Co možná nevíte o vodě - Voda je schopna vnímat lidské pocity

4. 2. 2014

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dobrá VODA je poutní místo

Dobrá voda u Pocinovic zdroj: Mladí ochránci přírody - estudanky.cz

,,Toto poutní místo můžeme navštívit po trase Dlažov, Miletice, Běhařov. Z Běhařova směrem na Pocínovice a dále pak směrem na Libkov. K místu je možné sestoupit ze silnice mezi Běhařovem  a Libkovem. Nalézá se hned pod silnicí ukryté ve svahu na půvabné lesní mýtině. Poutní místo se nachází údajně u léčivého pramene. Podle pověsti zde kdysi u studánky visíval mariánský obrázek. Nedaleko odtud se na louce popásali koně. Stará slepá kobyla zabloudila až sem a sklouzla do studánky přední nohou. Voda, která z pramene vystříkla navrátila kobyle zrak." 

,,Místo bylo známo již v 17.století, kdy ke zdejšímu prameni směřovala procesí věřících, kteří se požitím vody se studánky chtěli zbavit svých nemocí a bolestí. Již v této době bylo tradicí umisťovat v okolí pramene votivní obrázky a tabulky s děkovnými nápisy.Nad pramenem stála až do roku 1908 dřevěná kaple."

Dobrá voda u Pocinovic

,,V letech 1872-1873 pak byla nedaleko pramene postavena ještě nová rozměrná kamenná kaple P.Marie Bolestné. Tato stavba tvořená směsicí historizujících slohů je dodnes dominantou tohoto místa. Nad pramenem po shořelé dřevěné kapli vznikla jednoduchá obdélná, zděná kaple, která chrání pramen dodnes. Místo bylo udržováno i v letech totality."

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA

Kaplička Boží Voda - Církevní stavby - Český ráj - Mladá Boleslav

Foto - matalovacesta.cz

,,V roce 1723 došlo poblíž vrchu Děd k sérii uzdravení poutníků. Událost to byla významná, zkoumalo ji i pražské arcibiskupství. Ale na počátku všeho stálo záhadné zjevení. Pastýř Matěj Holý tu 23. června 1723 uviděl pod dubem u pramene vysokého starce v bílé říze, který se omýval ve vodě. Následovala zjevení další – Panny Marie, svatého Jana Křtitele a svatého Kryštofa. To už u pramene vznikla kaplička, ke studánce docházeli poutníci. Podivuhodné místo je nazváno „U Boží vody“. Vysoký stařec v bílém se objevuje i v dalších letech, postupně ho spatřili i urození páni z Valdeka a Komárova."

,,Musíme si uvědomit, že se nacházíme v bývalém keltském teritoriu, je proto docela možné, že kmet byl zjevením druida, keltského duchovního. Blízký vrch se jmenuje Děd. Možná na něm stávala pohanská svatyně, na úpatí se totiž našlo pohřebiště. V okolí se nacházejí i další centra Keltů – Tetínské skály, Koukolova hora, vrch Damil a Hradiště u Stradonic, nejrozsáhlejší keltské oppidum u nás."

,,Císař Josef II. zdejší poutě zakázal, ale zázračná studánka nezůstala zapomenuta. Dokonce zde v 19. století postavili neogotickou kapli Panny Marie. Projektoval ji slavný Josef Mocker, jeden z účastníků novověké dostavby Svatovítské katedrály. Odborníci tvrdí, že lokalita stále vyzařuje velmi silný proud léčivé energie."

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Nejdůležitější látkou na Zemi je voda. V přírodě se může vyskytovat ve skupenství pevném - led a sníh, kapalném - voda a plynném - vodní pára. Stala se jednotkou míry pro specifickou měrnou váhu všech ostatních látek. Hraje důležitou úlohu při cirkulaci částic na zemském povrchu."

,,Člověk potřebuje vodu, jinak rychle zemře. Důkazy? Ztroskotanec uprostřed oceánu zahyne, jestli nedostane včas čerstvou neslanou vodu. Člověk, který zabloudí v rozpálené poušti, umírá následkem dehydratace, pokud nedostane čerstvou vodu. Žízeň ho může dohnat k šílenství, dříve než podlehne mučivé smrti."

,,Některá zvířata, například zajíci a králíci, když se živí trávou a bylinami, svou přirozenou potravou, nepotřebují pít. Tráva obsahuje přibližně 85 % vody. Mateřské mléko se skládá asi z 87 % vody. Lidé, kteří snědí denně asi dva kilogramy čerstvé zeleniny, přijímají zhruba 250 g pevných látek a nejméně 1,5 litru vody."

,,Bez vody by život - počínaje rostlinou a konče člověkem - přestal existovat."

,,Voda se vyskytuje ve větších či menších množstvích všude na Zemi, 97 % vody je obsaženo v mořích a oceánech. Zbytek se nachází až do hloubky 6 km pod zemskou kůrou nebo (jako pára) až do výše 11 km nad zemským povrchem. Pod vyprahlou Saharou je vodní reservoár, ve kterém je dnes 240 000 kubických metrů vody."

,,Před nedávnou dobou byly Niagarské vodopády odvedeny jinou cestou, aby se zjistilo, zda lze zastavit vodní erozi. Tok Niagary chrlí 13 milionů kubických metrů vody za sekundu přes okraj vodopádu. Za více než 20 000 let ustoupí Niagarské vodopády až k jezeru Erie. Potom se Niagara stane klidnou řekou."

,,Před nedávnými dobami byly ledovce tak četné, že hladina moří klesla o 100 metrů a objevily se pásy pevniny mezi Anglií a Francií. Totéž se stalo mezi Sibiří a Aljaškou. To snad také může být vysvětlením pro některá z tajemných a neobjasněných stěhování národů."

,,Černá smrt - mor zkosila ve 14. století třetinu veškerého obyvatelstva v Evropě. Příčinou toho byla zamořená voda. Epidemii vyvolaly nakažené krysy, jejichž blechy přešly na člověka. Pitná voda je v mnohých částech světa dokonce až do dnešní doby nevhodná ke konzumaci."

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Voda prý dovede vnímat naše emoce a myšlení. Podle obojího se údajně umí i přizpůsobit. Zní to přehnaně? To je klidně možné, nicméně podle určitých výzkumů to tak skutečně je.
Voda je pro každého nesmírně důležitá, bez ní by nebyl život. Člověk sevšak nad její důležitostí příliš nezamýšlí. Podle lidí tu prostě je a vždy bude. Voda není samozřejmostí a podle všeho jí ani není jedno, že ji znečišťujeme.

 

Teorie ledových komet
Dnes již zesnulý japonský vědec Masaru Emoto věnoval studii vody celých dvacet let svého života. Byl systémem, na jakém voda funguje, naprosto fascinován. Během svých studií zjistil, že veškerá voda přišla z kosmu v podobě ledových komet. Tuto teorii však dodnes nikdo nebere příliš vážně, neboť kdyby si ji svět připustil, veškeré dřívější objevy moderní doby by byly k zahození. Emoto však zašel ještě dál. Tvrdil, že by to znamenalo jediné, a sice že všichni lidé přišli z vesmíru.


Kolik vody pojme zeměkoule?
Zajímavé je také tvrzení japonského vědce, že již nyní je zeměkoule jako vodou nasáklá houba. Další vodu prý již nezvládne pojmout, a pokud by se odněkud brala stále nová a nová voda, scénář by pro naši planetu byl následující – stoupající hladiny by začaly pohlcovat kontinenty, až by se některé ztratily přesně tak, jako dávná země Mu, Lemurie či Atlantida.


Voda odráží naše emoce
V jedné z mnoha studií se Masaru Emoto a jeho tým chopili fotoaparátů. Zatímco Emoto k vodě vysílal pocity lásky a vděčnosti, fotografové fotili krystaly kapaliny. Na fotografiích byla zachycena nádherná krystalická formace. Jakmile ale vědec začal pomýšlet na špatné věci a na zlo, krystaly nebyly schopny vytvořit normální tvary. Působily zdeformovaně. Z toho vědci usoudili, že voda je schopna vnímat lidské pocity a následně na ně reagovat.
Tato zajímavá teorie však vědce přivádí ještě na jinou hypotézu. Negativní myšlenky všech lidí podle nich způsobují přírodní katastrofy, konkrétně vlnu tsunami. „Životy moderních jedinců nejsou protknuty láskou a díkem. Všichni vězíme ve strachu a rozmrzelosti. Tekutina jen odráží naše pocity a pokud se lidé nezmění, nebudou už nikdy moci žít s vodou v harmonii,“ tvrdí Masaru Emoto ve svém díle a dodává, že je naprosto přesvědčen, že kapalina je odrazem veškerého lidského myšlení. Podle něj dochází k přírodním vodním katastrofám proto, že ve světě panuje nerovnováha v kultuře, hospodářství a politice. A protože i člověk se skládá převážně z tekutiny, vědec se domnívá, že voda dokáže změnit i osudy lidstva, neboť je jistým zrcadlem naší duše.

Nezachází snad až příliš daleko? Skutečně naše emoce ovlivňují působení vody? Jsme sami strůjci svého štěstí či naopak neštěstí, co se povodní a dalších pohrom spojených s vodou týká? Rozhodně tato myšlenka stojí za úvahu.
Caroline Kornelová

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo