Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí výroba KŘIŠŤÁLOVÉ VODY - Dvanáct kapek v moři - Poslední příběh - VODA nejen proti bolesti - Minerální VODA a její účinky

30. 11. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

DOMÁCÍ VÝROBA :

  ,,KŘIŠŤÁLOVÉ VODY,,
Obrazek

,,DO  VELKÉ  LÁHVE  3 až 5TI  LITROVÉ DÁME  NĚKOLIK  DOBŘE  OMYTÝCH  OBLÁZKŮ. LÁHEV  NAPLNÍME  AŽ  PO  HRDLO  PITNOU  VODOU.  POTOM  SKLENICI  ZAVÁŽEME  PLATÝNKEM  A  DÁME  NA  3 až 4 DNY  NA  SLUNCE.  VODA  SE  STANE  KŘIŠŤÁLOVĚ  ČISTOU  A  BUDE  MÍT  CHUŤ  VODY  PRAMENITÉ." 

 ,,Budete všichni mile překvapeni jak voda chutná - tak jako z horského pramene - a tak tato voda stojí za tuto přípravu - nemyslíte ?“     Ludmilka

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Dvanáct kapek v moři“

Autor neznámý

Obrazek

 Dvanáct příběhů

 Byl jednou jeden žák a ten se zeptal Mistra: "Co mě odděluje od pravdy?" A Mistr řekl: "Nejsi sám, kdo je oddělený od Pravdy. Je mnoho takových."

 

A dále pokračoval: "Povím ti dvanáct malých příběhů, které ti budou připadat jako velice jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když se budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je stále procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z velkých zase malé."

 

Dvanáct příběhů :

První příběh

,,Byla jednou jedna kapka v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně tak je to i s mnohými lidmi. Stojí ve středu Boha a tvrdí, že Bůh nikdy neexistoval."

Druhý příběh

"Chci svoji svobodu," dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch. "Chci svoji svobodu," dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak. "Chci svoji svobodu," dožadovala se stále kapka. A oblaka byla dobrotivá - spustila ji zase dolů. A tak byla opět v moři."

Třetí příběh

,,Intelektuální kapka je intelektuální kapka vody, ne moře."

Čtvrtý příběh

"Všechny tyto kapky v moři za nic nestojí," řekla kapka v moři.

Pátý příběh

"Bezpochyby, jednu věc už jsem poznala. Jsem o něco důležitější než moře."

Šestý příběh

"Asi se nikdy nepotkám s mořem," povzdychla si kapka v moři.

Sedmý příběh

"Ale, co je mně po moři," řekla kapka v moři.

Osmý příběh

,,Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět."

Devátý příběh

,,Jedna kapka v moři svolávala ostatní kapky, aby mohly udělat povstání v moři."

Desátý příběh

"Z titulu mé moci," řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, "z titulu mé moci jsi od tohoto dne vyloučena z moře."

Jedenáctý příběh

"Jsi v mé lásce," řeklo moře kapce vody. Ale kapka moře neslyšela, protože byla naplněna láskou k jiné kapce."

Dvanáctý příběh

"Kdyby se mi podařilo...", uvažovala kapka vody, "aby každá kapka v moři byla v mé lásce, stala bych se celým mořem." A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam však jedna kapka, která jí jednou velmi ublížila. Způsobila jí největší utrpení v životě. A tak ji přes všechnu svou lásku nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná chyběla - nestalo se z ní moře."

Obrazek

 ,,Poslední příběh"

 ,,Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku. "Ty jsi já," řeklo moře, "a já jsem ty." Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku. A to, co patřilo moři, patřilo od té chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět."

 

"Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují a přijme do sebe ty, kteří si to opravdu přejí."

"Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom?" zeptal se žák. Tehdy se Mistr z celého srdce rozesmál a řekl: "Žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit."

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Voda – nejen proti bolesti"is.jpg

,,Může obyčejná voda pomáhat proti bolesti břicha ?“

,,Voda je nepostradatelná, však je také základem života na Zemi. Výzkumem v souvislosti s významem vody pro lidský organismus se zabýval doktor Batmanghelidjem. Na základě výsledků svých zjištění napsal knihu – Voda pro zdraví, léčbu, život. Během své praxe zjistil, že i pouhá sklenice vody, skutečně může člověku pomoci od křečí a bolestí způsobených třeba vředy. Ověřil na několika tisícovkách pacientů, že se voda v podobných případech chová jako účinný lék, pije-li se v určitém množství v pravidelných intervalech. Pokud tedy člověka něco bolí, mnohdy jde jen o projev dehydratace, na kterou se nás snaží tělo upozornit.“

po.jpg

 ,,Lékař Batmanghelidjem byl přesvědčen, že nedostatečný příjem vody stojí za většinou zdravotních potíží ve společnosti a přímo či nepřímo za mnoha velkými nebo chronickými onemocněními včetně rakoviny.“

 iso.jpg 

,,Organismus může poukázat na dehydrataci různými symptomy – únavou, podrážděností, hněvem a depresemi.“

 ,,Tělo má svůj program, jak se se suchem vyrovnat – po jeho spuštění pak trpíme alergiemi, astmatem, hypertenzí, cukrovkou, poruchou imunitního systému.“

l.jpg  

,,Onemocníme a sáhneme po lécích. Ale většina léků zakrývá jen příznaky a komplikace spojené s dehydratací. Farmaceutický průmysl dodává na trh proti bolesti a mnohým chorobám anthistaminika. Je dobré si uvědomit, že právě histamin je nervový modiátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Možná, že by byli mnozí lidé překvapení výsledkem, kdyby například místo tabletky proti bolesti hlavy vypili dvě sklenice vody. Ale skutečně by museli pít vodu.“

Výsledek obrázku pro Dušek ttéma o vodě

 ,,Žádný jiný nápoj – čaj, ovocné šťávy a jiné nealkoholické nápoje, natož káva či alkohol vodu nenahradí, neúčinkuje jako ona. Člověk, aby byl zdravý, v průměru potřebuje vypít zhruba dva až tři litry vody denně. Neměl by dovolit, aby dostal žízeň, měl by své tělo zásobovat vodou průběžně.“

  ko.jpg  

,,Jak se pozná, že pijeme dostatečně ? Dobrým znamením podle doktora Batmanghelidjema je, když je moč bezbarvá.“

   Z týdeníku SPIRIT

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 ,,Minerální voda a její účinky“

 Obrazek

,,Minerální vody jsou vody, které se svými vlastnostmi či složením výrazně odlišují od ostatních vod. Do této kategorie se řadí vody, které mají v 1 litru vody více něž 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než 1 gram rozpuštěného oxidu. Již ve středověku si lidé začali všímat, že některé vývěry minerálních vod jsou nejenom velmi chutné, ale také, že mají zároveň velmi příznivé účinky na lidský organismus."

 Složení minerální vody :

 ,,Minerální voda obsahuje draslík, hořčík, vápník, sodík, železo, oxid uhličitý, železo, chlorid a hydrogenuhličitan. Pokud se podíváte na složení minerálních vod, zjistíte, že každá z nich má jiné složení minerálů."

 Denní příjem minerální vody :

 ,,Minerální vody jsou velice zdravé a mají příznivý vliv na lidský organismus. Lékaři ale také varují, že minerálek by člověk neměl vypít více než půl až jeden litr. Protože hrozí, že se budou minerální látky v těle a to v cévách – játrech - ledvinách hromadit."

 Obrazek

 Minerální voda a její příznivé účinky na lidský organismus :

 ,,Složení minerální vody podporuje dobré trávení, které je bezpochyby základem dobrého psychického a fyzického zdraví každého člověka. V mechanismu působení na trávicí systém se příznivě uplatňuje především hydrogenuhličitanová složka, kdy dochází k podpoře štěpení tuků a bílkovin. Minerálka dále zlepšuje vnímavost, bdělost, odolnost a napomáhá vyšším pracovním výkonům. Díky svému složení je minerálka vyhledávána především aktivními lidmi a sportovci."

 Nepříznivé účinky minerálních vod :

 ,,Zvyšuje se riziko přetížení ledvin, vzniku ledvinových kamenů, aterosklerózy a ukládání nadbytku některých minerálů v těle. Jde především o železo v játrech a vápník v cévách, které se nadměrným pitím minerálních vod v těle ukládají."

 Obrazek

,,Je potřeba minerální vody střídat, aby jejich účinek nebyl na naše zdraví škodlivý." Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ