Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tento PŘÍBĚH se stal - Krystalická voda není DIAMANTOVÁ - Legendami opředené jezero BAJKAL

19. 3. 2009

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Tento příběh se stal na přelomu 19. a 20. století v Holandsku."

Obrazek

,,Na jednom z vedlejších ramen velké řeky stál otevírací most a bydlel u něj muž se svou rodinou. Jeho úkolem bylo otevřít most ve chvíli, kdy se blížila nějaká loď. Říkalo se mu „správce mostu“.

 ,,Byl to obyčejný den jako každý jiný, když si v prostoru strojovny mostu hrál správcův syn a nešťastnou náhodou mu uklouzla noha a spadl do strojovny, která byla plná ozubených kol a lan."

,,Správce to zjistil a snažil se rychle synovi pomoci, ale jeho vyproštění bylo komplikovanější než si myslel. Jenže v tu chvíli se ozval známý signál blížící se lodi. Otec vyběhl k mostu a uviděl výletní loď, jejíž paluba byla plná rozverných výletníků. Správce mostu věděl, že času je velmi málo, protože pokud by nezvedl most, loď by nestačila zastavit a všichni na palubě by byli rozmačkáni mezi palubou lodi a mostovou konstrukcí."

 ,,Znovu se naklonil nad strojovnu a snažil se vyprostit svého syna. Jenže znovu se ozval lodní zvon - tentokráte podstatně naléhavěji."

,,Nový pokus o vytažení syna a opět neúspěšný… a znovu naléhavý signál z výletní lodi."

,,Otec se zvedl a přiblížil se k páce, která spouštěla chod zdvihacího zařízení. Už nemohl čekat - musel se rozhodnout…"

,,V hlavě mu probíhaly myšlenky… má spustit zdvihací zařízení a ztratit syna nebo nemá most otevřít a nechat zabít desítky lidí na lodi ?"

,,Ještě chvíli stál a znovu se ozval naléhavý signál z lodi. Správce mostu uchopil páku a potáhl ji k sobě… most se začal otvírat…"

 ,,Lidé na palubě lodi proplouvali kolem správce mostu a v dobré náladě mu mávali na pozdrav. A zdrcený otec stál na břehu a po tváři mu tekly slzy…“

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Tento příběh jsem dostala e-mailem a zde jsem Vám ho vepsala, aby jste všichni uvážili velice těžké, ale velmi rychlé zlomkové rozhodnutí mezi jedním životem nebo mnohými životy a smrtí."

Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Krystalická voda není Diamantová“

Obrazek

 ,,Voda....ta nositelka čistoty...ta všemi milovaná...ta křišťálová studánka.“

 ,,Je pro nás všechny velkým darem, doprovází nás od vzniku života, až po tento přelomový věk. Žijeme s ní už dlouhou dobu, ale stále si nedokážeme plně vážit jejího dobrodiní. Proto jsem napsal tyto slova za vodu, která nemá ústa lidská....ona pěje duší... hlasem jemným, který navrací svobodu.“

 ,,Určitě jste někdy slyšeli, že voda má paměť. Nebudu se tady zabývat vědeckým zkoumáním, jestli je to fyzicky možné, nebo ne. Z alchymie života víme o elementárních říších, které je zde zastupují jejich hmotní spojenci jako voda, oheň, země, vzduch. Každá říše má svůj duchovní vývoj přesně zapadající do mozaiky vzestupu Gaiy a všech. Protože jsme všichni udělali velký krok kupředu, sklízíme velké nadpozemské dary. Do vody je teď možné vkládat daleko více jemnohmotných (vysokovibračních) energií, čímž dostala novou krystalickou strukturu.“

 ,,Upřesním to tak, že porovnám výrobu diamantové vody a vody krystalické. Diamantová voda se vyrábí asi takhle : nejprve jsou ponořeny vybroušené diamanty do čisté vody, tím se prý očistí a posílí, potom za pomoci určitých frekvenčních impulsů a modulací zvuku, naprogramují její funkci.“

 ,,U vody Krystalické to funguje podobně - také je zapotřebí čisté vody, ale pro aktivaci její krystalické struktury je zapotřebí duchovních nástrojů svobodné spolupráce. Tyto nástroje otevírají duchovní vody Grálu. Grál, je jakoby databanka všech vývojových vzorů pro sjednocení Boha a Bohyně. Grál je také symbol mystické svatby, posvátné spolupráce.“

 voda01

,,Krystalická voda je tedy voda Grálu“

 Obrazek

 ,,Vývojové energie jsou nástroje pro tvorbu tohoto stvoření. Je důležité pochopit, že vesmír je v neustálém pohybu a i tyto nástroje se vyvíjí. Tyto změny se dají vypočítat z Galaktické astrologie dávných kultur. My jsme v době průlomu, nebo-li přechodu do jiného věku. Je to doba, kdy se transformuje dávná moudrost, nashromážděná po dlouhou existenci vesmírů (špatné i dobré rozhodnutí). Tím se mění vývoj i jeho nástroje. Transformace zajistí, aby tyto nástroje mohly projít do nového věku, kde jsou jiné možnosti a tím i jiné výzvy pro spolupráci.“

Přijal - Marek Hašlar

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Legendami opředené jezero - Bajkal"

 

Obrazek

 

,,Uprostřed sibiřských krás i tajemství zaujímá své místo Bajkal. Nachází se v samém srdci tajgy, jeho scenérie je i dnes inspirativní pro malíře či básníky." ,,Je útočištěm vzácných ptáků i divoké zvěře, v jeho vodách žijě přes padesát druhů ryb. Nikolaj Spafarij poté, co v roce 1675  jezero přeplul, napsal, že Bajkal lze nazývat mořem, protože z něj vytéká mohutná řeka Angara, která se míchá s velkým mořem a ,,jeho délka i šíře veliká jest."

,,Jezerem je Bajkal jistě nazýván proto, že jeho voda není slaná. Se svými 1 635 metry je nejhlubší sladkovodní zásobárnou vody na Zemi, zadržuje největší množství pitné vody vůbec - jedná se asi o 18% všech světových zásob. Jeho dno leží pod úrovní hladiny světového oceánu, zatímco střední výška hladiny je více než 450 metrů nad mořem. Od listopadu do dubna, kdy jezero zamrzá, se z něj stává rychlá spojnice mezi protilehlými břehy. Ledové bajkalské cesty ale byly a jsou velice nebezpečné. Při změnách teplot vznikají  v ledu praskliny ( termické švy ), a pokud dojde k prolomení ledového krytu, bývá zmařen nejeden lidský život."

 

Obrazek

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO