Jdi na obsah Jdi na menu
 


STUDÁNKA s neobyčejnou VODOU - Co o sobě prozrazují STUDÁNKY - Čarovné STUDÁNKY - Světový den VODY

10. 5. 2011

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Ta voda není zázračná, ale prostě úplně obyčejná ... Ale my už totiž nevíme, jak má taková obyčejná voda vlastně vypadat.“

 ,,Studánka s neobyčejnou vodou“

,,Kousek cesty nad odbočujícím kanálem, proti proudu Menší Vltavice, je na naučné stezce rozcestí. Vyplatí se podívat na druhou stranu směrovky, protože podle ní zjistíte, že ta strmější cesta vede ke studánce. A protože jste již nedaleko od vodopádů sv. Wolfganga, bývá i tato studánka připisována stejnému světci."

,,Pěkných studánek je kolem nás jako šafránu - a tahle opravdu moc pěkná je. Na kamenném kvádru, ze kterého vytéká nerezovou trubkou voda, je obrázek sepjatých dlaní nabírajících vodu; jsou tu také květy leknínu a ledňáček."

Je tam napsáno:

 ,,Když znaven jsi a uběhaný 

a do srdce ti padl stín,

nabírej mě do svých dlaní.

Tělo i duši pohladím.“

,,U studánky je také dřevěný korbel, aby se z něho mohl každý pocestný napít. Obrázek i verše ale vybízejí, abyste vodu nabrali do dlaní. Zkuste to a poznáte, jak ledově osvěžující dokáže být doopravdická voda vytékající přímo z lůna Matky Země. Nebojte se vodu ochutnat, je pitná. Nevím, jak bude připadat vám - Ta voda totiž má chuť ... vody. Opravdové vody, neupravené a chemikáliemi a neumrtvené cestou potrubími nevalné kvality. Je to rozdíl v chuti, jako je rozdíl mezi mlékem nadojeným přímo od krávy a tím, co se prodává v krabicích."

,,Potom se vraťte na původní pěšinu a pokračujte dále, k vodopádům ... a pak ještě dále, třeba kam vás prostě nohy ponesou a Vaše kroky dovedou. Je tam krásně ...“     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Co o sobě prozrazují STUDÁNKY"

 studanky.jpg

 ,,Mrtvou vodou jsou naplňovány temné studánky. Jejich existence je nutná, voda viří bakterie, ale samy leží v místech s vyzařováním záporné energie. Citlivý člověk to snadno pocítí. Někdy se můžeme orientovat podle jména. Mariiny, Andělské či Boží jsou studánky dobré - ,,zázračné“- posilující. Čertovy a Černé vody patří do druhé kategorie.“

  ,,U dobrých“ vod vše okolo bzučí, květenství jsou sytá, najdeme tady lavičky, altánky a spousty svatých obrázků či křížků. Mrtvé studánky nás přivítají chladem, hřbitovním tichem a stínem. Vodu mají čistou, ale nebezpečnou.“

   ,,Podobná vodní oka se nalézala v jižních Čechách, například kolem Nýřan, Hotýšova a u Klenčí pod Čerchovem. Některé studánky s mrtvou vodou se využívaly pro přípravu přírodních dezinfekčních prostředků, ale i k výrobě škodlivých čarodějnických lektvarů.“

 stud.jpeg

   ,,Někdy bylo nebezpečné i bahno či písek na dně. Nebezpečné studánky se musely zasypat nebo alespoň zakrýt poklopy.“

 ,,V některých studánkách spí na dně stočený had. To souvisí s tělesnými čakrami, energiemi a dávnými kulty. Jsou alegorií zmrtvýchvstání, koloběhu života, reinkarnace.“ 

 ,,Ježíš je zobrazován jako ryba. Panna Maria na kostelních obrazech šlape hadovi na hlavu. Starozákonní Mojžíš dovedl proměnit svou hůl v hada a kovovým hadem uzdravoval putující Židy po poušti.“

 zdroj.aspx.jpeg

 ,,Nezapomínejme, že naše studánky jsou také mocné a silné. Spatřujeme u nich různé zázračné události, nebo v ně alespoň věříme !“ Ludmilka

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

blush,,Čarovné studánky"blush

,,S čarovnými studánkami se u nás setkáváme takřka po celém území České republiky." ,,Připomenout si můžeme třeba studánku U Boží vody na vrchu Průhoně v oblasti Berounska. Zde už zřejmě od pohanských dob stával menhir. Po omytí touto vodou se měly údajně zázračně zacelovat i otevřené rány."

,,Další ze studánek na vrchu Křemešník, v oblasti Pelhřimovska, se proslavila již od 17. století. Voda z pramene obsahuje částečky stříbra, které mají blahodárný vliv na lidský organismus. Využít tuto studánku však lze jen v určitém období, neboť zázračný pramen začíná vyvěrat koncem prosince a přibližně koncem května opět mizí."

,,Jednu z našich nejstarších léčivých studánek naleznete ve vesnici Svatý Jan pod Skalou na Berounsku, poblíž jeskyně, v níž měl přebývat svatý Ivan. Víru v léčivou moc této vody potvrdily též chemické výzkumy, neboť voda obsahuje vysoké množství minerálů."

,,Naději na zázračné uzdravení skýtá též Vřesová studánka na úbočí Červené hory."

,,Podle legendy uzdravuje již od středověku Zdislavina studánka u Markvartic v Podještědí. O pramenu dodnes kolují zvěsti, že má blahodárný vliv na některé nemoci."

Klokočka

,,Pod kaplí svatého Stapina, v údolí Rokytky nedaleko Mnichova Hradiště, vyvěrá další ze zázračných pramenů - Klokočka. Lidé o ní už v 18. století tvrdili, že patří doslova k všelékům proti mnoha neduhům."

Klokočka

,,Málokdo ví, že poblíž míst, kde lesní pramen pod Kapličkou prýští, se nacházely v 19. století skutečné lázně. Jejich pozůstatkem je stavba při silničce na rozcestí před svatým Stapinem a velká, do klasického slohu upravená hájovna, která vznikla rovněž přizpůsobením lázeňské budovy. Dnešní zděná kaplička byla vysvěna v letech 1724 - 30 na místě dřívější dřevěné, zbořené v roce 1811. V 19. století byla cílem každoročních poutí."

SPIRIT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Světový den vody"

Obrazek

,,Od roku 1993 je na popud Spojených národů 22.březen slaven jako světový den vody. Voda je základem života na Zemi a v minulosti byla považována za posvátnou. K vodě se pojí řada legend a pověstí, lidé věřili v zázračnou a uzdravující moc pramenů a studánek. Prováděli očistné rituály a uctívali vodní bohy. Přinášeli jim četmé dary, aby se vyhnuli jejich hněvu, aby zabránili povodním nebo naopak trýznivému suchu."

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS