Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černá magie na zámku Vranov nad Dyjí - Chlapce chtěl unést Satan - Kopec se jmenuje Homole - Po pokladech se pátrá dál

10. 6. 2020

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Černá magie na zámku Vranov nad Dyjí"

Zámek Vranov nad Dyjí

,,Historie krásného zámku Vranova nad Dyjí na jižní Moravě je temná a děsivá. Černá magie se zde praktikovala v bývalé hradní věži, a to hlavně v časech, kdy zámek patřil polskému hraběti Mniszkovi. Ten zde totiž na přelomu 18. a 19. století vyznával spirituální alchymii, mystiku a holdoval kabale. Z té doby zbyla na Vranově tu a tam ještě kabalistická výzdoba, například záhadné znaky namalované v malém konverzačním salonu."

,,Kolem částečně rozpadlého hradního opevnění se už opakovaně vyskytly záhadné a hrůzostrašné jevy. Několikrát za rok vyšlehnou v noci z vrcholů kamenných staveb zářící a fosforeskující gejzíry doprovázené příšerným ženským křikem a ječením, vytím a vzlykáním. Zároveň svědkové kolem věží několikrát spatřili bílé a světélkující postavy. Některé měly tvar jen mlžného oblaku a dýmu, jiné ovšem děsily umrlčí lebkou."

,,Pod hradem se podle místní legendy nacházejí tajné chodby, které vedou až na blízký hrad Cornštejn. Sloužily nejen jako útěkové v případě obléhání, ale také pro ukrytí zámeckých pokladů. A to v obou směrech."

,,Paranormální jevy se ve Vranově ovšem nevztahují jen k zámku. Ještě v polovině 20. století strašil v okolí fary vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie přízrak muže, který se tady oběsil. Mělo jít o vranovského občana Ferdinanda."

,,Jen pár metrů od zámku se v lese nachází kaplička, kterou dala postavit v roce 1806 nad studánkou manželka polského pána na Vranově - hraběnka Felicie Mniszková. Ve skalní jeskyňce, ze které pramen vyvěrá, prý sídlila dobrá vodní víla Felicie, která vodu učinila zázračně léčivou. Proto se sem mnoho lidí chodilo léčit. Přesto i toto místo, tak jako snad všechno kolem Vranova, zastírá tragédie a smrt. Nedaleko odtud se při honu zabila hradní šlechtična, která neposlechla varování víly Felicie, aby se honu neúčastnila…"

Týdeník Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Chlapce chtěl unést Satan v obci Zemplínské Kopčany."

Podívejte se na video - zadejte do vyhledávače:

https://www.youtube.com/watch?v=hE9fWZ2476A

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Kopec se jmenuje Homole !"

 ,,V Rudné - Dušníkách u Prahy je pohřbena umělá homole, kultovní stavba, která vznikla s největší pravděpodobností před 4 000 lety."

,,Nad záhadnou homolí všichni kroutí hlavou, vyzařuje z ní posvátnost a tajuplnost. Je pravděpodobné, že umělý objekt byl součástí slunečního kultu, přežívajícího i v časech raného křesťanství, podobně jako jiné stavby tohoto typu. Kopec se jmenuje Homole, a pokud ho budeme hodnotit s esoterického a hermetického pohledu, potom ve stavbě spatříme důsledek významné magické operace, jejímž cílem bylo zesílit působení silného energetického bodu, který se zde nachází a ovládá krajinu. To dokládá i stavba kostela sv.Jiří, která vyrostla na místě původní kaple zničené za třicetileté války. Při výzkumu byla pod podlahou nalezená koňská lebka a uhlíky, což potvrzovalo, že stavby umělého vrchu souvisela s magií, slunečním kultem, a kultem mrtvých, protože kůň byl spojnicí mezi našim světem a záhrobím."

,,Kdo byl ale skutečným tvůrcem ? Homole u Prahy není zdaleka jediným umělým kopcem, existovalo jich mnohem více. A pokud skutečně zesilovaly energetické body a bylo s nimi možné ovládat či měnit krajinu, potom naši prapředci disponovali opravdu nemalými znalostmi."

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Po pokladech se pátrá dál“

 

Obrazek

 

,,Historie starého ruského města Lebedaň je záhadná. V letopisech se zmínky o něm uvádějí z počátku 16. století, statut města byl oficiálně udělen v roce 1779. Ovšem už ve 14. století byla v těchto místech osada a založili ji loupežníci! Legend, jak vznikla, je více."

,,Ta první říká, že ji postavili Kunam a jeho synové Rus a Trjapka. Kunam se svou bandou přepadal pocestné na obchodní cestě vedoucí podél Donu a loupil také u Tatarů. Dodnes existuje v Lebedani místo, které se jmenuje Trjapinova hora. Jméno Kunam pochází z blízké vesnice Kujmaň a Trjapka označuje něco ve smyslu syn rybáře."

,,Legenda říká, že po smrti otce a syna v jedné bitce s Tatary se další synové rozloučili s loupeživým životem a stali se mnichy. Nedaleko Lebedaně postavili klášter a kostel. Bývalí Kunamanovci přestali loupit a začali strážit hranice moskevského státu, za což dostávali ze státní pokladny peníze."

,,V roce 1380 byly strážní městečko a i kostel zničeny nájezdníky. Klášter pak obnovil až smolenský kníže Jurij Svjatoslavič, aby se měl kde kát za vraždu své ženy Juliany Vjazemské."

,,Podle druhé legendy zde žil loupežník Kudějar. Na místě dnešní Lebedaně postavil nevelkou tvrz, obklopenou příkopy a valy, tam chránil své ukradené poklady. Val vysoký asi pět metrů, který se zde zachoval až do 19. století, je prý z jeho tvrze. A měl to být právě Kudějar, který vedle Lebedaně nechal ve vysokém břehu Donu vyhloubit podzemní chodby. Tady si měl schovat svůj lup. Ještě v 19. století se povídalo o množství podzemních chodeb v okolí města, kudy pak mohli loupežníci v případě útoku utéci i s pokladnou."

,,V roce 1898 našel zvoník z Rožděstvěnského kostela na břehu Donu podzemní vchod uzavřený ocelovým plátem. Zkusil projít tunelem, ale strop se propadl a on se jen s obtížemi vyškrábal na povrch. A další podzemní vchod našli dělníci při stavbě domu kupce Čurilina. Začátkem 20. století byly na okraji města vidět hluboké jámy. Předpokládalo se, že to byly vchody do podzemí."

,,Na předměstí žili jiní dva loupežníci, bratři Taras a Najan. Oba černovlasí, černovousí, s černýma očima. Jestliže se na někoho zle podívali, ten onemocněl a brzy zemřel. Taras byl čarodějem a dovedl prý plout po Donu na svém rozloženém plášti. Jakmile ho místní viděli, v panice se rozbíhali na všechny strany a křižovali se. Vesničané oběma mužům raději platili každoročně daně. Moskva poslala na bratry vojáky. Ovšem kulky se Tarasovi i Najanovi vyhýbaly. Místní kněz, otec Sergej, proto nakonec odlil stříbrnou kuli a posvětil ji v chrámu. Připojil se k oddílu vojáků a teprve on zastřelil Tarase. Najan, který byl vedle bratra, náhle zbledl, povyskočil, zatočil se a padl na zem. Byl mrtvý, na jeho hrudi se rozlévala skvrna právě v tom místě, kde stříbrná kulka zasáhla jeho bratra. Po cestě z Lebedaně do Kozlova je Tarasova louka, kde podle vypravování bratři žili. Tam je pochovali, ale nejprve každému vrazili do hrudi osikový kůl."

,,Když bylo roku 1649 v Rusku zákonem upevněno nevolnictví, část rolníků se nechtěla podrobit statkářům a utíkala na hranice státu, tedy i k Lebedani. Vytvářeli tlupy, olupovali místní i cizí kupce. Moskva opět poslala vojáky. V jedné historické kronice se mluví o tom, že za dva roky bylo v Lebedaňském újezdu a dalších dvou poblíž chyceno 1749 uprchlíků. Přesto loupeží přibývalo. Mnoho lupičů se podařilo pochytat a popravit. "

,,V roce 1700 se ve zdejších místech objevily nové hordy utečenců, dezertérů z armády Petra I. Jak děsivé se tu odehrávaly zločiny, potvrzují historické dokumenty. Například dva chycení zločinci – Semen Popov a Ivan Kornilov - zabili 62 lidí a uskutečnili 117 krádeží a přepadení. A takových tu byla spousta. "

,,Za Jekatěriny II. loupeže pokračovaly. Carevna nařídila zesílit boj se zloději. Podle všeho byl posledním loupežníkem zchudlý místní statkář Filin. Chytili ho v roce 1802. Bandité mohli zanechat poklady v zemi, podél břehů Donu. Dodnes se ale nic velkého nenašlo, jen malých nálezů bylo hodně. V roce 1901 nalezli ve vesnici Kalikino soudek se stříbrnými mincemi. Mince, stříbrné kříže a církevní náčiní se také našly ve vesnici Čerepjaň. V současné době tak do tohoto kraje nemíří bandité, ale tajní hledači pokladů.“

 

Obrazek

 Spirit 2010

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář