Jdi na obsah Jdi na menu
 


PÍSMA, která čekají na luštitele - Jsou ZNAKY na předmětech skutečným písmem? - Fenomén Bermudského trojúhelníku

30. 5. 2016

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

winkPÍSMA, které čekají na luštitelewink

,,Kromě písma Velikonočního ostrova představuje dalším tajemstvím je harappské písmo z oblasti údolí řeky Indus na území dnešní západní Indie a Pákistánu. Tam mezi léty 3250-2750 př. n. l. vzkvétala protoindická, tzv. harappská civilizace, nazývaná dle prvního objeveného města Harappy."

1200px-Harappa_Indus_Valley_seal_with_fighting_scene

Foto - meapatria.sk

 

,,Její písmo bylo později nalezeno i v okolních státech, což svědčí o častých obchodních stycích. Znaky se dosud rozluštit nepodařilo. Vědci rovněž nerozkryli písmo na hliněném disku, nalezeném roku 1908 při vykopávkách krétského města Phaistós. Disk, spirálovitě popsaný 241 znaky, zřejmě pochází z období mínojské kultury (2700-1450 př. n. l.)."

,,Je známo, že na Krétě existovaly dva druhy lineárního písma: písmo typu A a písmo typu B. Druhý typ vyluštili v roce 1953 britští lingvisté Michael Ventris a John Chadwick, avšak písmo typu A ani disk, který je psán třetím typem písma, zatím nikdo nedešifroval."

SPIRIT

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jsou znaky na předmětech harappské kultury skutečným písmem?
Rubrika: Dávné civilizace

O vyspělé starověké civilizaci, která obývala prostor kolem řeky Indus a svého největšího rozkvětu dosáhla přibližně v letech 2600 až 1900 př.n.l., mají historici jen kusé informace. Veškeré naše vědomosti se opírají o archeologické vykopávky, protože písemné prameny scházejí a dochované piktogramy z pečetidel, amuletů, destiček a keramických nádob se nám rozluštit nepodařilo. Americko-indický vědecký tým se pokusil zjistit, jestli byly znaky používány jako skutečné písmo, nebo zda se jedná o pouhé symboly bez vztahu k mluvenému jazyku. Studii letos v dubnu publikoval časopis Science.

 

Orientační geografická mapa indického subkontinentu s řekou Indus, kolem níž se před více než 4. tisíciletími na území o velikosti 1,2 mil. km² rozvíjela harappská kultura. Zvýrazněna jsou města Harappa a Mohendžo-daro, které od sebe dělí vzdálenost 640 km. Civilizace zahrnovala celkem asi 2 tisíce měst a sídel.
 

"O induském písmu víme skoro 130 let. I přes více než stovku pokusů ještě nebylo rozluštěno," konstatoval Rajesh Rao, profesor počítačové vědy a inženýrství na Washingtonské univerzitě. "Výchozí předpoklad byl vždy ten, že znaky jsou zakódovaným jazykem."
Hlavní města se nazývala Harappa (dala název celé civilizaci) a Mohendžo-Daro.

Foto - slideplayer.cz
V roce 2004 vystoupila trojice amerických autorů s tvrzením, že krátké nápisy na nalezených předmětech nemají žádný lingvistický obsah. Jsou to prý jen náboženské nebo politické symboly. Vědci nabídli odměnu 10 tisíc dolarů tomu, kdo by objevil nějaký artefakt z té doby, který by obsahoval alespoň 50 znaků seřazených a opakujících se zdánlivě náhodně, jak je to typické pro starověké jazyky. Zároveň by pak uznali, že jejich hypotéza je mylná.

Profesor Rao, který se o starověké civilizace zajímá dlouhodobě, navázal spolupráci s několika indickými kolegy a společně porovnali vzor a náhodnost výskytu symbolů z harappských předmětů se známými lingvistickými zápisy, například s angličtinou, ale i se starověkou sumerštinou, se sanskrtem nebo s drávidskými jazyky. Došlo i na srovnání s neligvistickými systémy, jakým je sekvence nukleotidů DNA nebo imperativní programovací jazyk Fortran. A výsledek? Znaky z období harappské kultury se odlišují od všech nelingvistických systémů a naopak velmi přesně odpovídají mluvenému slovu, což dává za pravdu názorům, že symboly reprezentují dosud neznámý starověký jazyk.


"Aplikovali jsme metody informatiky na tuto starověkou záhadu," řekl profesor Rao. "A v této chvíli můžeme říci, že induské písmo vykazuje statistickou zákonitost, která je ve shodě s přirozenými jazyky."
Pokud jsou harappské symboly skutečným písmem, jak dokládá nejnovější studie, pak by nám jejich rozluštění pomohlo odhalit tajemství jedné z nejstarších civilizací světa.
"Chtěli bychom pokročit dál, jak jen to půjde a teoreticky, ano, chtěli bychom písmo dešifrovat," poodkryl své úmysly Rao. "Prozatím chceme analyzovat strukturu a skladbu písma a odvodit jeho gramatická pravidla."
Lidé harappské kultury žili v blízkosti řeky Indus ve stejné době, kdy se na jiných místech naší planety rozvíjela egyptská a mezopotámská civilizace. Historici považují harappskou kulturu za velmi vyspělou. Obyvatelé byli soustředěni do městských center s kamennými domy, dobře fungující infrastrukturou a propracovaným vodovodním a kanalizačním systémem. Mezi největší města patřila Harappa a Mohendžo-daro s asi 40 tisíci obyvateli.

Příklady induského písma. Čtyři čtvercové předměty s ikonografickým znázorněním zvířat a člověka jsou cejchovací stranou pečetidel. Vpravo nahoře jsou tři prodlouhlá pečetidla bez ikonografické výzdoby a tři malé destičky (jedna pokroucená).
Postava s rohy sedící se zkříženýma nohama v lotosové pozici (na obrázku vlevo dole) má být podle některých interpretací Proto-Šivou v aspektu pána tvorstva Pašupatiho, čemuž prý odpovídá podobnost s pozdějšími artefakty. Bez znalosti induského písma však nelze tyto úvahy dokázat. Ani četné nálezy hliněných sošek se zdůrazněnými ženskými rysy nemohou být považovány za jasný důkaz kultu bohyně Matky. Přesto mnoho badatelů označuje harappskou kulturu za prazdroj, ze kterého čerpal původní hinduismus a bráhmanismus.

Gnosis9.net

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Co způsobuje jevy a události, které dostaly postupně název fenomén Bermudského trojúhelníku?

Bermudský trojúhelník není jediný! Záhadnou mořskou past má i Austrálie  

Foto - epochaplus.cz
Pobřežní linie Severní Ameriky v okolí mysu Gotteras, poloostrov Florida a ostrov Kuba jsou body, které vytváří obrovskou parabolickou anténu. Mořské bouř e, přicházející z Atlantického oceánu, generují infrazvukové vlny, které se odrážejí od tohoto reflektoru a soustřeďují se v prostoru bermudského trojúhelníku. Kolosální rozměry této struktury tak vytvářejí oblast, kde infrazvukové vlny mohou dosáhnout značnou velikost. To prý může být příčinou objevujících se tajemných jevů.

Jak je známo, silné infrazvukové vlny způsobí u člověka panický strach dohromady s přáním uniknout z uzavřeného prostoru. Takové chování je podobné reakci člověka, který v minulosti uměl instinktivně předvídat zemětřesení. Přesně tato reakce nutí posádku a pasažéry například v panice opustit svoji loď. Ve spojení s biorytmy člověka může infrazvuk vysoké intenzity způsobit i smrt.

Infrazvuk může být příčinou rezonančního vlnění lodních stožárů, které tak mohou i prasknout. Podobně může působit i na konstrukci letadel. Infrazvuk může být příčnou rychle vznikající a stejně tak rychle zanikající mlhy, husté jako mléko. Infrazvuk 5 –7 Hz může vyvolat rezonanci způsobující poškození mechanických hodin nebo náramkových hodinek.

Infrazvuk se může šířit i pod vodou a kopírovat reliéf dna. Původcem infrazvuku mohou být podvodní sopky nebo zemětřesení. To přitom může být i velmi daleko od místa, kde se infrazvuk projeví.

Vliv infrazvuku je nejzřetelnější zejména na lidský nervový systém. V procesu evoluce člověka se instinkt (šestý smysl) vyvinul zřejmě proto, aby ochránil lidstvo – varoval, vybízel k útěku, k úniku z prostoru, aby člověk nebyl zasypán. To vše je doprovázeno panickým strachem. Podobné reakce mají mnozí živočichové. Je nutné připomenout mnohokrát popsané případy, ve kterých psi vynesli malé děti z domů před zemětřesením.

Člověk prokázal vysokou odolnost k infrazvukovým vlnám, ale při velké intenzitě se dávná reakce probudí a zablokuje reálné uvažování. Strach není vyvolán vnějšími podněty, ale vychází takříkajíc zevnitř. U člověka je pravděpodobně vyvolána i jinou reakcí – asi vizuální. Jak jinak objasnit poslední slova letců a námořníků: „Nebe není takové, jaké má být” nebo „Moře vypadá nějak jinak, děje se něco úžasného,” atd.

V závislosti na intenzitě infrazvukových vln lidé na lodi pociťují různé stupně paniky. Mohou vyběhnout na palubu, skočit a plavat od své lodi, při velké intenzitě infrazvuku mohou dokonce zemřít.  Je jasné, že podobné oblasti se mohou vyskytovat i v jiných částech světa. Je možné, že panický strach, vyvolaný infrazvukovými vlnami, posloužil ke vzniku mýtů o zpěvu bájných sirén.

Spirit

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo