Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pyramidy - Mars - Sirius - Města Atlantidy - Kód 365 - Záhada Božské sómy - Výklad Sumerských TEXTŮ

12. 1. 2009
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PYRAMIDY - MARS - SIRIUS:

MĚSTA ATLANTIDY A KOD "365"

 V posledních létech byly v různých koutech naší planety odhalovány uzdravující účinky konstrukce pyramidální formy. Uzdravující efekt "tvaru pyramid" je mnohokrát patentován. Podle výzkumu francouzského inženýra 0T.J.V. Rena pyramidy, koule, polokoule i krychle samy o sobě svým tvarem představují rezonanty kosmické energie. Pyramidální zařízení, které je orientováno světovými stranami jako Cheopsova pyramida, očišťují vodu, zabíjí mikroby a také mumifikují. Tupé ostří se samo v pyramidální konstrukci nabrousí - toto je obsahem patentu českého inženýra Drbala. Tento inženýr také prohlásil,že klobouky a čapky pyramidální formy mají vliv na zdraví člověka. V Kalifornii na klinice Garswill mají pyramidy vyrobené z tyček, které jsou zavěšené u stropu, aby urychlily léčení pacientů.

        V posledních létech byly v různých koutech naší planety odhalovány uzdravující účinky konstrukce pyramidální formy. Uzdravující efekt "tvaru pyramid" je mnohokrát patentován. Podle výzkumu francouzského inženýra 0T.J.V. Rena pyramidy, koule, polokoule i krychle samy o sobě svým tvarem představují rezonanty kosmické energie. Pyramidální zařízení, které je orientováno světovými stranami jako Cheopsova pyramida, očišťují vodu, zabíjí mikroby a také mumifikují. Tupé ostří se samo v pyramidální konstrukci nabrousí - toto je obsahem patentu českého inženýra Drbala. Tento inženýr také prohlásil,že klobouky a čapky pyramidální formy mají vliv na zdraví člověka. V Kalifornii na klinice Garswill mají pyramidy vyrobené z tyček, které jsou zavěšené u stropu, aby urychlily léčení pacientů.

        Pyramidy orientované na SEVER - JIH odstraňují škodlivé vyzařování geopatogenních zón - to je výsledek bádání bulharského vědce Mileva. Podobné výzkumy prováděla i Bajkalská asociace biolokací, která zjistila, že pyramidy z drátu zesilují ( zrychlují ) světelnou vodivost - jsou to jakési antény v domech po jejichž použití zmizely geopatogenní zóny.

       Vědci Čitinské lékařské akademie A. Ložkina , I. Landa a V. Kalčenka zase zkoumali fenomén působení forem na prostor a odhalili, že pyramida a spirála různě působí na srážení krve ve zkumavce. Ukázalo se, že po dvou hodinách se ve zkumavce, která byla postavena na vrchol kuželové drátěné spirály s rozměrem 30x30 cm, se začínala doba srážení krve zkracovat. Pyramida zhotovená z drátu rozšiřovala fluktační spektrum času srážené formy ( P=30 ). Pyramidální konstrukce urychlila i reakci usazování eritrocitů.

       Symetrické i nesymetrické předměty mají různý vliv na prostor. Pravoúhlé předměty a úhly ( rohy předmětů ) mají záporný ( negativní ) vliv na prostor ( V.Chrapov a rok 1990 ) a naopak předměty okrouhlé a symetrické v sobě nesou zcelující energetický tok a to pro všechny životy ( pyramida, koule, polokoule, kopule ). Záhadu představují síťové konstrukce. Předpokládá se antigravitační průchod sítí Hartmana a Kari ( síťka geopatogenních zón a energetických konstrukcí či kostry Země ), skelet člověka i zvířat, bronchiální a cévní konstrukce. Evoluce forem všeho živého se snaží překonat gravitaci a asymetrii. Proto je tak důležité brát v úvahu Kosmický zákon v architektuře měst a sídlišť. K tomu nás vyzývá i tajemství Egyptských pyramid, které je těsně spjato s tajemstvím Atlantidy.

NALEZENÁ MĚSTA ATLANTIDY

        O Atlantidě i pyramidách byly napsány desítky knih, ale jejich záhada stejně ještě není rozřešena. V šedesátých letech dvacátého století nedaleko ostrova Bimini a Andros v Bahamském souostroví byly odhaleny podvodní archeologickou expedicí architekturní soubory s pyramidami. Téměř současně byly v jezeře ROCK v USA odhaleny tři potopené pyramidy a architektonický soubor několika staveb.Toto jezero se nalézá 40 km od města Medison, jeho šíře je 4 km a jeho délka 8 km. Na začátku století oznámili bratři Wilsonovi v tisku, že zpozorovali pod vodou jezera kamenné stavby. Ten rok byl nadmíru suchý a úroveň hladiny jezera byla silně snížena. Oba bratři byli přesvědčeni, že viděli "mořskou pyramidu".

      Prošla třetina století a 11.04.1936 místní lékař F. Morgan letěl hydroplánem nad jezerem Rock a tohoto letadla viděl jasně na dně .? celé tři veliké pyramidy! Jeho vyprávění se stalo zlatým dolem tisku. Potápěči jeho vyprávění potvrdili. Pyramida měla tvar odříznutého kužele vysokého 10 metrů. K záhadě jezera Rock se vrátili až za 30 roků. V létě roku 1968 byl na dně jezera odhalen celý architektonický soubor. Geologové odhadli vznik jezera Rock na neuvěřitelných 10 tisíc roků. V tomtéž roce pilot R.Brash uviděl ze vzduchu obrysy velkých podvodních staveb vedle ostrova Bimini a Andros. Tímto objevem se začala zabývat skupina vědců kolem profesora Valentaina, která byla vybavena vším potřebným pro zahájení podvodního archeologického výzkumu. Prvním jejich nálezem byla kamenná stavba podobná chrámu, po celé ploše porostlá vodními rostlinami. Kolem byly stopy dalších budov a cest. Bloky staveb vážily od 2 do 5 tun.

       V září roku 1968 letecký snímek ukázal, že v hloubce 30 metrů vedle Bimini prosvítají desítky architektonických objektů: pobořené stavby, pyramidy, ostatky velkého oblouku, klenby... Začal se rýsovat vzhled potopeného města. Jižně od ostrova Andros se podařily vyfotografovat kruhy z obrovských kamenů. Druhá expedice našla stavby dlouhé 70 metrů - to byl přístav s dvojitým vlnolamem a kamenným nábřežím. Město bylo odhadem staré asi 12 tisíc roků.

       Vladimír Ščerbakov, autor knihy "Vše o Atlantidě" udělal závěr, že tyto stavby náležely jedné pra civilizaci, ještě před Atlantidou - poslední ostrov, který se potopil v průběhu velkého kataklyzmatu v roce 9 541 př.n.l.

       Osmdesátá léta našeho století se zdála být šťastná pro Atlanťany. Za jasného počasí piloti uviděli podvodní kanály, terasy a cesty táhnoucí se dolů až do moře do velikých hloubek. Vzpomenu velkého proroka Edgara Cayce, který nazval tento prostor místem vložených tajných letopisů Atlanťanů !

       Jednoznačně je známo, že od pobřeží Venezuely se táhne po mořském dnu stěna, která je dlouhá okolo sta mil ( víc jak 160 km ). Byly také odhaleny budovy, hřiště a náměstí severněji od Kuby na ploše asi 4 ha viditelné pouze za velmi jasného počasí. Ve stejnou dobu byly nalezeny rozvaliny u ostrova Boavista v souostroví Zelený mys.

       U břehů Španělska jsou zase pod vodou čtyři obrovské budovy, které objevil archeolog, Ascher. Spis o odhalených potopených městech a přístavech je velmi obsáhlý. Jsou tu pevnosti antické Olvie, Dioskurie, Chersonesu, Fanarogie, Kaspické Atlantidy Chazarin, Kyperské Salamin, finského města Tir a Sidon, přístav Cesaria, Korint, řecké Gofion a Kalidon, hrobky na ostrově Melos v Egejském moři, pevnost Egina, římský přístav Baji, před římský přístav Ostia, osady Etrusků na dně Tyrhenského moře, řecké kolonie u břehů Libye a Tunisu, přístav Royal na Jamajce, "pirátský Babylón" - téměř okamžitě zničený zemětřesením a potopený. Konec konců, i naše Benátky se postupně noří do oceánu.

INFORMAČNÍ KÓD 365

       Málo kdo z nás dnes pochybuje o existenci ohromného kontinentu pra civilizace ATLANTIDY. Historie a vývoj Atlantidy však zůstává stále jen tajemstvím a záhadou stejně tak, jako pyramidy, které byly postaveny v každém jejich městě. Jak všichni víme, v konstrukci pyramidy byly zakódovány matematické vzorce ve vazbě na průchod do jiných rozměrů Kosmu. Nebo to byly startovací plochy pro vimany - letadla a hvězdné koráby atlanťanů, které v několika vteřinách mohly obletět celou Zemi - tak se píše ve starých esoterických knihách a v Agni Józe.

       Mexické pyramidy svými rozměry nezůstávají za egyptskými nijak pozadu. Pyramida Slunce ve městě Teotiahuacan poblíž Mexica má základnu 200 metrů a výšku 60 metrů. Všechny pyramidy však ještě do dnešní doby nejsou odhalené, jak říká autor knihy " Bohové, hroby, učenci " K. Keram. Možná, že je část pyramid skrytá bujnou tropickou vegetací a část pohltila voda i země. Ale obyvatelé země Mayů docela určitě před odchodem zasypali svoje cenné pyramidy, aby je uchránili před zničením. Mexické pyramidy, to jsou velké obětní stoly, na jejichž vršku se uskutečňovaly slavnostní obřady s oběťmi. Tyto pyramidy se od egyptských lišily tím, že byly useknuté v horní části. A tak na vzniklých terasách Mayové stavěli chrámy, ke kterým vedly od vzniku pyramidy široké schody.

       Proč byly mexické pyramidy useknuté? Pitěrský badatel A.Belov tvrdí, že energeticko informační charakteristiky takovéto pyramidy jsou různé. Pyramida takovou energetickou informaci uzavírá do sebe, ale useknutá je jako fontána, protože tuto energii tryská ven. Snad právě proto je veškerá pozornost soustředěna na komplex v Gíze a speciálně na pyramidu Cheopsovu. Jestliže vezmeme v úvahu to,že useknutá pyramida tryská energii ven do prostoru a je postavena na zlomu, tak na uvedené ploše takové pyramidy mohly atlantské koráby čerpat energii, mohly se tak nabíjet před cestou na jiné světy.

       Vědec P.Petrosjan tvrdí, že pyramida nese obrovskou informaci o budování Vesmíru, Sluneční soustavy i člověka. Informace je zakódovaná v geometrické formě pyramidy - přesněji ve formě OKTAEDRU. Pyramida je jeho polovina. Pyramida svojí výškou směrem nahoru symbolizuje život a směrem dolů pak smrt. Přilehlý svět Slunce se nachází v jednom ze dvou ohnisek eliptické orbity planet. Ve druhém ohnisku je pro člověka neviditelný pramen oslepujícího světla na které vzpomínali všichni ti, kteří prožili klinickou smrt.

Obrazek

       Číselné vyjádření známého kódu, kterým je v pyramidě zašifrovaná informace o Vesmíru-je známé číslo 365 - a je to velmi závažné číslo pro Zemi. Je to celý roční životní cyklus naší planety Země. Toto číslo se totiž skládá ze tří cifer a to z čísel 3-6-5. Co tato čísla mohou označovat? Když vezmeme v úvahu toto číslování planet , pak dostaneme:

Slunce - 1              Země - 4              Saturn - 7           

Merkur - 2              Mars - 5                Uran - 8

Venuše - 3            Jupiter - 6             Neptun - 9     

Pluto - 10

       Nyní se podívejme na číslo 365 - pak je 3 Venuše - 6 Jupiter - a číslo 5 je Mars. To znamená, že je Země silně napojena hlavně na tyto planety. Nyní si toto číslo rozložíme jako 3+6+5=14 a zde je podle našeho schématu číslo 1 Slunce - 4 Země. Kód Sluneční soustavy ( pod číslem 1 ) je tedy těsně spjat s celým Kosmem. Také lidská ruka je sestavena na principu čísla 14. Také všeobecné číslo palců je 14. Tento kód má podobenství v souhvězdí Velké Medvědice do kterého vchází naše Slunce. V tomto souhvězdí byla ještě jedna hvězda, jejíž smrt zahubila i Faeton, planetu mezi Marsem a Jupiterem. Po této katastrofě se zaměnily charakteristiky planet Sluneční soustavy a objevil se Pluto.

       Podle toho co mám k dispozici, píše P.Petrosjan v časopisu "Věda a náboženství " v jeho čísle 12/92 - lidstvo již sedm krát přežilo světovou katastrofu. Naši dávní předkové znali Božskou vědu Vesmíru a předávali toto tajemství jen zasvěceným. A zasvěcení stavěli pyramidy a velmi odpovědně přistupovali ke studování Kódu života. Mnohé se jim dařilo, ale světová katastrofa je zastavila na určité úrovni poznání a zakódovaná informace pyramid je opět zahalená.

Prameny: Will Landa: "Vesmírná tajemství pyramid a Atlantidy"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Záhada božské sómy“

Obrazek

 Jógické síly (siddhi) se dosáhnou zrozením, pomocí zázračných bylin (óšadhi), manter, askezí (tapas) a následkem soustředění (samádhi).

(Pataňdžali, Jóga sútry: IV,1)

 ,,Ve zprávách o řadě vyspělých civilizací minulosti nacházíme zmínky o prostředcích, které samostatně nebo ve spojení s určitým rituálem umožňovaly získání "nadpřirozených schopností" lidem a božstvům. Mezi nejznámější příklady patří teonanacatl Aztéků, ololiuqui Zapotéků, toloatzin Májů, wilca Inků, homa Peršanů a sóma Árjů. První zmínky o existenci sómy uvádí Rgvéd, nejstarší soubor hymnů védské literatury. Postavení sómy je dosti výjimečné: nejvyšší božstvo védského pantheonu, Indra, získalo sílu k hrdinským činům teprve požitím této tajemné látky. Proto není divu, že sóma je zbožštěna, a to dokonce tak vysoko, že zaujímá třetí místo za samým Indrou a Agnim, který je božským zpodobením ohně.“

 Člověk získal sómu pomocí orla, jak o tom píše čtvrtá kniha Rgvédu :

 "Ó Marutové, před ptáky má tento pták stát,

před orly orel rychloletý,

protože on, Suparna, ze své vlastní vůle

přinesl člověku převzácný obětní pokrm..."

"S sebou přinášel orel Sómu,

současně tisíce darů s ní,

pak opustil, štědrý, nepřátelské síly,

opustil, moudrý, pošetilce v opojení Sómy."

,,Hlavními oběťmi védského náboženství bylo hovězí maso a sóma. Tato oběť mohla být konána jen třikrát za život. Prvním krokem k oběti byl nákup drogy od obchodníka. Nebyla nijak laciná. Stála nejméně jednu krávu. Nebylo divu, protože se podle dostupných informací vyskytovala v horách, daleko od indických rovin, asi na území dnešního Afghánistánu. Víme, že šlo o rostlinu, která neměla listy, kořeny, květy ani plody. Popisy uvádějí jen stonek a hlavu. Verše se zmiňují o červené barvě sómy a srovnávají ji s ohněm či sluncem. Příprava oběti trvala v nejjednodušším případě tři čtyři dny, samotná oběť den. Častěji byly obřady dvanáctidenní, ale máme zprávy o tom, že trvaly i několik měsíců. Časová dispozice spočívala na počtu zúčastněných kněží, přednesených hymnů, počtu nabídek sómy božstvům a také na počtu požití nápoje obřadníky i obětníkem. Například v jedné verzi se úlitba Indrovi prováděla třikrát denně. Kněží ji popíjeli vždy ráno a večer. Stojí za připomínku, že k přípravě nápoje se užívalo asi jednoho sta nástrojů... Postup přípravy začínal očištěním drogy vodou, jejím rozdrcením mezi kameny a zalitím drti vodou. Tento postup se několikrát opakoval. Potom byla kapalina odlita, zbytek vymačkán, a takto získaná tekutina přidána k dříve získané. Nyní nastával vrcholný okamžik. Surový macerát byl filtrován přes plátno. Jasně žlutý filtrát představoval při svém objevení zjevení samotného božstva. Získaná tekutina byla před požitím ředěna mlékem, vodou nebo rozpuštěným máslem s medem.“

O účinnosti nápoje se dovíme z dalších veršů Rgvédu:

 "Pili jsme Sómu, stali jsme se nesmrtelnými,

dospěli jsme ke světlu, našli jsme bohy,

co pro nás znamená nepřátelství, co zášť smrtelníka,

nesmrtelná Sómo!"

Jako projev návyku na sómu bychom mohli vykládat další verše:

"Kde je věčná záře, kde je život volný,

kde je touha, rozkoš, kde je radost, štěstí,

tam mne, Sómo, učiň nesmrtelným!"

,,Vývoj védské kultury přinesl i úpravy složitých obětí a ritů. Změnila se i oběť sómy: název sice zůstává, ale mění se asi používaná droga, protože účinek už není zdaleka takový jako dříve.“

Svědčí o tom verše včleněné později do staršího textu :

 "Člověk myslí, že pije Sómu, protože rostlina je rozdrcená,

Sómu, již znají bráhmani, tu nikdo nepije."

Obrazek

 Úryvek z knihy : František Šita - Záhada božské sómy

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

Obrazek

,,Výklad sumerských textů“

Obrazek

Annunaki

O bytostech Annunaki pojednávají Sumerské hliněné tabulky, které byly v počtu cca 1600 objeveny koncem 19. století při vykopávkách v Bagdádu. Umí je číst jenom snad kolem dvacítky lidí, vědců z celého světa, mezi něž patří Zecharia Sitchin, známý vědec, sumerolog a spisovatel. On jediný našel odvahu, aby publikoval alespoň části obsahu tabulek a sestavil několik knih, kde podává historii Sumeru s popisem většiny důležitých událostí a dalších údajů o této prosperující říši. Neříkám, že v některých věcech se nemýlí, ovšem přesto jsou jeho knihy fascinujícím čtením o civilizacích a jejich technologiích, které jsou dávno pryč, ovšem vzpomínka na ně se zachovala ve starých textech. V tabulkách sumerští písaři uvádí: "Vše, co známe, nás naučili ti, kdož přišli z nebes na Zemi". A právě sumerská složenina AN-NUN-A-KI znamená "Ti, kteří přišli z nebes na Zemi".

Zkrátka: Annunakové byli považováni za bohy, kteří přiletěli z planety, kroužící kolem Slunce ve velmi výstřední dráze s dobou oběhu asi 3600 pozemských let. Tyto bytosti se od lidí příliš nelišili, i když v počátcích jejich pobytu na Zemi mohly být jejich fyziognomické znaky poněkud od lidí odlišné. Zejména namodralá, šedomodrá, nebo šedozelená kůže pokryta pravděpodobně jemnými šupinkami, jako u plazů. Ovšem, nebyli přímo v těchto barvách, spíše si představte bledost mrtvoly, nebo tak nějak. Předpoklad je, že jejich krev nebyla červená, ale tmavá, až do černa. Když se "rozmázla" mohla mít modrou nebo modrofialovou barvu. Odtud "modrá krev" šlechty. U výsadku, který přiletěl na Zemi poprvé před 420.000 lety mohly přetrvávat druhotné znaky plazů, například plazí vzhled očí včetně barvy, a konec konců také, alespoň u některých, nebo u samců, také - ocas.

Délka jejich života, pokud zvážíme dobu oběhu planety Nibiru, ze které pocházeli, se v průměru mohla pohybovat kolem 380.000 pozemských let, což odpovídá asi 105 letům fyziologického stáří pozemšťana, ovšem mohli existovat i jedinci, dosahující věku 430.000 let, i více, což by bylo pozemských 120 let. Je jasné, že pro pozemšťany byli bohy, kteří byli nesmrtelnými. Tradice o jejich existenci hravě překrývala tisíciletí a generace lidí se střídali, zatímco bohové tady byli neustále. Byli smrtelní a dali se také zabít, měli fyzická těla kolem 2,2 metru vysoká. Ovšem, měli buďto vysoké regenerační schopnosti těla, anebo ovládali technologie, které jim umožňovaly rychlé vyhojení případných zranění, dokonce i velmi vážných, jako amputace končetin apod. Obě možnosti jsou přijatelné.

Založili na Zemi několik velkých a řadu menších kultur. Dochované záznamy mluví o Sumeru, Assuru a dalších krajinách, působili v Indii, pravděpodobně na celém Východě, severní a jižní Americe, Egyptě, Řecku, Británii, Evropě, i na jejím severu a tak dále. Nejraději však měli teplý rovníkový pás, kde přesně na rovníku stavěli ohromné stavby a kultury. Existují nejméně tři linie kolem Země, které mohou být třemi původními rovníky, jak se vlivem katastrof pootáčel zemský plášť do jiné pozice. Nejzajímavější je, že Annunaki s největší pravděpodobností "vyrobili" člověka našeho typu genetickým křížením svých genů a genů lidoopů, kteří tehdy obývali střední Afriku. Tento proces je celkem důkladně popsán v tabulkách. V Indii dodnes existuje kult tzv. "Nágů", kteří si kreslí na kůži šupiny a chodí nazí. Všimněte si, že slovo "ANNUNAKI" a "Nága" jsou dosti podobné. Traduje se, že Nágové byli jako bojovníci nepřekonatelní, že měli mimořádné vlastnosti. Klidně to mohli být naši "Anunakové".

Hlavním genetikem byla Ninti, dcera boha ANU, hlavního vládce na Nibiru. Její dva bratři ENLIL a ENKI, byli ANUem ustanovenými správci Země. Klan Enlila sídlil právě v Sumeru, a ve znamení měl býka. Klan Enkiho sídlil v Egyptě a ve znamení měl berana. Spory těchto dvou klanů byly na neustálém přetřesu a kvůli některým příslušníkům byly velmi časté války. Jednou to došlo tak daleko, že jeden z bohů, který vlastnil atomové zbraně, je použil vůči sedmi městům protivníka na středním východu. Jednalo se zejména o biblická města Sodoma a Gomora, Jericho a další, včetně kosmodromu na Sinajském poloostrově, který byl atomovým útokem zničen tak, že byl zřejmě přerušen vzdušný most na oběžnou dráhu, kde Annunakové vyváželi zlato a potraviny pro Nibiru. Slabá radiace a znaky atomového útoku jsou na Sinaji patrné dodnes.

Obrazek

Jisté je, že pak se bohové přestěhovali na Olymp do Řecka, a vybudovali civilizace Řeků a později i Římanů. Řecký Zeus, nebo Dios, je pravděpodobně totožný s indickým bohem Dájus-pitrou, římským Jupiterem a egyptským Enkim. Jeho synem byl bůh Marduk, nebo-li římský Mars, bůh války. Tímto způsobem mohly vzniknout archetypy jednotlivých planet, představující určité typy vědomí a vzorce chování.

Zajímavé v této souvislosti je, že bůh Jahve, čili IHVH, který Izraelitům tolik nasliboval v bibli, byl vlastně sumerským bohem větru sídlícím na hoře Sinaj. Našim moderním jazykem, to byl vrchní meteorolog, který hlídal počasí pro přistávání raketoplánů z oběžné dráhy... Pokud vezmeme v úvahu, že Nibiru zde byla naposledy kolem roku 1400 před n. l., pak její nejbližší přílet vychází někdy za dvěstě let.

Co se stalo s panteonem bohů po pádu Říma? To nikdo neví. Předpokládám, že jsou pořád na Zemi. Jejich technika zajisté předčí tu naši o několik tisíc let, tudíž jsme na ně zaručeně krátcí. Pokud zde jsou, je zřejmé, že již nemají tendence k vládnutí lidstvu. Kdyby tomu tak bylo, znali bychom je. Předpokládám, že se schovávají v podzemních úkrytech ve vysokých a nedostupných horách a v oceánu. Některé z neidentifikovatelných létajících objektů mohou patřit jim.

 

Obrazek

 Jsou to pouze domněnky, ovšem domněnky založené na racionální úvaze. Pokud zde vydrželi přes 400.000 let, není důvod, aby zde nebyli dodnes. Zejména proto, že doma, na Nibiru, je zřejmě nikdo nečeká a pak proto, že jsou tady příliš dlouho a zvykli si. Představte si, že bydlíte na severním pólu a přijedete do krásného teplého ráje, kde nemusíte pracovat a jídlo vám snáší přímo do úst krásné domorodky. Vrátíte se zpět do chladu a těžkých podmínek mezihvězdného prostoru, kterým Nibiru prolétá po většinu času své oběžné doby? Zajisté ne. Třetí důvod je, že nevím, jestli jejich technika umožňuje najít Nibiru a vrátit se tam ze Země. Vždy tam létali po dobu několika měsíců v době, kdy Nibiru prolétala sluneční soustavou. K tomu stačily reaktivní raketoplány, které měli kdysi k dispozici. Prostě, větší pravděpodobnost je, že jsou pořád zde a je zcela možné, že se jednou lidstvu odhalí.

Vypsáno z Astrologie vodnářského věku,otázky a odpovědi.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))