Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smutné TVÁŘE z Belméz - Podzemní MĚSTO v jeskyních - LEGENDA o křišťálové lebce - Zničené MOHYLY

23. 1. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

sad ,,SMUTNÉ TVÁŘE Z BÉLMEZ" sad

 

 

 

,,Bélmez je nevelká osada poblíž Cordoby v jižním Španělsku, kde žijí chudí lidé, kteří věří v boha."

,,Jednoho dne v srpnu roku 1971 seděla v kuchyni paní Marie Gómez Pereirové babička s vnoučkem. Najednou dítě radostně vykřiklo, protože uvidělo hezký obrázek. Babičku to však vyděsilo k smrti. Na růžové kachlíkové podlaze se objevily obrysy lidské tváře plné hlubokého smutku a neklidu. Přišli se na to podívat stovky lidí, místní úředníci a brzy zavítali do Bélmez i odborníci. Ti zjistili, že obraz nebyl vytvořen žádným ze známých barviv a všechny pokusy o jeho odstranění byly marné. Naopak s každým pokusem o setření jako by byl výraz obličeje stále smutnější."

,,Majitel domu nechal kachlíky vytrhat a místo nich udělat betonovou podlahu. Tři týdny bylo vše v pořádku, potom se ale tvář objevila na stejném místě znovu a byla dokonce ještě mnohem výraznější. Opět přijeli odborníci, znovu vše prozkoumali, ale výsledek byl i tentokrát nulový. Do věci se vložily místní úřady a doporučily, aby podlaha byla znovu odstraněna a prostor pod ní překopán. Kopáči nalezli pod domem staré lidské kosti a při následném šetření se zjistilo, že dům stojí na místě starého hřbitova, kde bylo pohřbeno pět obětí vraždy ze 17. století."

,,Kuchyně dostala opět novou podlahu a po pár dnech nechtěli majitelé domku věřit vlastním očím. Nejprve se objevila známá tvář na známém místě, po ní pak další tváře. Kuchyni převzali do své péče vyšetřovatelé. Nechali ji zamknout, zaplombovat a podlahu pokryli fólií. Obličeje se však utvářely i pod fólií. Rodina vařila v jiné místnosti, ale tváře se začaly objevovat i v nové kuchyni a dalších místnostech. Stejně smutné a plné bolesti jako ta první. Naznačovalo se, že žena majitele domku je mentálně schopna otiskovat tváře na kamennou podlahu a jeden vyšetřovatel tvrdil, že obličeje jako by reagovaly na její zdravotní stav. Když jí nebylo dobře, obličeje ze soucitu ztratily barvu."

,,Na podlaze se objevovaly také kříže a v domě bylo slyšet podivné zvuky. Připomínaly hlasy hovořící podivnými nesrozumitelnými jazyky, ozývaly se i výkřiky plné utrpení."

La España (más) friki

,,Podivný jev skončil stejně nečekaně, jako se objevil. Jednoho dne prostě tváře zmizely a nezůstalo po nich vůbec nic. Jen vzpomínka a fotografie, zprávy odborníků a přesvědčení místních obyvatel, že byli svědky zázraku."

Spirit

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Podzemní město v jeskyních"

,,Ve východní Číně byl v blízkosti posvátných hor Chuang - šan objeven obrovský jeskynní komplex Chua-šan."

,,Podzemní město vytesaly do skály lidské ruce. Nachází se na 30 stupni severní šířky (centra mnohých starých civilizací se nacházejí na této planetární linii, aniž by věda uměla vysvětlit proč, na této linii je i Bermudský trojúhelník, egyptské pyramidy, archa Noemova, Sahara a další). Starobylé jeskyně (je jich více než tři desítky) se nacházejí u řeky Sin'an. Dosud byly zpřístupněny veřejnosti jen dvě z nich, zbytek je zavalen nánosy bahna, na jehož odstranění Číňané usilovně pracují."

,,Jeskyně mají tesané stěny i stropy, vysoké sloupy a kamenná schodiště, jsou prostorné, členité a obsahují zvláštní struktury. Ale nenajdete v nich žádné nápisy, nástěnné malby nebo rytiny, sochy. To komplikuje práci archeologů, kteří se snaží zjistit, kdo byl tvůrcem těchto podzemních prostor. O jeskyně se zajímají záhadologové i příznivci New Age. Vyrojily se spekulace o tom, zda jeskyně nejsou dílem mimozemšťanů, jestli nebyla objevena dávná Agharta (legendární podzemní království míru a duchovního poznání)."

Stáří památky

,,Historici odhadují, že jeskyně mohou být staré 1500 až 1700 let. Upadly však v zapomnění, což je poněkud zvláštní. Byl v tom záměr? Čínští vládci mívali ve zvyku popravit dělníky na stavbě, kterou chtěli utajit. Došlo k něčemu podobnému i zde? Někteří badatelé se domnívají, že jeskyně jsou starší, že byly vyhloubeny během vlády dynastie Jin, ve 3. až 4. století před naším letopočtem. Své předpoklady staví na nálezech zbytků keramiky. Teorii údajně podpořily i výpočty ze stalaktitů. To by znamenalo, že jeskyně vznikly před 2200 až 2300 lety."

Podzemní paláce

,,Jedna z přístupných jeskyní - Chuan-si - je dlouhá 140 metrů a její rozloha činí 4800 metrů čtverečních. Po 100 metrech chůze se návštěvník dostane do vysokého sálu s bazény, sloupy a malými místnostmi na všech stranách. Záhadou je sklon této jeskyně. Nakloněná rovina stěn totiž kopíruje sklon venkovního kopce. Odborníci netuší, jak se to starověkým stavitelům s jednoduchými technologiemi, které měli k dispozici, mohlo podařit."

,,Největší jeskyní je Čching-liang - na délku měří 170 metrů, její plocha zabírá 12 600 metrů čtverečních! Při její stavbě museli dělníci odstranit 50 tisíc kubíků kamene. Uvnitř jeskyně je kamenný most nad podzemní řekou, proplétají se tu kamenné stezky. Dvoupodlažní kamenná struktura umožňuje lidem, aby se podívali na jeskyni i z ptačí perspektivy."

Otazníky zůstávají

,,Stejně jako nebyly v jeskyních nalezeny žádné malby a nápisy, neobjevili tu zatím výzkumníci ani zbytky potravin, stopy po ohni a kouři. Mohli starověcí horníci pracovat bez ohně? Nebo snad používali jiný zdroj světla? Nejasnosti prohlubují dohady o tom, jak a proč podzemní město vzniklo. Byly jeskyně úkrytem vojáků v oblasti kolem roku 1120? To tu probíhalo podle historických pramenů velké rolnické povstání. Jenomže jeskyně podle expertíz vznikly minimálně již zhruba 400 let předtím. Podzemní město mohlo také vznikat postupně, v průběhu desítek let a možná staletí. Nejprve se zde třeba jen doloval kámen, jeskyně pak sloužily jako skladiště, až později mohlo někoho mocného napadnout, že prostor využije jinak. Podle jedné hypotézy mohlo být plánováno, že sem budou časem umístěny hrobky panovníků, z čehož ale nakonec zřejmě z nějakých důvodů sešlo."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

surprise,,Legenda O KŘIŠŤÁLOVÉ LEBCE"surprise

,,Je mnoho postojů a ještě více tvrzení o křišťálových lebkách. Kdo ví, co je vlastně pravda ! Třeba ty lebky, které se prověřovaly jsou falešné, aby to lidi zmátlo a oni se těmito lebkami přestali zabývat. A ty opravdické lebky mají opět ve svých rukou a ve svém držení lidé, kteří s námi lidmi manipulují. Řekněme si pravdu - NIC bez NIČEHO NENÍ a NA KAŽDÉM ŠPROCHU, PRAVDY TROCHU. I vědci mohou být podplacení, aby lidem zalhali ! Každý sám ať si utvoří svůj úsudek."

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

surpriseZničené MOHYLYsurprise

,,Poblíž jihočeského Písku je celkem neznámé kultovní sídlo, které zůstává tajemnou hádankou. Občas sem přicházejí milovníci tajemna, aby nasáli zvláštní atmosféru. Zároveň však přiznávají, že na vysokém vrchu pociťují strach. Čeho se bojí? To jsme se pokoušeli zjistit."

,,Paní Dana S. nám vyprávěla, jak její syn v lokalitě Hradiště  potkal jakéhosi podivína. Chodil zmateně mezi stromy a evidentně něco hledal. Jiný svědek, pan František Polák, dokonce obstarožním fotoaparátem v roce 1988 zachytil nějaký přízrak. Na počátku devadesátých let fotografii z úpatí vrchu poslal do jistého časopisu, jenže v redakci se ztratila.  A ozvali se nám i další lidé, kteří se u Hradiště s něčím podivným setkali."

,,Musíme si uvědomit, že se v okolí Písku nacházela celá řada pohanských pohřebišť.  Mohylová, kosterní i popelnicová pohřebiště byla většinou archeologicky prozkoumána, částečně i poničena a vykradena. Dodnes se mezi odborníky diskutuje o dvojici obřích mohyl s velkými pohřebními komorami. V padesátých letech 19. století byly zdevastovány místním sedlákem. Jen zázrakem se podařilo (díky tehdejšímu hejtmanovi) zachránit část cenností.  Je velmi pravděpodobné, že v megamohylách leželi bohatí  a mocní lidé, partneři z pátého nebo čtvrtého století před naším letopočtem."

,,A jen tak mimochodem, lidé, kteří sedlákovi pomáhali s likvidací mohyl, nedopadli dobře. Sám hospodář přišel nejprve o svého bratra a poté předčasně zemřel. Na jeho hrobě prý nějaký čas hořelo podivné nazelenalé světlo, až když tam příbuzní nainstalovali malý kříž, záhadný jev zmizel."

,,Jak vidno, Hradiště u Písku je skutečně zajímavou lokalitou. A strach návštěvníků? Může být snadno způsoben tzv. „magickou ochranou“, o které jsme již několikrát psali.  Pohané skálopevně věřili v záhrobní svět, v život po smrti, proto posvátné hroby zemřelých zabezpečovali magickou ochranou, rituály. Nehledejte v tom čertíky a pohádková strašidla, jde o manipulaci s lidskou psychikou. Narušitel se nevědomky dostane do „střežené zóny“, která poškodí jeho biopole. Člověk cítí únavu, strach, může ho rozbolet hlava, případně má halucinace. Pokud by zde pobýval dlouhou dobu, může i onemocnět či zemřít. Ano, i takové případy se skutečně staly. Je lépe tyto síly nepokoušet!"

Zdroj Spirit

V místě zvaném "Na Dolinách" stávaly dvě mohyly z 5. stol. př. n. l. Roku 1858 byly rozvezeny a při té příležitosti byla nalezena bohatá pohřební výbava příslušející muži a ženě z okruhu keltské nobility. Součástí souboru byly i předměty dovezené z Etrurie. Nejvýznamnějším kusem je bronzová konvice s mísou. Předměty nalezené v mohylách se nalézají v několika muzeích, konvice je v Národním muzeu v Praze.

Dodatek Wikipedie

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO