Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemná SVĚTLA min-min - INSTRUKTOŘI z vesmíru ? - Tajemná SACHAMANA - Časové SMYČKY - Legenda o bílých lidech

27. 8. 2012

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooo

Tajemná světla min-min

Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

 ,,V době, kdy do Austrálie přicházeli první přistěhovalci z Evropy, vítal je v západním Queenslandu hotel Min-Min. K jeho zajímavostem patřily vzduchem plující světelné koule, které se tu čas od času náhle zjevovaly. Byly většinou bílé, ale někdy také měnily barvu. A nejde o pouhý výplod fantazie, objevují se i dnes a říká se jim ,,světla min-min."  

,,Existují po celá staletí, jak dokazují pověsti australského domorodého kmene Wiradjuri. Mezi jeho lidmi koluje například příběh pastevce ovcí, kterého světlo pronásledovalo, když jednou večer přišel zkontrolovat své stádo. Světelná koule se údajně stále držela nedaleko jeho hlavy, nedala se zahnat ani naopak dohonit a lapit."

,,Paul Devereux věří, že je tento světelný efekt výsledkem geomagnetické energie, která vzniká při geologickém poklesu. Podle jeho názoru mohou světelné koule dokonce reagovat na elektrické pole lidského mozku a brát na sebe podoby podvědomě uložené v lidské mysli."

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Instruktoři z vesmíru?

,,Pokud zavítáte k severnímu portálu v Chatres, ohromí vás ihned několik hermetických výjevů, symbolů mudrců. Kdo v nich dokáže číst postoupí v cestě k duchovní dokonalosti."

450px-chartres_1.jpg

,,S podobnými výjevy se setkáváme i pod kostelními a chrámovými střechami po celé západní Evropě. Co vyjadřují ?"

,,Pomineme-li, že Abraham z rukou jeruzalémského krále žádný artefakt příjmout nemohl jde o zajímavé zpodobnění ,,nekonečné boží moudrosti."

,,Přesuňme se k legendě jiné. Podle apokryfních spisů obdržel praotec lidstva Adam od Boha jakousi knihu božského vědění, která měla deset kapitol. Není to málo ? Ale pozor, záhadná kniha vůbec nemusela vypadat jako nějaký svítek. Což takhle box z kompaktními disky ? Sada deseti DVD nebo něco podobného ? Desítka je číslo božské dokonalosti."

,,Patriarcha Henoch si podobnou ,,knihu" vyzvedl od Boha, zašel si pro ni do posvátného jeskynního labyrintu. Tam prý i obdržel božské technické informace, jak z knihy informace získat. Není to podivné ?"

,,Vraťme se k malbě z Chatres a z kostelů. Všichni ti andělé, králové a světci někomu předávají pohár s vyčnívajícím kamenem, s krystalem. Je údajně zázračný, dokáže měnit hlas, zprostředkovat kontakt s Hospodinem, udílí rady a informace, předává boží moudrost. Co to mohlo být za nástroj ? A kde se vzalo něco tak moderního v biblických časech ?"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tajemná sachamama

,,Podle staré indiánské legendy se pod tímto jménem skrývá obří černé zvíře s dlouhým hadovitým tělem., ukončeným velkou hlavou ozdobenou tykadly a s jakousi vápenitou schránkou na zádech. Tato peruánská obdoba minhacaa se vyskytuje jen velmi vzácně. Dokáže prospat v úkrytu pod vodní hladinou celá staletí, než se probudí k aktivitě. Pevná ulita na zádech brání tvoru hladce proklouzávat hustým prostorem džungle a zřejmě právě tato mohutná schránka vyvrací stromy, o něž zavadí. Vzhledem ke svým nemotorným pohybům má živočich omezené možnosti lovu. Své oběti však dokáže „vsát“ do úst i ze vzdálenosti několika metrů."

,,Neobvyklý způsob získávání potravy není tak zcela unikátní, jak se zdá. Počátkem roku 1989 objevil francouzský biolog dr. Francois Xavier Pelletier na východním Borneu zvláštní druh říčního delfína, který je zcela bezzubý, a proto ryby nelapá do svých čelistí jako jiní delfíni, ale nejprve je ochromí prudkým proudem vystříknuté vody, a pak je i z jednometrové vzdálenosti snadno nasaje do otevřené tlamy."

,,Domorodou představu o sachamamě potvrdil v 19. století i misionář páter de Vernazz, když napsal: „Pohled na tuto obludu zmate a zastraší i nejodvážnějšího muže a vnucuje mu úctu. Nikdy nevyhledává ani nesleduje své oběti. Síla jejího vdechnutí je tak velká, že vsaje svým dechem kteréhokoli čtvernožce či ptáka, jenž ji míjí ve vzdálenosti šesti až dvanácti metrů podle toho, jak je kořist velká. Dodnes zdejší Indiáni tvrdí, že zde žijí obrovská zvířata o objemu tří až čtyř metrů a dlouhá třicet až čtyřicet metrů."

,,Jsou tvorové, kteří děsí obyvatele Nuevy Tacny exemplářem sachamamy anebo jiným obřím živočichem? Na tuto otázku zatím nedokážeme odpovědět. Jisté však je, že mohutné stopy v džungli nejsou fantazií domorodců, ale nespornou realitou."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Stejným způsobem jako Cyclops zmizela i loď Marine Sulphur Queen v únoru roku 1963, která vezla náklad síry a převážela jej také do Norfolku. Ani radista této lodi nevolal o pomoc a pátrání po lodi bylo zcela bezvýsledné. Nikdy nebyly objeveny ani zbytky lodi, ani žádný člen posádky. Zůstaly pouze hypotézy, které ale mohou mít k pravdě hodně daleko.
Píše se rok 1970 a letadlo řízené amatérským pilotem právě odstartovalo z Baham. Dostalo se do podivného bílého mraku a nakonec přistálo na Floridě o dvacet minut dříve než obvykle a navíc s menší spotřebou benzínu. Letadlo se muselo dostat do časové smyčky, jinak by to nebylo možné. V podobných časových smyčkách se mohou ztrácet objekty včetně posádek. Kolik jich ale je a kde? Na to zatím nepřišla ani ta nejmodernější věda, takže si oproti obrovskému vesmíru a jeho časových fondů můžeme mnohdy opravdu připadat jako neandertálci.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Legenda o bílých lidech

kuelap-2-banner

KUELAP

Foto - peruvacationtours.com

V oblasti Chachapoyas na rozhraní peruánské Amazonie a vzpínajících se horských vrcholů koluje již téměř tisíc let vzrušující legenda o bílých lidech z oblaků.

Modroocí světlovlasí obři slétli z hvězd a postavili na Zemi neobvyklé stavby, dokonce celá města. Zdánlivě fantastický mýtus se postupně začal měnit v realitu. V roce 1985 Američan Gene Savoy nalezl při pramenech řeky Maraňon podivuhodné, čtyřicet pět metrů vysoké kruhové stavby, nepřipomínající nic pozemského. Jejich stavitelé podle domorodých zpráv byli právě Chacas - lidé z oblaků, modroocí světlovlasí běloši, kteří údajně někdy na sklonku 11. století přiletěli z hvězd, vybudovali na Zemi svou základnu a mnoho obdivuhodných sídlišť.

Nejproslulejší z nich je Kuelap. Přestože jsou ruiny tohoto prastarého města širší veřejnosti téměř naprosto neznámé, představují možná daleko působivější architektonický skvost, než je slavné Machu Picchu. Úžasné sídlo, zbudované na vrcholu tři tisíce metrů vysokého hřebenu, obklopují masivní kamenné hradby. Obvod zastavěné plochy dosahuje téměř dvou kilometrů a použitý materiál by vystačil na stavbu všech tří velkých pyramid v egyptské Gíze. Uvnitř bylo zatím odkryto na 400 kruhových budov. Některé z nich dosahují výšky až dvaceti metrů a původně mohly být ještě vyšší. Poněkud strohou, ale přesto elegantní architekturu umocňují jednoduché ozdobné linie. Nikde se však neobjevují ani náznaky rituálních a uměleckých výtvorů. Jedinou výjimkou je podivná kamenná tvář na spodní části jedné z věží. Koho asi představuje? Stejná bezradnost nás sužuje při otázkách, k jakému účelu věže sloužily a kdo v nich vlastně žil. Obdobná stavení jako v Kuelapu však najdeme také v Yalape, v Congoně a na více než desítce dalších míst tohoto odlehlého regionu. A vždy jsou připisována vysokým bílým lidem z oblaků. Dodnes trápí archeology otázka, kým byli představitelé této záhadné civilizace, která se naprosto lišila od všech známých kultur. Dodnes nemáme ani ponětí, kde bylo jejich původní sídlo. Na tisíce kilometrů okolo nežil podobný národ.

Máme tedy uvěřit, že někdy po roce 1000 modroocí, světlovlasí běloši skutečně přiletěli z hvězd a snad kvůli poruše svých strojů byli přinuceni se zde usadit?
 Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO