Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věštecké KOSTI - Oblast popsané ZÁHADY - Jedna bavorská POVĚST vypráví - ZÁZRAK v Číhošti

10. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Věštecké kosti"

Obrazek

,,Moderní svět o věšteckých kostech až do roku 1899 nic nevěděl. Následující desetiletí byly kosti objeveny na poli poblíž An-jangen, přiblížně 480 km jihovýchodně od Pekingu. Ve 20.až 30.letech 20.století tady archeologové odkryli asi 25 tisíc věšteckých kostí. Od té doby bylo nalezeno nejméně 135 tisíc dalších úlomků, které tvoří pokladnici informací z doby Sang. Tato ohromná knihovna, zaznamenaná ve formě textů na kostech, umožnila historikům sledovat pravidelně se opakující události na obloze zaznamenané před tisíciletími a porovnávat je s počítačovými modely."

,,Dick Terasi v knize Ztracené objevy píše : Nedávno použili astronomové z NASA věštecké kosti ze 14.století př.n.l. k tomu, aby jim pomohly určit, jak se zpomaluje zemská rotace."

,,V Pekingu onemocněl jeden učenec a poslal svého sluhu pro lék do prodejny z medikamenty. Jedna z ingrediencí lektvaru, který mu léčitel poslal, byla označená jako ,,dračí kost." Učenec však poznal, že je to úlomek kosti s vyrytými slovy ve starověké čínštině - věštecká kost."

,,Úkryt 5 000 úlomků věšteckých kostí nalezených v Anjangu roku 1972 vydal řadu věšteb nebeských událostí. Čínský historik Čchang-Pejjů zjístil, že šest dat zaznamenaných na rytinách přesně  souhlasí s řadou zatmění Slunce, která mohli Číňané pozorovat z oblasti Chena-nu ve 12.století př.n.l. Tyto záznamy jsou o půl tisíciletí starší než podobné zápisy z Babylónu a Egypta. Na jiných kostech jsou vyryté údaje o měsičních zatměních."

,,Dlužno dodat, že rekonstrukce jiného záznamu z přiblížně stejného období odhalila pozorování supernovy. Rytina o supernově, pravděpodobně nejstarší existující záznam o pozorování nové hvězdy, částečně říká : ,,V sedmém dni měsíce...velká nová hvězda se objevila ve společnosti Antara." Číňané těmto novým hvězdám říkali ,,hvězdní hosté." Pravděpodobně tedy věděli, co pozorují, když v červnu 1045 př.n.l. vybuchla hvězda v souhvězdí Býka. Čínští pozorovatelé referovali : ,,Byla jasná jako Venuše, patrná i za denního světla a viditelná po dobu 23 dní." A dnešní odborníci říkají : ,,Pozůstatky této exploze můžeme pozorovat dodnes. Je to tkz. Krabí mlhovina."

Obrazek

,,Na věšteckých kostech se vlastně nalézá nejranější čínské písmo, které používali panovníci ke komunikaci s předky a bohy. Zajímavé je, že v této době dynastie Šang, měly v šangském státě významné postavení i ženy, některé dokonce velely královským vojskům."     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,OBLAST POPSANÉ ZÁHADY“

Obrazek

,,... se nachází v místě zemské anomálie, ve středu strany takzvaného pětiúheníku zemského dvanáctistěnu. Podobný svět s gigantickými stromy a rudě zbarveným sluncem spatřil okolo roku 1820 se svým otcem i norský námořník Olaf Jansen. Pronikli do jiného světa při lovu veleryb severně od Země Františka Josefa. Pobyli v tomto světě dva a půl roku. Zpáteční cesta vedla přes oblast jižního pólu.“

 ,,Mnoho lidí nám nevyjeví s čím se setkali a co viděli. Některým zůstává otázka nezodpovězena a nebo mají z toho šok na celý život. Pokud nemají žádné zkušenosti a nezajímají se o žádné mimořádné jevy. Nosí ve svém srdci strach, že by je ostatní lidé považovali za blázny, kdyby se jim svěřili."     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Jedna bavorská pověst vypráví“

Obrazek

,,Na louce poblíž jednoho statku kdysi stávala stará kaple. Už dávno se nepoužívala a téměř se na ni zapomnělo. Tu napadlo sedláka, kterému louka patřila, že svatostánek využije jako chlév. I odstranil oltář a lavice a vystlal místnost slámou. Neudělal však dobře, protože mu dobytek brzy onemocněl a přestal dojit. Tehdy se sedlák upamatoval, odvedl dobytek z kaple, kál se a vrátil oltář na místo, načež se dobytku začalo brzy dařit lépe.“

,,Vše má své opodstatnění - i když si někdy myslíme, že tomu tak není !"     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Zázrak v Číhošti“

,,Psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do Štědrého dne už chybělo 13 dní. Sváteční nálada pomohla číhošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Tento jev pozorovalo devatenáct zdejších farníků. Pohyby křížku se opakovaly ještě několik dalších dnů. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a  do Číhoště přijíždělo velké množství věřících i církevních hodnostářů."

,,To však těžko nesl vládnoucí komunistický režim. Byl proto vykonstruován politický proces proti představitelům katolické církve, na jehož konci byla brutální smrt zdejšího faráře. Onen nevysvětlitelný "zázrak " byl tehdejší STB podsunut zdejšímu faráři Josefu T o u f a r o v i (nar. 14.7.1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Měl být přinucen k doznání, že při mši manipuloval s křížkem na oltáři. Josef Toufar se n e p ř i z n a l  a zemřel 25. února 1950 ve věku osmačtyřiceti let. Byl pochován do společného hrobu v Praze - Ďáblicích."

,,O zázraku byl natočen dokumentární propagandistický film "Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází." Film byl promítán v kinech celé republiky, jen v Číhošti se nesměl promítat. Vesnice Číhošť také zmizela ze všech map, aby se na ni rychleji pozapomnělo."

,,Zásluhou zdejších farníků byl po "sametové revoluci " odhalen páteru Josefu T o u f a r o v i, ale i dalším stíhaným a mučeným farářům památník u zdejšího kostela. Zhotovil ho akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi."

,,Slavnostní odhalení památníku se konalo v sobotu 22. září 1990. Mši sloužili biskup ThDr. Karel Otčenášek z Hradce Králové a opat želivského kláštera Vít Tajovský."

,,Odhalení se zúčastnilo přes sedmdesát kněží a přes deset tisíc lidí z celé republiky. Obec byla v tento den plná lidí, jak ještě nikdy ve své historii.“     Ludmilka

( Ze stránek Číhošťských )

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO