Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zažili POLTERGEISTA - Podzemní prostory v EGYPTĚ - Tajemství starých MAP - PŘÍŠERA z islandského jezera

19. 8. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

surpriseZažili POLTERGAISTAsurprise

,,Je to už několik let, co v domku ve Strašicích u Rokycan hořely zásuvky, praskala skla v oknech i žárovky. Podivné jevy polevily, když manželé byli ve zmatku a Poltergaista neřešili. Všechny problémy se vysvětlovaly vysokofrekvenčním vlněním, které zařízení ČEZ prý neumí změřit."

Na otázky ke strašidelnému domku ve Strašicích se vyjádřil ing. Schrotter, který se touto problematikou zajímá už několik let:

,,Podle mě je jednouznačnou příčinou POLTERGEIST, o čemž svědčí i rozbité akvárium. To toziž nemohou udělat ani zpětné trakční proudy, ani vodní žíly. Poltergeista a s ním spojené jevy může vyvolat ve většině případů energie člověka. Mohou to být nedospělé děti, které mají problémy nebo děti v pubertě, ale i dospělí uživatelé domu. Duchové jsou jednim z nejstarších paranormalních jevů. Existují případy, kdy se projevují agresivně, a dům, který napadnou se ocitá ve stavu nebezpěčí. Právě tomuto projevu duchů říkají odborníci Poltergaist. Když v místnosti, ve které pobýváte, začnou praskat žárovky a stěny vydávají podivný klapot, měl by každý zbystřit, protože Poltergaist právě přichází..."

,,Podobný případ se stal na předměstí Londýna. Tady bydlala v pronajatém domě pani s třemi dětmi. Docházelo tam k praskání žírovek, ohýbání kovových předmětů, přesunování nábytku i šatstva. Zoufalá paní se se svými dětmi odstěhovala a Poltergaistova činnost ustala a už se neopakovala."

,,Kdykoli se paranormalní síly s existenci duchů objeví a začnou řádit souvisí to s jednou osobou. Duchové jsou s námi už od pradávna. Mnohdy se jim nevyhneme a proto tyto podivné jevy bychom neměli podcěňovat !"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

winkPODZEMNÍ PROSTORY V EGYPTĚwink

 ,,Dva faraoni, jejichž jména začínala na CH - Cheops a Chefren - dali přemístit a navršit víc než 12 milionů tun kamene, čímž vznikly dvě nejimpozantnější stavby na světě."

 ,,Mumie obou faraonů, stavitelů, se dávno ztratily. Zachovaly se pohřební komory v útrobách pyramid, ale zdá se, že nikdy nebyly použity. Pyramidy jsou probádány radarovými paprsky a dálkově ovládanými sondami s fotografickými aparáty. Pomocí nich se měly objevit utajené duté prostory - výzkum však skončil neúspěšně."

 ,,Ovšem přišlo se přece jen na něco, co nikdo ani nepředpokládal: v těsné blízkosti pyramid se podařilo odkrýt do terénu zahloubený systém šachet. Podzemní prostory jsou vysekány až do hloubky 30 metrů. Vstup do podzemí se nachází těsně pod spojovací cestou, která směřuje od Velké sfingy k Chefreonově pyramidě (původně vysoké 143,5 metru)."

,,Už před dvanácti lety se začala čistit vstupní šachta pod vedením Zahi Hasawa, který má na starosti pravěké památky v Gíze. Nejprve vědci vnikli do šachty hluboké 12 metrů, kterou lze zdolat žebříky. Na jejím dně se nacházel podzemní sál se šesti výklenky. Ve dvou z nich byly umístěny sarkofágy z šedého kamene. Mohutné kamenné rakve - sarkofágy - nejsou zdobené, nejsou na nich ani žádné hieroglyfy. Vznikly kolem roku 500 př. n. l. Pravděpodobně v nich byli pochováni velmi bohatí lidé, kteří si mohli vybrat místo posledního odpočinku v posvátném areálu nedaleko pyramid."

 ,,Podzemní prostory jsou však podstatně starší a i mnohem hlouběji pokračují do podsvětí. Mimo šest výklenků pro sarkofágy je v místnosti i jeden menší výklenek. Při jeho čištění se zjistilo, že v podlaze je čtvercový otvor. Šachta pod ním byla zaplněna blátem a spodní vodou. Výplň odsávali výkonnými přenosnými pumpami. Stroje celé týdny hučely. Lidé pomáhali hadicemi, kbelíky. Konečně se podařilo prostor, vysekaný do skalního podloží, vyčistit a vyprázdnit. Na dně, v hloubce 29 metrů pod zemským povrchem, se před vědci otevřela další postranní hrobka. Rekonstrukce ukázala, že tento prostor byl kdysi po celé ploše částečně vyplněný vodou a připomínal bazén podzemní plovárny. Uprostřed vodní nádrže stál kamenný blok a kolem byly čtyři kamenné sloupy. Na boku kamenného bloku byla schránka s tělem pochovaného. Vršek schránky byl utržený a poškozený. Rozbité vázy a kosti ukazují na to, že místnost byla vybudována kolem roku 1550 před Kristem. Kdo však byl v místnosti pochován? Vznikla domněnka, že v místnosti je symbolický hrob boha Osiria. Podle starogermánského mýtu roztrhal boha Osiria jeho bratr Set na čtrnáct kusů. Jeho manželce se však podařilo poskládat jeho tělo z kousků a dokonce ho oživit. Taková teorie se však nedá považovat za správnou. V hrobce se totiž našly lidské kosti, které potvrzují, že místo bylo skutečným místem pohřbu konkrétní osoby a nejen nějakým symbolickým hrobem."

 

,,Američtí archeologové nalezli v egyptském Abydu pohřebiště panovníků. Zatím bylo vyzvednuto tělo Senebkaye, jenž byl prvním či druhým z řady vládců, kteří řídili Abydu během složitého období starověkého Egypta. Toto období začalo pádem Střední říše okolo roku 1700 před naším letopočtem a skončilo vznikem Nové říše o 150 let později. V zemi se v tom čase vystřídalo pět panovnických dynastií označovaných čísly 13 až 17. Nalezené pohřebiště zřejmě patří panovníkům, kteří vládli v letech 1650 až 1600 před naším letopočtem, patřili zřejmě 15. a 16. dynastii."

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

laughTAJEMSTVÍ STARÝCH MAPlaugh 

,,Existují teorie a hypotézy předpokládající existenci vyspělé pozemské civilizace, nebo i více civilizací, po nichž nezůstaly na Zemi již takřka žádné stopy. Pokud tomu tak opravdu bylo, je stále pravděpodobnější, že taková civilizace měla k dispozici i velmi kvalitní technické prostředky a vědomosti, k nimž se naše soudobá civilizace teprve propracovává."

,,Jednou ze závažných indicií, potvrzující tyto domněnky, jsou mapy Piriho Reise. Byl to turecký admirál ze 16. století. Na jeho mapách je úžasné hlavně to, že je zde zakreslená Antarktida (objevená až r. 1818) a dále pak Amazonka, Venezuelský záliv a další detaily jihoamerického pobřeží, které v těch dobách teprve začínali objevovat španělští dobyvatelé. Jak mohl turecký admirál ze 16. století zakreslit kontinent, který byl objeven až o několik stovek let později ?" 

,,Existují ale i mapy mnohem starší a stejně záhadné. Jednou z nich je Dulcertova mapa z roku 1339. Na ní jsou vedle Středomoří zachyceny i části obrovského území Ruska, ovládaného tehdy ještě kočovnými kmeny Tatarů. Přesto ale z Dulcertovy mapy vyplývá, že její autor musel velmi podrobně znát země, obsazené nepřáteli tehdejšího křesťanstva. Vysvětlení je dvojí. Buď byl autor mapy zkušeným kartografem, který se volně mezi tatarskými kmeny pohyboval, nebo vycházel z mnohem starších předloh map, jež se nám už nedochovaly."

,,Odborníci, studující tyto staré mapy, se stále více přiklánějí k názoru, že jejich původ sahá snad až k počátkům starověkých civilizací, ne-li dokonce ještě hlouběji do minulosti. Není totiž pochyb o tom, že na mnohých starých mapách jsou zakreslena místa, která již dávno neexistují. Tyto podivné kartografické údaje svádějí k domněnkám, že pocházejí až z dob, kdy se například Antarktida nebo Grónsko těšily teplejšímu podnebí, což by znamenalo, že tyto údaje vznikly minimálně před 10 000 lety !"

,,V této souvislosti stojí za zmínku, že existence amerického kontinentu byla zřejmě prokázána už ve starověku. Například u některých poznámek římského politika a řečníka Cicerona najdeme zmínky o veliké zemi za Atlantikem, a to dokonce tak veliké, že Evropa je proti ní malým ostrovem. Také papež Řehoř Veliký (6. stol. n. l.) prohlašoval, že kdokoli přepluje Atlantik, narazí na neznámé a bohaté země. Theopompos z Chiosu, přítel Aristotelův, rovněž podával svědectví o zemi za Atlantikem, kde žijí lidé ve velikých městech plných zlata s roztodivnými zvířaty. Odkud pramenily tyto informace ve světě, který ještě skálopevně věřil, že je Země plochou plackou ?"

,,Objektivní odpověď na tuto otázku neznáme, ale stále častěji se i v odborných kruzích objevují úvahy o tom, že není vyloučena existence jakési dávné lidské protocivilizace, technicky vyspělého ostrova-národa, jenž ještě předtím, než zanikl, poznamenal vývoj nám již známých starověkých kultur v různých částech světa."

 winkZáhada středověké mapy Piriho Reisewink

,,Jedná se o mapu, kterou nalezla skupina historiků v roce 1929. Podrobný výzkum ukázal, že mapa, namalovaná na gazelí kůži, byla vytvořena admirálem tureckého loďstva jménem Piri Reis v roce 1513."

,,Reis, jehož zálibou byla kartografie, měl díky svému vysokému postavení přístup k tajným dokumentům uloženým v konstantinopolské knihovně. Admirál v ručně psaných poznámkách na krajích mapy přiznává, že mapu nakreslil podle velkému množství zdrojů, z nichž některé pocházely až z roku 400 před naším letopočtem. Mapa ukazuje západní pobřeží Afriky, východní pobřeží Jižní Ameriky a severní část Antarktidy, a zvláště tato část je mimořádně podrobně zakreslená. Co však vědci nemohou dodnes vysvětlit je nejen skutečnost, že Reis dokázal přesně nakreslit pobřeží Antarktidy 300 let před jejím objevením, ale mapa navíc zobrazuje pobřeží ležící dnes pod ledovcem. Geologické důkazy navíc nezvratně dokazují, že lidské oko mohlo pobřeží Země královny Maud spatřit bez ledové přikrývky naposledy někdy kolem roku 4000 před naším letopočtem. Od té doby je již Antarktida pokryta souvislou vrstvou ledu. Americké letectvo porovnávalo v roce 1960 mapu s výsledky švédsko-britské expedice mapující seismický profil této oblasti v roce 1949 a našlo mimořádnou shodu. Nutno ale připomenout, že v této oblasti je tloušťka ledovce zhruba 1.500 metrů."

,,Ve středověku cirkulovala celá řada map podrobně mapující zejména oblast Středozemního moře, existují i kusé zprávy o existenci tajných map ukazujících neznámé oblasti. Tvrdí se, že Kolumbus jednu z těchto tajných map vlastnil."

,,Kde Piri Reis načerpal všechny své informace, to není dosud prokázané. Je možné, že se mu do ruky dostaly mapy, které byly kdysi uloženy v knihovně v Alexandrii, což byla nejdůležitější knihovna antické doby. Některé mapy z velké konstantinopolské knihovny se do Evropy dostaly po čtvrté křižácké výpravě v roce 1204." 

,,Mapu v padesátých letech testovala kartografické oddělení amerického námořnictva, po přenesení mapy na povrch globusu se ukázalo, že údaje jsou nečekaně přesné. Podle některých odhadů je podobnou přesnost možné dosáhnout pouze při leteckém průzkumu. Navíc pro některé části mapy byla použita spheroidní trigonometrie, která byla objevena až v prostředku 18. století. Richard Strachan z ústavu Massachusetts Institute of Technology vyvozuje, že vedle trigonometrie bylo nutno znát buď zakřivení Země nebo přímo skutečnost, že je Země kulatá. Výpočet rovnoběžek je navíc pozoruhodně přesný, ale první nástroje pro podobně přesný výpočet byly objeveny Johnem Harrisonem až v roce 1761."

 

,,A tak Reisova mapa ukazuje místa Země, které v té době nemohl nikdo spatřit, a ani způsob jejího zhotovení neodpovídá znalostem té doby."

,,Mapa - výchozí bod byla zvednutá o 5 stupňů na sever. Neznamená to však, že severní pól byl v tu dobu, v době staré civilizace, přece jen na jiném místě ? Karibská část mapy P. Reise přinesla samé velké záhady. Zdá se, že pobřeží je narýsováno nesprávně. Vypadalo to jakoby tam byl ještě jeden sever. Linie Piriho Reise šla od horního kraje mapy a protínala to, co bylo podobné dnešnímu poloostrovu Yucatan - místo západního pobřeží Atlantidy, které bylo potopené, a také jejího hlavního města. Káhira se nachází nedaleko centra projekce P. Reise. Kuba je v této projekci v přímém úhlu k rovnoběžce jdoucí přes Káhiru. Kuba - to je pozůstatek zatopené Atlantidy. To znamená, že světová mapa – prvopočátek, měla střed v Egyptě, východní kolonii Atlantidy?"

,,K nám došel traktát Piriho Reise o zeměpisném Středomoří s velkou kvalitou map, narýsovaných osobně P. Reisem. Tyto mapy jsou velmi zdařilé, ale nemají projekci a jsou zbaveny rozměrů. Podobnou mapu měl i Kolumbus. Nyní je jasné, proč se Kolumbus pletl."

,,On nepochopil, že mapa vedla k pokroucení směru o 14 stupňů a k odklonění správné vzdálenosti přes Atlantidu o 840 mil, což téměř způsobilo nezdar jeho expedice."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Lagarfljot je jezero, které se nachází ve východní části Islandu poblíž městečka Egilsstaőir. Plocha jezera představuje 53 kilometrů čtverečních, délka 25 kilometrů a největší hloubka je 112 metrů. Stejně jako u skotského jezera Loch Ness se v něm nachází cryptid (zvíře, jehož existence je zpochybňována nebo nepodložená, například yetti). Had nazývaný Lagarflőtsormurinn žije podle místních obyvatel v jezeře. Je obvykle popisován jako tvor dosahující délky až 90 metrů, s mnoha hrby a někdy byl spatřen u vody nebo mezi stromy. Tedy byl schopen se pohybovat nejen ve vodě, ale i na pevnině. V dávných dobách se věřilo, že jeho objevení je předzvěstí velkých událostí, jako jsou třeba přírodní katastrofy. První zaznamenaná zpráva pochází z roku 1345 a v roce 1589 se tvrdilo, že had (nazývaný také červ, netvor) zvýšil své hrby nad hladinu jezera natolik, že mezi nimi mohla proplout loď s napnutými plachtami. Když s sebou plácl do vody, dopad byl tak hrozivý, že se třásla zem. Během dalšího století se prý hadovi opět zvýšily hrby, přičemž bylo zaznamenáno čtrnáct pozorování netvora. V roce 1861 byl had viděn několika cestujícími a v roce 1967 vyděsil zaměstnance lesního hospodářství na stanici Hallormstadur. V roce 1978 učitel a jeho studenti pozorovali obludu z okna školy Hallormsstaőaskóli. Když v roce 1983 instalovala servisní firma do jezera kabel, aby se s jeho pomocí pokusila změřit záhadné „masy“ pohybující se ve vodě, její zaměstnanci se nestačili divit. Jeden ze svědků v hlášení napsal: „Kabel, který byl speciálně vyroben tak, aby se nezkroutil, byl značně narušený, potrhaný a poškozený na 22 místech. Věřím, že jsme kabel vedli přímo přes tělo obludy.“

Netvora natočil farmář

V únoru 2012 natočil farmář Hjörtur E. Kjerulf vodního hada na video. A nastal poprask. Video hned odvysílala islandská národní stanice RUV a po ní také BBC. Pak se objevilo na internetu, kde mělo rekordní návštěvnost. A hned se vyrojili skeptici. Tvrdili, že na videu je zachycen neživý objekt, který se pohybuje díky rychlému proudu. A tak byla v roce 2014 sestavena třináctičlenná komise ze zastupitelstva městečka Fljótsdealhéraö. Video zkoumala ze všech stran a nakonec rozhodla, že je autentické a doporučila další šetření a výzkum. Dlužno dodat, že členové komise byli bezesporu motivováni příznivým dopadem na turistický ruch. (Vyhlídková loď s názvem Lagarflijótsormurinn usiluje o zachování tradice hada Lagarfljot pro kulturní a turistické účely.) Pokud je video autentické a zachytilo živého tvora, muselo by jeho stáří být více než 700 let. Takže v jezeře by se nacházelo takových tvorů více. A nemuseli by být ani tak velcí, jak líčí legendy. Je také pravdou, že bylo nalezeno mnoho ryb, které se podobají mořským příšerám a jsou popsány v mytologických příbězích. Například žralok límcový (Chlamydoselachus anguineus) a hlístoun červenohřivý (Regalecus glesne). Takže je klidně možné, že nějaký podobný druh obývá jezero Lgarfljot. A nebo také ne.

SPIRIT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO