Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak funguje VIRGULE - Použivání VIRGULE a chybování - Známá PROROCTVÍ - Věštkyně VANGA

10. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Jak funguje virgule“

Obrazek

,,Bylo sledováno téměř tisíc proutkařů a přes jejich domnělou samovolnost nebylo ani u jednoho pozorováno, že by se mu virgule pohnula bez pomoci svalů. Proutkař pohyb nevnímá, činí jej podvědomě, což je důležité. V každém případě tedy s virgulí hýbe proutkař."

 

,,Každá virgule umožňuje určité jednoduché pohyby, které si musíme natrénovat, abychom je pak činili bez přemýšlení a samovolně. Některé virgule umožňují více pohybů, je třeba se naučit hlavně ty, které budeme používat. Tréninkem vytvoříme v mozku jednoduché spojení, program pro pohyb ruky s virgulí."

 

,,Je to velice důležité stadium tvorby podmíněného reflexu, bez něj by se mozek nemohl potřebně uvolnit pro další práci."

 

,,Mentální dotaz je dotaz vytvořený myšlenkou, tedy kladený "v duchu" neboli ne nahlas. Klademe jednoduchou otázku a virgule v našich rukou odpovídá ( tedy naše podvědomí prostřednictvím svalů a virgule )."

 

,,Bývá ze začátku vhodné, trénovat se zavřenýma očima a vnímat pohyby virgule citem v rukou. Především je nutno se uvolnit, a to i ve smyslu kladené otázky, abychom sami nechtěli odpověď ovlivnit svojí úvahou, odhadem nebo přáním. K uvolňování pomáhá meditace, cvičení těla, jóga, příjemná hudba, ticho, a také "nervový" čaj. Za velmi nevhodné se považuje předem jíst. Odkrvuje se tím totiž mozek a krev se dostává do zažívacího traktu."

 

,,Soustředěný mozek svojí velkou spotřebou krve nedovolí potřebné prokrvení trávícího systému a ani neuvolní vegetativní nervový systém pro trávící procesy. Výsledkem bude nadměrná plynatost, pocházející z kvasící nestrávené potravy. Po ukončení a uvolnění obvykle nastávají vyprazdňovací stahy."

 

,,Je možné, že časem poznáme, že vysoký stupeň soustředění, potřebný pro tuto činnost, nám brání jíst velké a těžko stravitelné porce jídla.“     Ludmilka

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,Používání virgule a chybování“

,,Proutek, virguli, si sami vyrobíme a nebo koupíme - mívají je ve specializovaných obchodech. Nejčastěji se používá dvojramenný proutek."

Obrazek

k, rozdvojená větev odřezaná z lísky, vrby. Nebo proutek udělaný z měděného drátu. Fungují proutky udělané i z jiných materiálů, i z umělé hmoty. Proutek držíme pevně a mysl musí být soustředěná. Nejdůležitější podmínka je vždy přesně v duchu formulovaná otázka ( např. hledám vodu ). Otázka musí být krátká, zřetelná a jednoznačná, a má zní tak, aby odpověď mohla být ANO nebo NE. Tedy hledám - li vodu, pramen, musím držet virguli s očekáváním reakce a potvrzujícího pohybu v případě, že pod místem, nad které jsem přešel, se nachází pramen. Pokud bych chtěl reakci na vodu obecně, dostanu ji i na procházející potrubí s vodou, protože tam voda je. Ale dostanu ji i v lese nad větším trsem trávy, protože i v ní je spousta vody. Pokud nedefinuji otázku přesně, neboli nezaměřím mysl co nejkonkrétněji, mohu zaznamenávat v průběhu měření mnoho reakcí, které nejsou vyvolány vodním zdrojem."

,,Pomoci si lze mnoha způsoby. Někteří se před hledáním vody - čisté vody napijí a drží vodu v ústech, jiní mají ve svých virgulích a kyvadlech místo, do kterého vkládají vzorky hledaného materiálu."

,,Podstatnou příčinou chyb při detekci zkušených proutkařů je i to, že vlastně nehledají, ale jen si něco ověřují. Zákazník se obvykle snaží informovat proutkaře o vlastních pozorováních a závěrech. Často jsou informace zatížené neobjektivitou, ale i představami zákazníka o ideálním umístění studny. Proutkař si zase může podle svých pozorování v terénu

( konfigurace, vegetace, umístění jiných vodních objektů ) vytvořit vlastní domněnku o poloze vodních zdrojů. Obě zavádějící informace pak mohou vyvolat reakci na úplně nesprávném místě."

,,Proto je nutno k měření a detekování přistupovat naprosto bez zatížení informacemi, ale i bez vlastních představ o možném výsledku. Těžko by se například dařilo objektivně detekovat přítomnost staré podzemní chodby ( štoly ražené ve skalnatém podloží ) skepticky laděným lidem, kteří jakmile sondáží narazí na "rostlou skálu", činí závěry, že pod rostlou skalou přeci nemohla chodba vést... A takových je bohužel nejvíce, a zaujímají přední místa průzkumných týmů."

,,Zde se dostáváme k dalšímu aspektu, který, jak se zdá, je spolehlivý. Rozhodně v tom smyslu, že staré chodby a jiné podstatnější a mnohem hodnotnější hledané záležitosti jsou vlastně chybnými přístupy myšlení dokonale chráněny před objevením. Chráněny pro ty, kteří čistou hlavou a správným myšlením mohou detekovat cokoli a správně. A to je vlastně dobře. K tomuto je třeba ještě se zmínit o jakémsi nezávislém řízení událostí a o tom, že pokud není na objevení něčeho ještě zralá a správná doba, nebo správní lidé s čistými záměry a úmysly, je postaráno, aby k objevu, okrytí, v žádném případě prostě nedošlo."

,,Nebudu zde rozepisovat, co které pohyby jakého typu virgule nebo kyvadla znamenají, protože pokud člověk jenom přijme cizí zavedený systém odpovědí, může jej to omezovat. Ideální je vzít proutek, virguli do rukou, a nechat si odkývat, ukázat "ANO", "NE", a další případné varianty reakcí. Potom samozřejmě konkrétní praxe v terénu ukáže, že by bylo výhodnější, rychlejší a pohodlnější používat jiný nástroj pro detekci, nebo pozměnit systém reakcí a smyslu odpovědí. V žádném případě se neomezujte a neblokujte tím, že někdo má u kyvadla kroužení doprava jako "ANO", vodorovné kývání jako "NE" a podobně, protože pohyby jsou naprosto relativní. Sami si odpovědi vytestujte, případně pokud se vám zdá něčí zavedený systém odpovědí rozumný i pro vás, otestujte si vhodnost těchto jednotlivých odpovědí pro vás konkrétně."

,,Jako vodítko pro možné pohyby a odpovědi se lze v případě pružiny zmínit o kladném směru pohybu směrem k hledanému předmětu z vodorovné neutrální polohy - dolů, záporná reakce od hledaného předmětu je nahoru. Pružinová virgule může využívat i rotace, pro posouzení polarity je rozhodující počáteční pohyb nebo směr rotování, potom někdo i odpočítává rotace jako stupnici a u kterého čísla přestane pružina rotovat, to je ono číslo jako odpověď. Tímto způsobem lze detekovat hloubku chodby ( pozor na rozlišení klenby a podlahy ), léčitelé tím odpočítávají číslo čakry nebo procentuální stupnici atd."

,,Člověk by měl toto vše respektovat a přistupovat ke všemu s úctou, neboť co je nám dáno, tomu se beztak nevyhneme.“     Ludmilka

???????????????????????????????????????????????

,,Známá proroctví“

 ,,Mayové“

,,Jednou z mála indicií, která hovoří o přesném datu jakési celosvětové změny, je objev Mayského kalendáře a legendy, která se k němu vztahuje. Tento kalendář,který je mimochodem mistrovským dílem neznámého matematika-astronoma, a je mnohem přesnější, než námi používaný kalendář, končí datem 20.12.2012. Legenda hovoří o tom, že pak nastanou velké změny, a již jej nebude potřeba. Zajímavou souvislostí s tímto datem je skutečnost, že v této době budou všechny planety sluneční soustavy seřazeny téměř v jedné přímce. Jeden konec této přímky bude tvořit právě slunce. Tím může dojít k nejrůznějším efektům, především vlivem gravitace. Všechny planety totiž budou na slunce působit svou gravitací z jediného směru. Jaký vliv to bude mít na výrony sluneční hmoty, to asi nikdo přesně neví.“

,,Egypt“

,,Také nápis na jedné z Egyptských pyramid prorokuje katastrofickou budoucnost lidstva. Hovoří o tom, že v době, kdy lidstvo spatří ve vesmíru svoji vlastní tvář, bude trvat již pouze několik desítek let do doby, kdy velká část lidstva zemře v jediném dni. Nemluví se zde o tváři vyfotografované na povrchu Marsu ?“

,,Hopi“

,,Ze starých legend a vyprávění, ale i z náboženských textů lze vyčíst, že v historii Země bylo několik vývojových etap, kdy každá byla ukončena nějakou katastrofou, ať už zásahem Boží moci, nebo přírodním úkazem. Toto potvrzují i vědecké důkazy, které ovšem nehovoří o tom, že zde již dříve žili civilizovaní lidé. To oficiální věda stále popírá. Podle vyprávění kmene Hopi lidstvo prochází určitými etapami. V současnosti se nacházíme na konci čtvrté etapy. Celkem by jich mělo být devět. Indiáni tvrdí, že na konci minulé etapy lidé zdevastovali přírodu natolik, že byli schopni přežít pouze díky zařízení podobným plynovým maskám. Odtud prý pocházejí starobylá vyobrazení bytostí jakoby ve skafandrech. Jejich předpovědi budoucnosti - proroctví - není vysloveno na základě nějaké vize, ale jde o stále se opakující události ve vývoji. Jestliže se objeví určité příznaky, je třeba lidstvo varovat před tím, kam spěje, protože se vydává po stejné cestě, kudy již  prošlo. A tato čtvrtá etapa se již blíží ke svému katastrofickému konci.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Věštkyně Vanga“Věštkyně VANGA

,,Vanga je jednou z největších věštkyní poslední doby. Tato žena je v současné době již po smrti. Žila a pracovala v Bulharsku ještě v dobách totalitního systému. Byla blízkou přítelkyní tehdejšího vůdce Todora Živkova, pro kterého byla určena většina jejích proroctví. Zde uvedu jednu příhodu, která dokládá její schopnosti. Již v roce 1980 předpovídá asi toto :

,,Kursk bude pod vodou a celý svět nad tím bude truchlit. Může se to stát v roce 1999 nebo 2000. Ale zcela jistě se to stane v srpnu." Ruská televize tato slova odvysílala začátkem roku 1999 a v Kursku tomu nikdo nevěřil. Lidé si říkali, co že to je za nesmysl, jak by se celé město mohlo ocitnou pod vodou ? Lidé to brali s humorem. Ale pouze do doby, kdy se v Barentsově moři potopila stejnojmenná ponorka. A opravdu celý svět sledoval, zda se podaří některé námořníky zachránit. Dalo by se předpokládat, že ruská vláda bude tuto tragédii držet pod pokličkou, jak je jejím zvykem. Vše se ale odehrálo přesně tak, jak Vanga předpověděla dvacet let před událostí.“

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO