Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo ovládá HMOTU - V Norimberku KAREL IV. zašel patrně nejdál - Mocné SYMBOLY světa - Souvislost mezi BLUDIŠTEM a SMRTÍ

8. 9. 2011

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

  indecision,,Kdo ovládá HMOTU ?“wink

  uf_geller_122206.jpg

Uri Geller

,,Hrabě Agenor de Gasparin dospěl k závěru, že „otáčení stolku“ při seancích (schůzka spiritistů) bylo dosaženo nikoliv duchem zbaveným těla, ale lidskou vůlí."

,,Brzy začali vědci zkoumat „psychické síly“ a první poznatky se zdály naznačovat podporu názoru, že lidské myšlení ovlivňuje fyzikální předměty bez tělesného dotyku. Výzkum toho čemu dnes říkáme „psychokineze“ nebo „telekineze“pokračuje. V laboratorních podmínkách probíhá zkoumání médií,která  pohybují nebo ohýbají předměty duchovní silou. Aby nalezli neznámou sílu,sestrojili vědci „minilaboratoře“, v nichž jsou objekty bezpečně uzamčeny."

,,Nehledě na některá složitá zjištění zůstávala psychokineze na okraji zájmů až do 70.let našeho století, kdy se izraelskému kouzelníkovi Uri Gellerovi (nar.1946) dostalo rozsáhlé publicity proto, že předvedl pozoruhodnou schopnost ovlivnit pouhou silou myšlenek kovové předměty. V přítomnosti svědků kroutil nebo ohýbal kovové příbory a klíče jemným pohlazením, nebo dokonce pouhým pohledem. Přinutil nástěnné hodiny a náramkové hodinky, aby se zastavily nebo šly tím, že nad nimi pohyboval rukama. Když vystupoval v televizi, hlásili stovky diváků, že kovové předměty v jejich domácnostech byly ovlivněny v průběhu vysílání-a někteří informovali, že jejich děti zachvátilo zjevně paranormální „ohýbaní lžiček“.

,,Laboratorní šetření Gellerových sil poskytlo udivující výsledky. Geigerův počítač v jeho rukách reagoval obdobně jako na nebezpečný radioaktivní materiál; manometr (měřící sílu magnetického pole), nad nímž pohyboval rukama, ukazoval, že jeho magnetické pole má téměř poloviční hodnotu přitažlivosti Země."

,,Skeptikové trvají na tom, že Geller je pouze znamenitý kejklíř, jiní jsou přesvědčení o jeho abnormálních schopnostech. V sedmdesátých létech minulého století se stal obraz ohnuté vidličky známým v celé Evropě a Spojených státech a psychické ohýbání kovu se stalo velkou módou.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,V Norimberku KAREL IV. zašel patrně nejdál"

 Karel IV., Charlses IV., Karl IV.,,,Naše děti se ve škole učí především o tom, jak moudrým a dobrým panovníkem byl český král Karel IV. a jak přispěl k rozkvětu zemí Koruny české. Trochu už se pozapomíná, že náš Otec vlasti byl zvolen i za německého císaře a podobně jako o Prahu pečoval i o svůj oblíbený Norimberk. Bohužel k tomu zvolil cestu, která mu ke cti právě neslouží."

,,Norimberk ve středověku. Dobová rytina."

 Norimberk, Nurnberg,,Na začátku celé této historie stál jeden z mnoha dluhů Karla IV. V tomto případě se král rozhodl, že ho svému věřiteli, braniborskému knížeti, uhradí třemi domy v Norimberku. Skutečnost, že tyto nemovitosti v té chvíli patřily tamním "nejlepším Židům", ho netrápila. Židé byli jako jiní poddaní tehdy považováni za majetek toho kterého panovníka a bylo běžné, že ten mohl jejich majetky používat jako své zástavy - jen s tou výhradou, že věřitel je získá až poté, co jejich majitelé zemřou nebo je opustí. V případě Norimberku však Karel IV. zašel ještě dál a do darovací smlouvy nechal výslovně napsat: "...až budou zdejší Židé pobiti..."

,,Chrám Frauenkirche v Norimberku je dnes mimo jiné i symbolem  pogromu rozpoutaného císařem, památníkem umučených židů a symbolem  blízkosti křesťanské a židovské víry."

Frauenkirche,,Norimberští měšťané pochopili a pogrom na sebe nenechal dlouho čekat. Během 5. a 6. prosince 1349 bylo zabito anebo ve svých domech raději uhořelo 562 Židů, jedna třetina tehdejšího norimberského židovského ghetta. Ti, co přežili, museli město opustit. Na takto uprázdněném místě vznikla dvě velká tržiště, svými vánočními trhy proslavený Hauptmarkt a sousední Obstmarkt. Splacením dluhu se zároveň naplnil Karlův záměr pozdvihnout Norimberk po ekonomické stránce. Zvláště, když později již jako císař rozhodl, že první sněm po císařské volbě se musí konat právě zde. Kromě tržišť potom ještě král nechal na uvolněném místě vytyčit základy budoucí katedrály Frauenkirchen, určené k vystavování říšských klenotů. Za jakou cenu tento architektonický skvost vznikl, připomíná bronzová židovská hvězda zasazena do podlahy uprostřed východního chóru katedrály."

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

,,Mocné SYMBOLY světa"

,,Bludiště a labyrinty zůstávají mocným symbolem pro lidi na celém světě. Nejranější známé příklady jsou z oblasti kolem Středozemního moře, zejména z Evropy. Slovo řeckého původu „labyrint“ pochází z mýtů o krétském labyrintu, který postavil Daidalos pro krále Mínóa, aby v něm byl zavřen netvor Minotaurus. Do dnešní doby zatím nikdo nenašel geografické umístění tohoto labyrintu, i když se většina badatelů dom nívá, že by to mohly být gortynské jeskyně na Krétě. Ale plán krétského labyrintu se objevuje znovu a znovu na různých místech po celém světě."

,,Souvislost mezi BLUDIŠTĚM a SMRTÍ"

,,Jak dnes uznává mnoho lidí, představuje bludiště hádanku – například volba cesty v bludišti ze živého plotu nabízí vzrušující a občas i děsivou cestu od vrcholu ke středu. V nejranějších labyrintech vedla však do středu jenom jedna cesta a velmi často měly podobu nákresu vyrytého do kamene nebo zdobícího keramiku. Malé labyrintní nákresy jako bludiště, používané indiány Hopii, a také krétský labyrint mohly docela dobře symbolizovat větší stavby, ať už skutečné nebo mýtické. Ještě starší byly egyptské labyrinty - například hrobka krále Perjebsena asi z roku 3400 př. Kr. a kresby, které nacházíme na egyptských pečetidlech."

,,Protože bludiště a labyrinty mají pravděpodobně pětitisíciletou historii, vznikají velké problémy, když dáváme dohromady klíče k odhalení jejich původního tvaru a smyslu. Ale jak dokazuje Perjebsenova hrobka i hrobka v sardinském Luzzanu, je jasné, že bludištní symbol měl těsné spojení se smrtí. Navíc se obvyklé kruhové labyrinty podobají spirálám často vytesaným na prehistorických náhrobcích, jako pěkná trojitá spirála dodnes viditelná v chodbovém hrobě v Newgrange v Irsku. Bludiště a labyrinty – obojí jsou prakticky neodlišitelné – mohly proto být mapami podsvětí, do něhož musí vejít duše zemřelého. Jako takové jsou symboly smrti. Současně mohly symbolizovat i znovuzrození, neboť dokáže-li se duše proplést do srdce labyrintu, může projít touto cestou zase ven."

 SPIRIT

 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU