Jdi na obsah Jdi na menu
 


DAMANHUR je mystické město - Stará svatyně v Makotřasech - Atlantiďané a krystal

2. 9. 2008

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Obrazek

 

,,Město Damanhur je mystické“

Obrazek

 ,,Na světě je řada tajemných míst. Vezměme si takzvané sídliště budoucnosti, Damanhur. Je skutečně takovým malým státem ve státě. Leží asi padesát kilometrů severně od Turína v Itálii, ve špatně dostupném alpském údolí Valchiusella.“

    Obrazek

 ,,Darmathur je rozložen na 110 hektarech půdy a trvale v něm sídlí asi 400 obyvatel. Život tady řídí tři regenti, volení vždy na období dvou let, společnost je rozdělena do několika komunit, každá má nějakou specializaci (jedna odpovídá za stav domů, jiná za výrobu nábytku nebo uměleckých předmětů, další zase za chov dobytka či pěstován í zemědělských plodin a podobně). Pro děti je zde škola, kde se kromě běžných předmětů vyučují také dva cizí jazyky, informatika, botanika, řemesla a historie náboženství. Působí tu také univerzita, která organizuje esoterické kurzy, funguje tu televizní studio, noviny i vydavatelství. Návštěvníci musí počítat s tím, že za italské ani jiné evropské peníze tady nic nepořídí. Platí tu měna credito. Otcem myšlenky založit takové to společenství je Oberto Airaudi. Přišel s hrstkou nadšenců v roce 1975 a v místě, kde se kříží důležité linie a vzniká duchovní síla, začal budovat svatyni - Damanhur. Název není náhodný, kdysi se tak jmenovalo jedno místo ve starém Egyptě.“

  Obrazek

 ,,Zdejší obyvatelé se charakterizují v propojení s duchovními silami přírody a kosmu. Žijí v domech postavených jen z kamene a dřeva, obydlí mají zvláštní avantgardní architekturu. Energii a teplo získávají mimo jiné z přírodních zdrojů, mají nainstalované sluneční kolektory."

Obrazek

 ,,Lidé zde disponují neobvyklýmí znalostmi, věnují se magii a mají věštecké schopnosti. Hovoří s elfy a Oberto tvrdí, že znají tajemství cestování časem. Sám prý byl v bájné Atlantidě. Provádějí se tu experimenty z oblasti alternativní fyziky, ve skalních jeskyních je zbudovaný pětipodlažní podzemní chrám lidstva. Je nejdůležitějším místem Damanhuru - jeho srdcem. Do prostor z mramoru, skla, zlata a dalších materiálů se běžně nikdo cizí nedostane, na to dohlížejí bdělé oči strážců. Podzemní komplex propojují chodby, jde o jakousi formu magického labyrintu. Jednotlivé sály chrámu jsou zasvěcené různým živlům (oheň, voda, vzduch a země). Najdete tu alchymickou laboratoř, která umožňuje přístup k intelektu každé lidské rasy na Zemi, dá se odtud vysílat pozitivní energie a Damanhurci se odtud snaží harmonizovat spolužití národů a dosáhnout rovnováhy, která by umožnila evoluci lidstva. Právě z alchymistické laboratoře se také za pomoci zvláštních barevných tinktur, sloužících jako monitory, udržuje optický i akustický kontakt s osobou cestující v čase (výcvik a přípravy člověka na cestu v čase trvají několik let a zahrnují hypnotickou seanci, při které se mysl naprogramuje na vše, co by v případě nouze mohl potřebovat, nedá se totiž zcela vyloučit riziko, že se v čase ztratí)."

 Obrazek

Credito - peníze

Obrazek

 ,,Všichni, kteří Damanhur od roku 1995 navštívili, potvrzují, že působí záhadně a bizarně. V očích církevních činitelů je Damanhur pohanskou sektou, někteří lidé z něj mají strach. Obyvatelé nedaleké obce například usilovali o zasypání - zničení podzemní stavby. Řada lidí v myšlence Damanhuru ale vidí cestu k obnovení shody s přírodou a mezilidských vztahů, cestou k rozvoji osobnosti.“     Ludmilka

   Obrazek

,,Všechny fotografie pocházejí z města Damanhur" 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 ,,500 let starou svatyni naleznete v Makotřasech“

Obrazek

 ,,Při stavbě dálnice z Prahy do Slaného archeologové odkryli gigantický čtvercový objekt, lemovaný příkopy. Strany obrazce měřily přibližně 300 metrů a toto kultovní místo mělo nepochybně několik funkcí: náboženskou, matematickou, astronomickou  a filozofickou, bylo jakousi "základnou" i 5000 let(!) starým kalendářem. Znamenalo by to, že nejslavnější památky typu Stonehenge či egyptských pyramid si mohou s Makotřasy směle tykat. Ještě senzačnější bylo zjištění, že svatyně a "observatoř" stála na místě jiné, daleko starší, kruhové, jejíž stopy se rovněž podařilo identifikovat. Magický čtverec  směle přeťala nová silnice, úhlopříčně, což prý je  to nejhorší řešení, jaké mohli projektanti zvolit. Velká pohroma přišla ve 20, století.“

,,Hrůzný nápad dostali nacisté během 2, světové války. Sousední Lidice odnesly e x p e r i m e n t o v á n í  s opětovným vybuzením zlých sil, s jejich ovládáním a využíváním. Pokud budou nasyceny lidskými oběťmi, budou nám příznivě nakloněny, domnívali se stoupenci SS, černého řádu, jehož vzorem byli i jezuité, třebaže jejich odkaz překroutili a zneužili. Ale ani tato strašlivá rituální černá mše, na níž doplatila nevinná obec, nepřinesla očekávaný efekt. Bylo nutné znát správný "klíč", který se získat nepodařilo.“

Obrazek

 ,,Druhá pohroma přišla s ateistickým obdobím socialismu. Jezuitské památky chátraly, některé byly zničeny, tvarové zářiče (kříže) byly násilně odstraňovány, zeslábla ochrana krajiny před "těmi odjinud". Produkce pozitivní energie klesla na minimum, protože byly potlačeny církevní poutě (rituály), svátky a slavnosti, farnosti zůstávaly opuštěné.“

 

,,Nová silnice protnula magický čtverec v linii obrany. Během její aktivace se celý areál ocitl pod "palbou" strážců, čili zhoubných energií, které způsobují anomálie a potíže. Přibývají havárie, smrtelné nehody, řidiči propadají nečekaně mikrospánku. Jedna z nejzávažnějších nehod se odehrála v roce 1999, při havárii linkového autobusu zemřelo deset cestujících, mnoho dalších bylo zraněno. Magická svatyně si možná vyžádala další daň, zlí démoni byli nasyceni, sluneční a měsíční božstva uchlácholena.“

 

,,Rudolf z Prahy si připomíná podivnou událost. Jednalo se o zvláštní a nepochopitelné "manévry: někdejší policie a armády kolem Makotřas. Vše se odehrávalo v 80, letech minulého století. Těžko si představit, že by tu všichni chtěli vyvolávat duchy. Šlo snad o utajený průzkum krajinných anomálií? Rudolfovi bylo tehdy naznačeno, aby v cestě pokračoval. Silnice byla osvětlena bodovými reflektory. Domníval se, že se tu přihodila nějaká havárie, ale nic neviděl. "Vypadalo to, jako kdyby všichni čekali přílet UFO," vypovídal svědek. Podobných svědectví se objevila celá řada, vysvětlení akcí žádné.“

,,Jednalo se opravdu jen o rutinní bezpečnostní akce na dálnici? A co ona sluneční božstva? Co dělají zlí démoni? Číhají stále v krajině a útočí na dnešní řidiče?“ 

 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pavel Kozák - Energie míst na západ od Prahy

 

,,Záhady Makotřas a okolí“

Obrazek

 ,,Makotřasy jsou známé prastarým kultovním okrskem datovaným archeologicky do eneolitu. Má čtvercový tvar o straně dlouhé /chybějící údaj, pozn. M.P./ vymezený příkopy a je mu přisuzován astronomický, tedy spíše kalendářní účel (viz Horský, Ministr). Čtverec je orientován tak, že tu lze najít směry označující nejsevernější východ Měsíce, východ Slunce při letním slunovratu a jeho západ při zimním a také je zde určitá souvislost se západem souhvězdí Orion. Střední příčka měří 365 megalitických yardů a tedy je tu zakódován i počet dní v roce. V rámci systému se zřejmě ještě uplatňovaly další vnější vizíry, jako například skála Stará zvonice.

 

Stavba byla objevena při stavbě silnice Praha - Slaný (I/7) na jejím patnáctém kilometru. Čtyřproudová silnice přeťala svatyni úhlopříčně, porušila její geometrii a to zavdalo podnět k úvahám o souvislosti s nepříjemnostmi, které se na ní po uvedení do provozu objevily. Šlo o opakující se nehody ve směru do Prahy o kilometr blíže k tomuto městu, tedy po průjezdu „čtvercem“. Byly to nehody vážné (autobus) s tragickými následky a nejasnými dopravními příčinami.

   Místo je už blíže Středoklukám a sousedem silnice je tu louka, za níž hned následuje v mírném stoupání malý les. Měl jsem svého času možnost louku zkoumat s velice nepěkným výsledkem. Lokalizoval jsem nedaleko silnice bod s velmi silnou zápornou energií, která pochází z obřadů černé magie. Na tělesnou schránku působil velmi nepříjemně až hrůzně i proto, že tam byli přítomni dva velcí astrální démoni, kterým povaha místa velmi vyhovovala. Tehdy jsem na konfrontaci s nimi neměl energii a proto jsem ustoupil pod ochranou kosmické síly. I když byl jejich pohyb omezen na poměrně malé teritorium, mohl zasahovat do pravého jízdního pruhu. V něm pak čas od času jistě nebyla situace příznivá klidné a plynulé jízdě aut a pozornosti řidičů."

   ,,Toto místo nesouvisí energeticky nijak s makotřaskou observatoří a příčiny havárií je nutno hledat jen v něm samotném. Negativní bytosti byly sice několik měsíců po mé návštěvě zničeny duchovním člověkem, ale charakter lokality nevylučuje příchod jiných podobných. Je proto vždy lépe při cestě tudy do Prahy přejet preventivně do levého pruhu. Ne všechna škodlivá místa mohou být trvale odstraněna a lze se jim jen vyhnout."

   ,,Nedaleko Středokluk leží Černovičky a u nich kostel sv. Vavřince s přistavěnou kaplí. Spíše bychom měli říci kaple s přistavěným kostelem, který se zdá mladší. Původně šlo o stavbu románskou z poloviny 12. století, kostel byl možná dostavěn o něco později. Celková přestavba byla provedena v sedmnáctém a na počátku dvacátého století. Energetický bod je dnes vně kaple při východní zdi. Je již zesláblý; přesto ukazuje na vertikální linii do duchovního prostoru a na dobrou událost před asi třemi tisíci lety. Tehdy šlo patrně o záchranu lidského života za přispění vysoké duchovní bytosti.

   Nad kostelem je menší buližníkový vrch zvaný Číčovický kamýk. Kdysi prý byl ostrůvkem v moři, které pokrývalo střední Čechy. Na jeho vrcholu je silový bod celkem průměrné energie, avšak s mimozemskou složkou, nesoucí dokonce informaci o přítomnosti cizinců na terénu. Lidé je tu však předešli, již asi v mezolitu i když kultovní využití nastalo zřejmě ještě podstatně později. Pod kopcem směrem k severovýchodu je zajímavost v podobě velké pravidelné obdélníkové prohlubně se zjevně umělými svahy. Nemá možnost odvodnění a přesto se tu nezadržuje voda. Energie sídla tu není, astronomické souvislosti nejsou patrné. Archeologové zde nebyli a novodobě místo příliš nevypadá. V takovém případě nezbývá, než se uchýlit k otazníku...“

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

  Obrazek

 ,,Atlantiďané a krystal“

Obrazek

 ,,Současníci vědí o Atlantidě velice málo. Legendy říkají, že její obyvatelé byly vysoké postavy, velice krásní, svobodně překonávali zemskou přitažlivost a ovládali telepatii. Hádanka zmizení civilizace Atlantidy po celý čas nedává klid jak seriózním vědcům, tak i nadšeným badatelům."

Obrazek

 ,,Starořecký filozof Platón napsal, že Atlantiďané "si sami způsobili své neštěstí". Přesto neodkrývá tajemství tragédie. Možná se ho podařilo uhádnout americkému jasnovidci Edgaru Caycemu, který v transu uviděl dávno zmizelé světy."

  Obrazek

 ,,Podle jeho slov používali Atlatiďané pro světské a duchovní cíle krystaly. Viděl velký chrám boha moří nazývaný Sál světla. Tam se opatroval hlavní krystal Atlantidy - Ohnivý kámen. Měl cylindrický tvar, špička pohlcovala sluneční energii a akumulovala ji ve svém středu. Prvý krystal darovali Atlatiďanům představitelé mimoplanetárních civilizací a upozornili, že s ním mají zacházet velice opatrně, protože je v něm obsažena obrovská ničivá síla."

Obrazek

 ,,Vcelku představovaly krystaly největší nahromaděné množství slunečního záření a hvězdného svitu, akumulovaly energii Země, jejich paprsky pronikaly i velice silnými stěnami. Právě díky tomu vybudovali Atlantiďané paláce, chrámy a rozvíjeli své neobyčejné schopnosti."

 Obrazek

 ,,Výroky Ceyceho byly přijaty učenci se značnou skepsí. Ale brzy se našly přesvědčující důkazy. Julius César ve svých Zápiskách o galské válce napsal, že nějaký druid mu vypravoval o předcích Galů, kteří přišli do Evropy z ostrova křišťálových věží. Skleněný palác se vypínal kdesi uprostřed moře v centru Atlantiku. Kolem pluly koráby, ale ty, které se pokusily přiblížit, ničila nějaká neviditelná síla a nemohli ho opustit. Mýtus doložil až do středověku. V keltských ságách se tato neobjasnitelná síla nazývá "čarovnou pavučinou". Jeden z hrdinů ságy se dokázal vyrvat z Domu skla a vrátit se domů. Zdálo se mu, že prožil v paláci celkem tři dny, ale v jeho vlasti uplynulo celých třicet let."

Obrazek

 ,,Existuje legenda, že část Atlantiďanů, kteří se zachránili, utekla do Tibetu. A třeba na tom něco je.... U tamějších národů se uchovalo vyprávění o gigantických pyramidách, ozdobených velkými krystaly horského křišťálu, které sloužily jako antény pro příjem životní energie z kosmu."    

Ludmilka a týdeník Spirit

 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

,,Indus Valley civilizace“

,,Indus Valley civilizace byla starobylá civilizace uložená v moderním Pákistánu. Tato civilizace se vyvíjela podél řek Indus a Ghaggar-Hakry. Tyto řeky byly velmi důležité potoky Ancient Pákistánu. Nyní, tato místa a řeky jsou ještě v islámské republice Pákistánu. Indus Valley civilizace pokrývala velké území - od Balochistanu ke Gujaratu. Dnes některé staré pozůstatky Indus Valley civilizace mohou být najity v Afghánistánu, Turkmenistanu a Íránu. První město bylo objeveno výkopy Harappu a proto tato civilizace je známá jako Harappan civilizace.“

http://www.nationsonline.org/gallery/Pakistan/harappa.jpg

Harappa

Spirit

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ