Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEJ českého přírodního podzemí - Co používali staří Egypťané při stavbě pyramid ? - Věda a výzkum - Viděl do budoucnosti?

10. 1. 2007

??????????????????????????????????????????????????????????

 

NEJ... ČESKÉHO, MORAVSKÉHO A SLEZSKÉHO PŘÍRODNÍHO PODZEMÍ

Obrazek

,,Naše země se může chlubit nejen významnými jeskyněmi a jejich rozsáhlými systémy, ale také tradičním zájmem o jejich výzkum a průzkum i vysokou kvalitou péče o ně. Na vysoké úrovni je také technické zajištění a provoz všech jeskyní zpřístupněných veřejnosti."

,,Oficiálně je u nás v evidenci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České speleologické společnosti přes 2200 jeskyní, z nichž téměř 1800 je krasových a na 500 pseudokrasových. Ve skutečnosti jich zřejmě máme více než dvakrát tolik, pokud uvažujeme i prostory neobjevené."

,,Největší množství přírodních jeskyní je soustředěno v Moravském a poté v Českém krasu, ostatní krasové jeskyně jsou rozptýleny v mnoha malých vápencových ostrůvcích, zatímco pseudokrasové sluje se doslova kupí v pískovcových skalních městech a roklích."

 

 Přiblížíme si nyní alespoň některá NEJ...

o našich jeskyních

,,NEJDELŠÍ jeskyní našich zemí je soustava Amatérské jeskyně v severní části Moravského krasu hluboko pod Ostrovskou plošinou na podzemní říčce Punkvě a jejích přítocích. Má zatím prozkoumáno a zdokumentováno 35 kilometrů chodeb o výškovém rozdílu přes 200 metrů.

Soustava se skládá z několika jeskynních systémů se samostatnými vchody, které vzájemně propojuje ústřední koridor Staré a Nové Amatérské jeskyně, jímž protéká Sloupský potok a Bílá voda, aby se spojily v podzemní řeku Punkvu. Na Sloupské větvi leží zpřístupněné Sloupsko-šošůvské jeskyně, na Bílé vodě zase jeskyně Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka a Třináctka. Z Macošského sifonu na konci Nové Amatérské jeskyně pak Punkva odtéká přes jezírka na dně Macochy a zpřístupněnými Punkevními jeskyněmi do vývěru v Pusém žlebu. Všechny tyto jeskyně speleologové a jeskynní potápěči postupně navzájem propojili podzemními cestami nebo, mnohdy riskantně, alespoň proplavali hlubokými a těsnými sifony ( nejdelší Macošský je dlouhý 420 metrů )."

 

 ,,Podzemní říčky za miliony let vytvořily ve zvrásněných souvrstvích lažáneckých a vilémovických vápenců moravského devonu složitý labyrint chodeb, síní a dómů o několika patrech, z nich nejhlubší leží hluboko pod hladinou Punkvy a jejích jezer. Na tmavých jeskynních stěnách s bílými žilkami kalcitu působivě splývají girlandy bílých krápníků, mohutné závaly zřícených skalních bloků místy pokrývají sintrové kaskády a stalagmity. Doslova nekonečné se při chůzi zdají chodby podzemního řečiště s mocnými nánosy kluzkých valounů kulmských drob. Z prostorných dómů vedou vysoké komíny do vyšších pater a pod hluboké závrty na ostrovské plošině."

 

 ,,NEJHLUBŠÍ naší propastí je Hranická propast nedaleko Teplic nad Bečvou. Dosud bylo dosaženo 273,5 metru, z toho 204,5 metru představuje naše nejhlubší jezero. Při průzkumu dálkově řízeným robotem nebylo dosaženo dna, ale pouze napadaných zatopených kmenů stromů. Dá se předpokládat, že propast je ještě hlubší.

 

,,NEJMOHUTNĚJŠÍ propastí je Macocha v Moravském krasu. Ta je hluboká 187,5 metru, přičemž propast není zatopena.

 

,,Přečetli jste si jaké krásy se nacházejí v podzemí také u nás.“

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obrazek

Co používali staří Egypťané při stavbě pyramid?

,,Staří Egypťané možná používali při stavbě pyramid beton z vápencového písku. Tvrdí to chemik Joseph Davidovits, který zkoumal materiál, ze kterého jsou složené. Zjistil, že některé kvádry obsahují příměsi organického materiálu, vzduchové bubliny a skořápky měkkýšů v takovém složení, které nemůže být přírodní. Autoři pyramid podle něho mohli postupovat tak, že na staveniště dopravili pytle s vápencovým pískem z okolí, promísili ho s vodou, sodou a kaolinem a pak odlévali do forem."

,,Betonové bloky, které takto vzniknou, jsou stejně pevné jako kámen z vápencových lomů. Při pokusech se ukázalo, že tento ,,pouštní beton" ztvrdne už po čtyřech hodinách. Podobnou technologii používá v současnosti například letectvo americké armády. Umožňuje totiž, aby na nově postavené betonové ploše mohla přistávat letadla o hmotnosti 300 tun už za několik hodin."

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

Věda a výzkum krátce

 • Němečtí vědci možná dosáhli zásadního poznatku, který by mohl znamenat zvrat v léčbě infarktem poškozeného srdce. Objevili bílkovinu, která pomáhá obnovit původní tkáň srdečního svalu. Tato bílkovina se v jistém směru projevuje jako kmenové buňky – ty se dělí mnohem rychleji a dokáží obnovit původní zdravou tkáň. Bílkovinu odborníci nazvali oncostatin M a nyní ji testují v laboratorních podmínkách - například na myších.
 • Lékaři z univerzity v Edinburgu upozornili ve své studii na skutečnost, že paracetamol, který je hlavní složkou řady léků proti bolestem a nachlazení, může při předávkování zabíjet. Varovali, že zvlášť nebezpečné jsou případy, kdy lidé tyto léky berou v nadměrných dávkách po delší dobu.
 • Izraelští experti se pustili do velice podrobné analýzy kusů látek, které se našly spolu s kumpánskými svitky z jeskyní u Mrtvého moře. Do látek byly zabaleny jak nádoby s nálezem, tak dokonce i některé svítky. Badatelé se domnívají, že by jim tkalcovská technika, materiál a zabarvení látek (k dispozici mají zhruba 200 kousků) mohly pomoci vyjasnit sporné otázky autorství textů. Ty jsou přisuzovány sektě esejců, ale také židovské elitě saducejců.
   
 • Ekologický výzkum v zemích Evropy naznačil, že velké procento sladkovodních druhů ryb, měkkýšů, obojživelníků a rostlin je v ohrožení. Eurokomisaři pro životní prostředí varují, že pokud se nezačne brzy jednat, bude tento trend pokračovat a přijdou vážné problémy.
   
 • Američtí inženýři vyvinuli nejlehčí materiál na světě. Látka je vyrobena z malých kovových a dutých trubiček (pro ilustraci dodejme, že jejich stěna je tisíckrát tenčí než lidský vlas), které se diagonálně střídají s prázdným prostorem na mikromřížce. Materiál je stokrát lehčí než polystyren a má vysokou schopnost absorpce energie. Hustota tohoto materiálu je 0,9 miligramu na centimetr krychlový. Vědci proto předpokládají, že by se z tohoto materiálu mohly časem vyrábět baterie, elektrody, tlumiče vibrací a zvuku…
 • Astronomové vůbec poprvé objevili oblaka takzvaného primordiálního plynu (pomohla jim analýza světla vzdálených kvasarů pomocí spektrometru na havajské observatoři). Tento zvláštní plyn prý vznikl v prvních minutách po Velkého třesku. Astronomové měli příležitost prozkoumat jeho složení a potvrdit si tak původní teoretické předpoklady. Podle nich se po Velkém třesku vytvořily jen nejlehčí chemické prvky - vodík a helium. Další prvky vznikaly až za další stovky milionů let.
   
 • Botanici oznámili, že našli orchidej, která kvete pouze v noci. Mezi pětadvaceti tisíci známými druhy orchidejí tak jde o skutečný unikát. Do Evropy ji dovezl z Nové Británie na ostrově Papua - Nová Quinea Holanďan Ed de Vogel. Tato noční orchidej otevírá své malé, tvarově bizarní květy pouze na několik hodin (ve skleníku v Holandsku se sledovaný exponát otevřel přibližně v čase mezi desátou hodinou večerní až desátou hodinou ranní). Orchidej nese název Bulbophyllum nocturnum.
 • Věda a výzkum SPIRIT
 • OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Chemik, přírodovědec, fyzik, ale také ten, koho zajímala budoucnost lidstva. Takový byl irský učenec Robert Boyle, který se narodil roku 1627. Na počátku jeho životní dráhy nikdo nepředpokládal, že chlapec z protestantské rodiny, obklopen čtrnácti sourozenci, se bude tak vymykat průměru. Záhy však bylo jasné, že oplývá neobyčejnýmnadáním.

Prý již v osmi letech mluvil plynně starořecky a latinsky a později navštěvoval proslulou Eton College, která byla vyhrazena především synkům z bohatých a významných rodin. V té době také bývalo dobrým zvykem posílat mužské potomky na zkušenou na kontinent. Robert Boyle se tam dostal již ve svých dvanácti letech a pobýval především ve Švýcarsku a Francii. Jeho vědeckou vášní se již od mládí stala chemie. Do ní posléze zavedl pojmy, které se používají dodnes – prvek, směs a sloučenina. Zakladateli moderní chemie nesmrtelnost zajistil jeho zákon, který vymezuje vztah tlaku a objemu plynů.

O Robertu Boylovi je rovněž známo i to, že dokázal nahlédnout do budoucnosti. Jak si jinak vysvětlit, že některá jeho přání, která formuloval, se vyplnila? Lék na bolest, létání a prodloužení lidského života. To ovšem není vše. Tento vědec doufal, že bude objeven lék proti nespavosti, ale i transplantace orgánů. Tenkrát utopie, dnes záležitost naprosto běžná. Měl dar nahlédnout do budoucnosti? Nebo natolik věřil ve vědecký pokrok a přirozenou lidskou zvídavost?

Chladnou ho nenechala ani teologie. Když však mohl získat místo na Eton College s podmínkou, že musí vstoupit do řádu, odmítl to. Argumentoval tvrzením, že lidé jeho spisy s náboženskými tématy budou číst s větším zájmem kvůli tomu, že pocházejí od laika. A ne od placeného služebníka božího. Velice však podporoval šíření křesťanství na východ a finančně přispíval na misijní cesty, jakož i na překlady Bible. Důsledně se vymezoval proti ostatním náboženstvím, ale i proti těm, kteří v Boha nevěřili vůbec. Dnes by se dalo říci, že byl takovým strážcem nedotknutelnosti křesťanství, neboť na svých přednáškách zakazoval témata, která se týkala rozepří mezi křesťany navzájem.

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO