Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nekonečně dlouhá ZEĎ - Tajemný hrad WEWELSBURG

4. 11. 2012

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

surprise,,NEKONEČNĚ DLOUHÁ ZEĎ"surprise

Putování po Velké čínské zdi (2011) online zdarma

Velká čínská zeď se táhne do délky asi 6 700 kilometrů

,,Číňané nazývají Velkou čínskou zeď WAN-LI ČCHANG-ČCHENG což doslova znamená ,,ZEĎ DLOUHÁ DESET TISÍC MIL".

,,Protože výraz ,,deset tisíc" je pro ně tradičně synonymem nezměrného množství, nabízí se vystižnější příklad ,,NEKONEČNĚ DLOUHÁ ZEĎ".

,,Dosud se uvádělo, že zeď jed dlouhá asi 8 850 kilometrů, ale podle nových měření je Velká čínská zeď více než dvakrát tak delší - takřka dvaadvacet tisíc kilometrů. Na rozdíl od všeobecné rozšířené představy není jednou velkou souvislou stavbou, ale systémem na sebe navazujících opevnění, která se důmyslně překrývají. Její asi tři čtvrtiny z období dynastie Ming jsou ale ve velmi špatném stavu, neporušených jsou přibližně asi jen 8,2 procenta délky zdi."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

surprise,,Tajemný hrad Wewelsburg"surprise

  hpe32b50c_hrad_wewelsburg_foto.jpg

 ,,Tajemný hrad Wewelsburg ukrývá muzeum nacistického Německa"

,,Smutnou historii nacistického Německa připomíná muzeum na hradě Wewelsburg. Sídlo si kdysi oblíbil Heinrich Himmler a vybudoval zde svatyni příslušníků jednotek SS. Podle deníku Daily Mail stálo nově vybudované muzeum 203 miliónů korun."

Návštěvníci uvidí mimo jiné dobové fotografie, uniformy SS, odznaky a různé propagandistické knihy. ,,Návštěvníci uvidí mimo jiné dobové fotografie, uniformy SS, odznaky a různé propagandistické knihy."

,,Muzeum používá formálnější název Sídlo vůdce jednotek SS Heinricha Himmlera."

 ,,Hrad Wewelsrburg se nachází nedaleko města Paderborn v severozápadním Německu. Na informační tabuli se dočtete, že se jedná o největší muzeum věnované historii SS a také bolestně varuje, že bychom nikdy neměli dopustit, aby se toto znovu opakovalo."

Hrad Wewelsburg

Hrad Wewelsburg

Dobová fotografie zachycuje návštěvu Himmlera.

Dobová fotografie zachycuje návštěvu Himmlera

 ,,Návštěvníci hradu mohou nyní mimo jiné zhlédnout dobové fotografie, uniformy SS, odznaky a různé propagandistické knihy."

,,Hrad Wewelsburg ze 17.století měli nacisté pronajatý na 100 let, potvrzuje jistá smlouva. Heinrich Himmler vybudoval pro příslušníky jednotek SS na hradě cosi jako svatyni, jejimž centrem byla jižní věž. Himmler byl podobně jako Hitler a spolu s nimi i další důstojníci posedlý okultismem, zajímal se o mystiku a magii. V areálu hradu nechal zbudovatv suterenních prostorách hrobku pro zpopelněné ostatky hrdinů SS, na jiném místě přikázal vybudovat kapli s ,,věčným ohněm," který se nacházel v místnosti chráněné dvanácti sloupy., což odpovídalo dvanácti zasvěcených rytířů SS. Na stropu kaple Wewelsburgu byl namalován obří hákový kříž. Kaple se měla stát - až nadejde čas Himmlerovou hrobkou. Himmler si vždy přál spočinout na čestném místě, neboť věřil, že je reinkarnovaný Heinrich I., první zakladatel středověkého německého státu."

,,Hrad ukrýval obrovskou knihovnu se studovnami, každá nesla zajímavý název - král Jindřich, král Artuš, Svatý grál, Richard Lví srdce, árijec, Kryštof Kolubus atd."

,,Pamětníci uvádějí, že se na hradě jistě zchraňovaly magické knihy, alchymistické dokumenty s návody a další pomůcky. Přijížděly sem podivné osoby. Zřejmě se tu čas od času opravdu konaly magické obřady. jejich účastníci byli vázáni slibem mlčenlivosti."

,,Je známo, že před koncem války vydal Himmler rozkaz, aby byl Wewelsburg zničen, byl splněn jen částečně."

wewelsburgpppp.jpg

,,Patří do obecného povědomí, že nacistická ideologie koketovala s okultismem. Heinrich Himmler jakožto vrchní velitel SS byl pak jedním z nejvýznamnějších, a po odletu Rudolfa Hesse do Anglie pravděpodobně nejvýznamnějším z vysoce postavených nacistů, který se netajil svou zálibou v okultismu. Ostatně SS již od počátku budoval jako náboženský pohanský řád."

,,A k tomu mu právě sloužil hrad Wewelsburg nedaleko Paderbornu ve Vestfálsku – ten měl sice sloužit jako výcviková škola SS, ale ve skutečnosti byl jakýmsi nacistickým Camelotem a spirituálním centrem SS."

,,V roce 1935 totiž z jeho podnětu byla v Berlíně založena společnost Deutsche Ahnenerbe Verain (Společnost pro výzkum a vzdělávání v oblasti dědictví předků) – ta sice z počátku měla budit zdání samostatnosti, nicméně již v roce 1940 byla začleněna do SS."

Velký plán Himmlerovi vědci a holocaust Heather Pringleová Princleová,,Úkol společnosti Ahnenerbe byl jediný – najít vědecké důkazy nadřazenosti árijské rasy. Byla hledána Atlantida, byl hledán svatý grál, byla hledána pravlast Germánů. Vědci soustředění v této společnosti byli koupeni dobrým hmotným zabezpečením, kvalitním vybavením a lukrativními zahraničními expedicemi (mimo jiné do Iráku, Tibetu či Lybie). Za to se od nich chtělo jediné – najít vědecké ospravedlnění holocaustu. Za kus žvance tak zaprodali vědeckou pravdu a objektivnost a na politickou objednávku se měřením fyziognomických znaků pokoušeli dokázat nedokazatelné - že Židé nejsou náboženská skupina, ale rasa. To samozřejmě prokázat nešlo a tak tito vědci nehledali pravdu, ale produkovali smyšlenky a vydávali je za vědu."

Týdeník Spirit a internetový deník Sarden

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO