Jdi na obsah Jdi na menu
 


PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ jsou nástrojem k ovládání lidstva - OCEÁN pod zemskou kůrou - Existoval BENBEN?

26. 5. 2008

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Psychotronické zbraně –

Nástroj k ovládnutí lidstva

 

,,O zařízeních, vytvářených nejen v Rusku, které mění lidi na zombie.“

 

 Podivné pověsti o „psychotronických zbraních“ se objevily už před 20. lety. Ale hovořili o nich jen bývalí vojáci nebo vědci, působící mimo Akademii věd. Vyprávěli něco o generátorech, nacházejících se stovky kilometrů od objektu, ale schopných vytvořit „kaši“ z mozku člověka, měnit jeho vědomí, podlomit psychiku a konečně i způsobit smrt. Takto postižení lidé pak atakovali redakce novin a časopisů zprávami, že jim nějaké hlasy cosi nařizují. Novináři je vyslechli, ale pak jim poradili obrátit se na psychiatry.

 

Do roku 2000 proud těchto fantastických zpráv pomalu utichl a o tzv. PSI-zbraních se několik let nemluvilo. Až se náhle toto téma znovu objevilo. A nyní už o něm hovoří naprosto seriózní lidé – bývalí pracovníci státní bezpečnosti. Například generálmajor Boris Ratnikov.

 

,,Borisi Konstantinoviči, když voják vašeho postavení řeší otázku, zda poskytnout rozhovor novinám jako je Rossija, a ještě na takové choulostivé téma, vzniká logická otázka – k čemu vám to je?“

 

„Zaprvé, za velmoc je mi hanba!“ říká generál. „To, co jsme dělali v Rusku v oblasti psychotroniky už od roku 1920, nyní úspěšně používají v Pákistánu i v jiných zemích. A do poloviny 80. let se nacházela největší uzavřená tajná centra výzkumu psychických vlivů na člověka v Kyjevě, Leningradě, Moskvě, Novosibirsku, Minsku, Rostově na Donu, Alma-Atě, Nižním Novgorodě, Permu a Sverdlovsku, celkem 20 a všechna pod patronátem KGB. Nad tímto problémem pracovalo tisíce vědců. Po rozpadu SSSR byla všechna tato centra uzavřena a vědci se rozutekli po celé zemi i za hranice.“

 

,,Za druhé, je třeba říci lidem informace o tom, že hrozba vlivu na masové vědomí je dnes větší než kdy jindy. Je to spojeno s rozvojem nových technologií a rozšířením internetu. A kromě toho souvisí to i s prací Komise o lživědě při RAV. Akademici se nás snaží přesvědčit, že psychotronika je šarlatánství.“

 

,,A třetí příčina – nyní v celém světě se zájem o psychotroniku objevil s novou silou. Podle mého názoru, do deseti let se psychotronické zbraně stanou strašnějšími než jaderné. Potom je možné s jejich pomocí udělat z miliónů lidí zombie.“

 

V naší zemi“ – pokračuje generál Ratnikov – „v 80. letech byl vytvořen systém dobře organizovaných a utajených prací pro vytvoření nových metod a druhů řešení mezistátních a vnitřních politických problémů bez použití silových a destrukčních prostředků. Ale s rozpadem SSSR a reorganizací silových ministerstev se koordinace rozpadla a speciální služby jako KGB zanikly.“

 

„Vy sám jste se účastnil vytváření PSI-zbraní?“

 

„Ne, moje úloha jako zástupce náčelníka Hlavního velení obrany FR bylo sledovat předpokládané hrozby pro přední osobnosti státu, tak i pro všechno obyvatelstvo. Podle našich zjištění podobné služby jako v RF byly i v jiných státech.“

 

„A osudy lidí, kteří byli přímo účastní těchto prací, jste znal?“

 

„Mnozí odešli k jiné práci, jiní odjeli za hranice, další začali pracovat v léčebných centrech a klinikách. Vím jen, že akademik Viktor Kandyba a jeho syn v Sank Petěrburgu pokračují ve výzkumech. Akademik Viktor Kaznačejev z Novosibirsku také pokračuje. Akademik Natálie Bechtěrevová skrývá svůj zájem o tuto problematiku.“

 

Mozky vymývají v celém světě

„Co je nového v oblasti PSI-zbraní za hranicemi?“

 

„V USA rozpracovávají ideu PSI-zbraní na základě východních psychofyzických systémů,“ říká generál, „hypnóza, neurolingvistické programování, počítačová psychotechnologie, biorezonanční stimulace (změna stavu buňky v organismu člověka). Přitom se sledují možnosti ovlivňovat vědomí člověka. Izrael udělal základní průlom ve výzkumu samoregulací, změn vědomí, potenciálu fyzického těla – ať už pro sportovce, či pro „dokonalé agenty“ diverzních skupin. Kromě toho vytváří se tajné technické prostředky programování vědomí člověka, pracující na základě matematického modelování symboliky kabaly.

 

V Akademii národních sil sebeobrany Japonska zkoumají možnosti použití parapsychologických fenoménů, mj. pro použití v rozvědce. Nad psychotronickými otázkami pracuje také institut religiózní psychologie. Bezpečnostní služby a kontroly zahraničních věcí Severní Koreje experimentují v oblasti působení speciálních zářičů pro změny činnosti vnitřních lidských orgánů. V Pákistánu v zájmu speciálních služeb je rozpracováno zařízení, vyvolávající poruchy orgánů a fyziologických systémů člověka až do následků smrti. Vojenská rozvědka Španělska financuje výzkumy na zjištění vlivu různých fyzických faktorů na lidské orgány a mozek s cílem vytvořit zařízení, které by narušilo jejich funkce a změnilo psychiku. V Německu se podobné výzkumy provádějí na univerzitách v Bonnu a Freiburgu, v Británii na Londýnské univerzitě, a v laboratoři psychologických výzkumů univerzity v Cambridgi.

 

Hlavním cílem těchto výzkumů je hledání nových způsobů a forem vlivu na psychiku člověka, masu lidí, nebo na rozšíření možnosti lidských schopností.“ Říká dále Ratnikov. „V řadě států mají informace o výzkumu skrytého dálkového působení od jednotlivých osobností do velkých kolektivů. Přitom jde ne o experimenty, ale o rozvoj technologií pro dosažení praktických, hlavně politických i vojenských cílů. A tyto technologie se s každým dnem zdokonalují díky novým možnostem vědy a techniky. Ovšem, jsou zde technické problémy při použití takové zbraně. Ale pokud budou překonány, pak PSI-zbraně předčí všechny ostatní.“

MEDIUM č. 3/2008

 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Oceán pod zemskou kůrou

Indian Ocean map

,,Ačkoli je povrch Země tvořen ze dvou třetin vodou, mnohem více vody se možná skrývá v jejích hlubinách. Geologové hovoří o „podzemním moři“.

,,Hlavním důkazem jeho existence má být minerál ringwoodit, který vzniká stlačením olivínu - velkým tlakem a za vysokých teplot. Tento minerál byl objeven v meteoritech teprve v roce 1969, ale nemusí pocházet z vesmíru. Jeho velká ložiska byla totiž objevena v hloubce kolem 500 kilometrů pod povrchem Země. Odhalil to výzkum vzorků hornin z brazilské džungle, které byly vyvrženy na povrch vulkanickou činností."

,,Analýza ringwooditu prokázala, že 1,5 procenta jeho váhy tvoří dehydrovaná voda. Následné experimenty v Německu za simulovaných podmínek, jaké panují v hloubce několika set kilometrů pod povrchem Země, prokázaly, že se tam voda chemicky mění na hydroxilovou skupinu, protože přijde o jeden atom vodíku. Ringwoodit tuto „vodu“ zadržuje. Vzhledem k tomu, že se voda vázaná v minerálu může opět změnit na kapalnou, lze považovat ložiska ringwooditu za netradiční vodní rezervoár."

,,A teorii geologů potvrzují i zkušenosti seizmologů. Ti mají ověřeno, že se seizmické vlny vyvolané  tektonikou nápadně zpomalují, jestliže narazí na vodní masu na povrchu. A seizmografy ukázaly, že jsou tyto vlny rovněž čímsi tlumeny v hloubce 500 až 600 kilometrů pod povrchem naší planety. To naznačuje, že má voda vtlačená do ringwooditu velký objem, je jí zkrátka opravdu hodně."

,,Připomeneme-li si ovšem fakt, že na řadě kosmických těles je voda ukryta právě pod povrchem (na Jupiterově měsíci Europa, na Saturnově Enceladu), nebylo by to vlastně nic zvláštního. Z hlediska vesmíru jsou anomálií spíše povrchové oceány Země."

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ve starých egyptských textech se dozvídáme, že nevyšší bůh Re, který pocházel z „Planety milionů let“, cestoval vesmírem v obrovském plavidle. Když zahlédl Zemi, přesedl do „nebeské komory“, která měla tvar pyramidy - a snesl sev ní na Zem.

Archeologové objevili menší repliku této komory, nazývanou v papyrových a také v pyramidových textech benben, vytesanou z černého kamene.

Tento „tvrdý, lesklý předmět prý dovedl vystřelit do nebe“. Mohli snad dávní obyvatelé Heliopole, Memfidy či Hermopole zhotovovat kamenné sloupy a obelisky jako kopie podobných plavidel, které pak stavěli před své chrámy?
 

Egyptský bůh Hor zase používal k létání stroj nazývaný NAR, neboli „ohnivý sloup“.

Na dochovaném vyobrazení má NAR podlouhlý doutníkovitý tvar, který se postupně zužoval do kruhové trysky, z níž vycházejí čáry, symbolizující zřejmě kouř. Z horní části NARU vyčnívají kratičká křídla. Vpředu jsou kruhové útvary, připomínající okénka. V egyptských textech nacházíme také mnoho popisů rachotu a hřmění, za kterého tento dopravní prostředek startoval. V mnohých se hovoří o tom, že „bohové“ údajně vzali s sebou do kosmu i některé lidi, jako například krále Pepiho.
 

Jak se mohli asi tito lidé, podle nás disponující jen primitivními technickými prostředky, v dávné minulosti dozvědět, že je Země kulatá? Z historického hlediska teprve nedávno - roku 1600 n. l. - byl upálen v Římě Giordano Bruno jako kacíř právě proto, že zastával tento názor!

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO