Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajná ZÁKLADNA - Vliv umělého MAGNETIZMU - Pozitívní SILOVÁ MÍSTA - Ochranné tvárové ZÁŘIČE

2. 9. 2009
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tajná základna

Click here to see RAF Rudloe Manor 

,,Vypravíme se do Velké Británie, kde najdeme několik tajných základen. Vybrali jsme Rudloe Manor, na níž údajně probíhal utajený výzkum UFO. Nejde o žádné sídlo ufologů, ale o přísně střežený armádní komplex, který se má zabývat tajnými projekty. Zastřešuje hned několik armádních a civilních výzkumů a je sídlem trochu podivných organizací. Existují ve zdejším podzemí utajená oddělení, která skutečně shromažďují záznamy o výskytu a aktivitách UFO? A jsou pod vládní ochranou?"

,,A jak vlastně Rudloe Manor vypadá? Délka zdejších štol se odhaduje na 240 kilometrů, což zní téměř neuvěřitelně. Centrum základny se má nalézat poblíž města Corsham, údajně připomíná větší vesnici. Najdeme tu obchodní i zdravotnické zázemí, laboratoře, kanceláře, podzemní parkoviště, supermoderní počítačovou základnu. Se základnou sousedí i labyrint štol, jde o pozůstatek z donské těžby kamene, Rudloe Manor využívá část bývalých dolů."

,,Celý komplex trochu připomíná známé americké centrum Area 51 v Nevadě. K čemu ale slouží britské dvojče? To ví snad i britská královna."

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Vliv umělého magnetizmu na živé systémy“

Obrazek

,,Živé organismy reagují na globální změny geomagnetizmu. Při poruše zemského magnetizmu se pozorují výrazné změny v buňkových kulturách, při změnách magnetizmu při zemětřesení se výrazně mění chování zvířat."

,,Magnetické pole ovlivňuje živé systémy na úrovni molekulové, buňkové, tkáňové, i na úrovni celých organismů."

,,Vlivem zvýšeného magnetizmu se objevují u člověka silné bolesti hlavy, mění se složení krve, krevní tlak i funkce srdce, následuje předčasná únava, nespavost, snižuje se chuť. V silném magnetickém poli nastávají stavy halucinace, výrazně se také mění chování. Je tu i nebezpečí genetických poruch. Magnetické pole výrazně ovlivňuje funkce člověka."

,,Jestliže se však organismus nachází v prostoru bez magnetismu, i tehdy se hlásí funkční poruchy. Člověk např. cítí úporné bolesti hlavy, nervů, a má záchvaty."

 ,,Je dobré vždy místa, ve kterých pobýváme pravidelněji a delší dobu, si v zájmu vlastního zdraví a pohodlí otestovat.“     Ludmilka

??????????????????????????????????????????

,,POZITIVNÍ SILOVÁ MÍSTA“

,,Lokálním silovým polem ( dále LSP ) rozumíme místo, které se svou atmosférou, vyzařováním, ENERGIÍ nebo duchovní přítomností odlišuje od bezprostředního okolí. Často bývá opředeno pověstmi a působí na nás tajemně a přitažlivě. Nejedná se ( naštěstí ! ) o světoznámá místa, zaplavována turisty, ale můžeme je najít třeba u svého bydliště na blízkém kopci, uprostřed vesnice, u kapličky za rohem, nebo ve svém obývacím pokoji."

Obrazek

,,Jde o místo, ze kterého můžeme čerpat sílu. Kvalita této síly LSP a její charakter mohou být velmi rozdílné, tedy i jejich účinky. Na jednom místě najdeme tělesnou regeneraci nebo nabití, na jiném duševní útěchu. Hraje tu roli i přítomnost a zvýšená koncentrace záporných iontů ve vzduchu a ty mohou, jak uvádějí lékařské výzkumy, způsobovat jak rozšířené vědomí, tak podporovat sebeuzdravovací procesy těla. Často se jedná o různá sakrální místa a také vrcholky hor, vodopády, nebo háje posvátných stromů. V oblasti sakrálních míst se často vyskytují magnetické anomálie."

Obrazek

,,Proto například v Bretani a na jihu Anglie najdeme zvýšenou koncentraci prehistorických kultovních míst. V těchto oblastech totiž převládá v podloží žula - hornina bohatá na magnetity. Určité části mozku ( např. spánkový lalok ) jsou na magnetické pole citlivá a jejich stimulace může vyvolávat pocity vystoupení z těla a vidiny."

Obrazek

,,Naopak místa, jež vykazují oproti svému okolí snížené magnetické vlastnosti, mají sklony k vyššímu radioaktivnímu vyzařování, což může také být příčinou jejich posvátnosti. K tomuto se často druží zprávy o poletujících světlech a ohnivých koulích na mnoha poutních místech ."

( např. Fatina )

Obrazek

,,Pozitivní silová místa se vyhledávala a využívala pro stavbu chrámů a kostelů a klášterů. Často šlo o skutečnost, že pod středem sakrálních míst se nacházely často vodní žíly. Často se prokázalo i několikanásobné křížení různých systémů ( vodní žíly, zlomy, mřížové sítě ) a tyto uvedené jevy vytvářely spojovací body pro duchovní síly, jež se prostřednictvím éterických fenoménů projevovaly."

,,O působení místa, které - používané nesprávně nebo příliš dlouho, může vyvolat nemoci, ale při správném využívání může člověka připravovat na setkání s božstvím, nebo jej i uzdravovat. Využívejme proto kvality místa přiměřeným a vhodným způsobem v pravý čas a budeme tak v souladu se zemí a přírodou. Zajímavý názor je i ten, že bychom neměli negativní geopatogenní místa odrušovat, ale vyhýbat se jim. Mají svoji specifickou úlohu ve funkčních souvislostech živého celku."

,,Kde se vyskytují silová místa ?"

Obrazek

,,Je to snadné, jako první nás upozorní již automapa, jde o vyznačené kostely, hrady, zříceniny, i vyhlídkové body.

Prohlédněte si legendu k mapě: budovy, kaple, menhiry z doby kamenné, mohyly, jeskyně, prameny, keltská hradiště, hřbitovy, památné stromy, přírodní památky, zámky, hrady, kostely, trigonometrické body, pomníky. Pomoci v hledání mohou i názvy jako "svatý kopeček, skály sv. Jiří, umrlčí kameny, Mrtvá zátoka".... Další pomůckou může být geologická mapa, která ukáže polohy tektonických zlomů, křemenných žil, atd. Žula jako silně radioaktivní hornina dává místům zvláštní energetickou kvalitu. Naopak čedič má vyšší magnetické vlastnosti než mnoho jiných hornin, což má vliv i na lidskou psychiku."

Obrazek

 ,,Silová místa mají v lidském životě velký význam.“     Ludmilka

??????????????????????????????????????????

,,OCHRANNÉ TVAROVÉ ZÁŘIČE“

Obrazek

,,Tvarová symbolika sehrávala významnou úlohu v náboženství, v astrologii, v magii a v dalších tajných naukách, jejichž znalost náležela jen úzkému okruhu zasvěcenců, převážně z řad kněžstva. I moderní věda dnes uznává, že tvarová symbolika, se kterou se setkáváme, nás staví před mnoho otazníků. Typickým příkladem jsou pyramidy. Jsou to dvoj - troj rozměrná tělesa, schopná vyzařovat, pohlcovat, odrážet nebo měnit tvar a energetickou bilanci biopole, a tak ho ovlivňovat."

Obrazek

,,Vliv tvarových zářičů může být pozitivní, negativní, nebo indiferentní. Dosah účinku takového zářiče záleží od velikosti, vzdálenosti a směru působení na biosystém. Z dvojrozměrných zářičů třeba vzpomenout různé spirály, staroindické jantry a mandaly tibetských lamů. Působí i ornamenty na kobercích a ozdoby altajských šamanů. Mezi výrazně pozitivní tvarové zářiče patří nilský kříž anch, který byl součástí každého znaku faraonů."

Obrazek

,,Mezi pozitivní tvarové zářiče lze zařadit různé sakrální obrazy a sochy v našich kostelích, mezi výrazně negativní zářiče zase různé démony v asijských chrámech. V minulosti se do sýpek ve starém Egyptě vkládaly jako ochrana proti hlodavcům tvarové zářiče ve formě polokoulí uložených na sebe. Nesprávná manipulace s takovými zářiči je životu nebezpečná."

,,Tvarovými zářiči jsou i různé náhrdelníky a náušnice, i některé předměty denního užívání - zářičem je obecně vše. I umělecké dílo může být zdrojem rušivého patogenního působení."

 ,,Výzkum v těchto směrech stále pokračuje.“     Ludmilka

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!