Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovno, spiritualita, existence světa duší, umírání, smrt - Hlasy ze záhrobí - Rozloučení

28. 12. 2006

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Duchovno, spiritualita, existence světa duší, umírání, smrt
 

Obrazek,,A jak duchovně rosteme, stoupáme do vyšších stupňů – všichni se takto vyvíjíme. A také existují zákony, které řídí myšlenky. Odchod z našeho světa do toho druhého světa je možný jen tehdy, když s tím umírající již většinou souhlasí."

,,Pokud se to týká náhlé a neočekávané smrti např. při bouračce – je ona duše vyzdvižena na úroveň vibrace v jaké se nachází zde na Zemi."

,,Když se dostaneme skrze bránu smrti hodnotí se zde tyto myšlenky: hodnoty, záměry a cokoliv jsme udělali na Zemi, dává naši duši stupeň vibrace. A tak těmito vibracemi se dostaneme do duchovního světa, který určují ony vibrace – dalo by se říci našeho myšlení, jak jsme pokročilí."

,,Myslí-li někdo pomalu, tak nedokáže vibrovat více třeba než na patnáct megacyklů, tak se dostane do duchovního světa, který vibruje na těchto patnácti megacyklech. Všechno závisí na rozsahu naších vibrací."

 

,,Každý sám za sebe rozhoduje o tom, jaké prostředí ho bude čekat a jaké duševní roucho – roucho ducha jako jeho oděv – bude nosit. Splývá v klasických záhybech a objevuje se v celém spektru zářivých barev. Jejich funkcí je odrážet pravý stav naší mysli. Např. kdo je na Zemi jako člověk s násilnickou povahou – jeho duševní roucho je poskvrněno barvou tmavého bláta  a nebo špinavými červenými skvrnami s šedou příměsí a tak to tedy ukazuje, že ten, který je takto oděn by se měl začít od takovéto poskvrny osvobozovat."

,,Naše konkrétní místo ve stvoření se vyznačuje tím, jak reflektuje zákon odplaty a to nižšími a vyššími stupni. Jelikož každý člověk je po smrti stále stejný jako na Zemi. Svůj trest, který pochází ze Země, vykonávaný ve světě duchovním si každý ukládá výhradně sám. Primárním zákonem je v duchovním světě zachování energie a ta především znamená umírněnost."

,,Učme se umírněnosti, která znamená, aby se Váš smysl pro rovnováhu nepostavil na hlavu např. lakomstvím. Anebo, aby jste alkohol používali přiměřeně jako životabudič po těžkém pracovním dni a ne, aby jste se stali opilci a tak se obávali střetu se životem."

,,Pokud člověk na Zemi žije nečestně budou vibrace jeho duše velmi pomalé a tak se ocitne na nízkém stupni. Všichni jsou tam podobní myšlenkami a činy a pocítí důsledky zákona:,,Co zaseli to také sklidí.“

 

Obrazek,,Vlastní umírání je pocit ospalosti, který zaplní celé tělo povzbuzujícím klidem. Pozemskýma očima vidíme stále místnost kolem sebe a pak zjístíme, že kolem postele stojí spousta různých lidí, které jsme znali dříve. Rodiče, příbuzní, přátelé – kteří před mnoha léty zemřeli. Radost z toho, že je opět vidíte je tak velká, že na nic jiného nemyslíte. Vezmou Vás za ruce a zvednou na nohy a to Vás přiměje k tomu, aby jste se ohlédli na svou postel a tehdy spatříte, že Vaše smrtelná schránka na ní stále leží. Až  potom si uvědomíte, že je to smrt!"

,,Jdete do světa se svými přáteli, do kterého náležíte. Po opuštění místnosti procházíte něčím, co vypadá jako mlha nebo závoj s viditelnosti asi dvou metrů před sebe. Ta mlha je způsobená rozpouštěním Vašeho éterického těla, které bylo strážcem hmotného těla. Přecházíte tak do Zlatého světa.“

 

,,Co dodat, jen to, že je desetkrát nebezpečnější a nepříjemnější narodit se do tohoto světa, než jej opustit. Zrození je bolestný, riskantní proces. A přesto se všichni na Zemi bojí smrti!“

 

,,Má touha je Vás potěšit a přesvědčit, že smrt vlastně neexistuje a proto není důvod bát se tohoto dokonale přirozeného přenesení, tohoto znovuzrození do nekonečného světa světla.“

 

Strana Velkého předělu – PROCES  UMÍRÁNÍ – tři způsoby přesunu ze světa Pozemského :

První způsob – násilí náhlého konce.

Druhý způsob – spočívá v rozkladu těla, např. nemocemi stáří.

Třetí způsob – logický způsob, je přijít s plným a vědomým pochopením toho, proč se to děje - tím je pochopení reinkarnace.

 

,,Začnu tím, že duše, která obývá tělo, funguje jako systém elektrických impulsů – éterické tělo. Takže lidská osobnost opravdu přežije bariéru smrti."

,,Smrt je proces, když  duše přestává být součástí těla a stříbrné vlákno je odděleno. To je počátek a konec mechanismu smrti."

,,Poznámka pro Ty, kteří nevědí, co je stříbrná nit. Stříbrná nit poutá duši k tělu za jeho života podle bible, ale jinak je to tenká zářivá nit."

,,Tato zářivá nit je potřebná v době spánku, jelikož  každá duše může cestovat do těch míst duchovna, které existují a tak udržuje kontakt se svým smrtelným tělem. Ta poutá duši k tělu, než je potřeba spánku uspokojena. Někdy toto upamatování na putování duše převede onu stříbrnou nit do duše spícího člověka ve formě velmi živého snu.“

 

,,Násilná smrt – třeba automobilová nehoda. Duše jsou vyzdviženy ze svých těl těsně před touto nehodou. A tak se nedostaví žádná bolest a ani šok. Tento proces je stejný u všech forem násilné smrti.“

 

Obrazek,,Sebevražda – myslíte si, že když někdo spáchá sebevraždu, že snadno unikl těžkostem života a tak i potrestal své mučitele. Není pravdou, protože jeho duše se dostane do stavu pokoje, ve kterém setrvá než hmotné rozrušení se sebevraždy ustoupí. Pak je tato duše ihned poslána zpět na Zemi, aby obydlela nové tělo a navíc bude ve svém druhém životě konfrontována s naprosto stejnými problémy."

 

,,Pokud selže podruhé, nastoupí stejný proces, který potrvá tak dlouho, než se naučí problémům čelit a ne před nimi utíkat a svůj problém musí řešit sama. Jakmile se problému postaví a vyřeší jej, pomine nebezpečí, že spáchá sebevraždu. Zároveň se u takového jedince rozvíjí síla duše, kterou bude potřebovat.“

 

,,Drogy – tihle lidé hrubě přervou svou životní cestu, protože nenacházejí jiné logické východisko ze životních zmatků. Jejich těla si zvykají víc a více na drogy a tak zvyšují jejich dávky, aby si zajistili zapomnění. Drogy můžou způsobit katastrofální selháni mozku na mnoha různých úrovních vědomí. A ten sen, že nebyl snem, si uvědomí svou smrtí, když procitnou jejich duše na jiné úrovni.“

 

SEPSÁNO:

 

,,ZVĚDAVOST  je velmi ceněnou vlastností, protože čím jste zvědavější, tím dokážete absorbovat více vědomostí. Po ruce máte stále - Moudrost věků -, takže zdravá zvědavost Vás dokáže užitečně vytížit.“

 

,,ŽÍT V HARMONII  se svými bližními, vykonávat nesobecké skutky. Tím se Vaše struktura duše vyčistí natolik, že může dosáhnout čistšího a harmoničtějšího stupně. A jak se vše pročišťuje víc a více, postupuje Vaše duše do ještě vyjasněnějšího stupně.“

 

,,Vaše  MYSL JE TVOŘIVÝ  NÁSTROJ!“

,,Vyznávejte zásadu – ŽÍT A NECHAT ŽÍT!“ 

,,Dávejte Pozor ! Stále pracovní vypětí a stres zpustoší Vaše SRDÍČKO – hrozí Vám infarkt.“ 

,,Nezapomínejte POMÁHAT  svým bližním! Stanete se moudřejšími a chápavějšími.“ 

,,Třpytivý PAPRSEK SVĚTLA  zasáhne Vaše srdce a obdržíte vyšší a zázračnější osvícení.“ 

,,VĚŘIT V PEVNOU VÍRU, že vše existuje a VĚDOMÍ, že žádná smrt není. Sejmete tak ze sebe nesmírné  BŘEMENO.“

,,Někdo si zvolí DOBRO a jiný ZLO. A jen těmito dvěma cestami se člověk učí a roste.“ 

,,DUŠE je starší než tělo. DUŠE  se nepřetržitě rodí do tohoto života.“

,,Každá DUŠE  je uvedená do těla podle svých zásluh a předchozích skutků.“

,,Princip – JAK JSI ZASEL, TAK SKLIDÍŠ – má dalekosáhlé následky.“

,,ŽIVOT  je překážková dráha – musíte stále dál, bez ohledu na okolnosti. Jestli-že se chcete vytratit a nebo ještě hůř - ustoupit – hra skončí a musíte začít znovu od začátku.“

,,ŽIVOT  je strmá hora, kterou musíte slézt.“

,,Myslíte si, že klíčem jsou – PENÍZE – tak mi ukažte, bohatého člověka naplněného pokojem. Pravděpodobně spíše zjistíte, že vandrák, hladový, promrzlý a osamělý je sám se sebou smířen lépe.“

,,Nezapomínejte, že pozemský  SVĚT  je jen učebna.“

,,Máme zde Pokročilé duše, které se vrátily na naší Zemi jen proto, aby vykonaly určitý úkol a aby způsobily pokrok v myšlení nebo povzbudily určitou filozofii.“  

 

,,Sepsáno jen několik vět o smrti, aby i Vy sami jste poznali její pravou tvář, které není třeba se bát.“ 

Obrazek

 

Mrtví nemají hlasy, ale spiritisté věří, že si přejí mluvit se živými. Některá média "slyší" mrtvé v transu; jiná navazují spojení fyzikálními prostředky. Chvění stolu se vyvinulo do tzv. Ouija stolu (francouzské OUI a německé

JA, obojí znamená ANO), na němž je napsáno Ano, Ne a abeceda. Tazatel pokládá ruce na ukazatel nebo převrácenou sklenici, která se pohybuje k písmenům odpovědi, zjevně zcela samovolně. Věřící říkají, že duchové zemřelých - někdy také temné síly - komunikují. Jiní tvrdí, že ukazatel je ovládán tazatelovým podvědomím, nebo telepaticky "skupinovým vědomím", které vytvářejí účastníci seance. Bylo dosaženo ohromujících výsledků s úplnými prosťáčky - a zloduchy. Jinou technikou je "automatické psaní", kdy pero je drženo zcela volně a duchové vyzýváni, aby je vedli. Někteří dávají přednost užití planžety (francouzsky planchette - malý stůl), dřevěného pojízdného stolku na kolečkách. Výsledky se pohybují od nesmyslných klikyháků až po souvislá poselství, někdy psaná zcela odlišným rukopisem, než jaký má médium. Pohybují se od jednoduchých, někdy tajemných prohlášení, až po dlouhé dopisy "druhého" života - nebo dokonce zemřelí autoři diktují "nová" díla, která jsou zjevně za hranicemi možností média. Brazilské médium "Chico" Xavier strávil 50 let přepisováním více než 100 knih, které mu "diktovali" zemřelí mistři. Protože měl omezené vzdělání, říkal, že nerozumí všemu, co píše. Automatičtí spisovatelé pracují často nejen nad vlastní literární úrovní, ale ohromující rychlostí. Někteří sepisují více než jedno dílo současně: reverend Stainton Moses (1839 - 92) užíval obě ruce, aby v téže době psal o dvou různých námětech v odlišných jazycích.
Fakta: v letech 1960 - 80 se tabule Ouija staly módní společenskou hrou. Avšak mnoho těch, kteří hledali zábavu, rozrušila nenormální zjevení. Někteří výrobci stáhli tabule Ouija ze světových trhů pro "rušivé a nebezpečné psychologické efekty".
Jednou z nejpřekvapivějších podob automatického psaní je "křižující se korespondence", kdy dvě různá média obdržela odlišné části téhož díla. Když "Chico" Xavier napsal Evoluci dvou světů, stvořil pouze dvě kapitoly. Bylo mu "řečeno", aby kontaktoval dr. Waldo Vieiru, který potvrdil, že obdržel dvě zbývající kapitoly.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Rozloučení

Anděl - "Vzpomínky jsou pokladem"

Foto - housedecor.cz

Stává se, že naši blízcí odcházejí náhle. Přesto často nelze říci, že nás opouštějí zcela bez rozloučení. Teta paní Marie T. z Havířova o tom věděla své. Její manžel (strýc paní Marie), tragicky zahynul a teta tak zůstala s dvouměsíční holčičkou sama. Krátce po pohřbu, kdy stále manžela oplakávala, se jí stala zvláštní věc: „Bylo prý kolem půlnoci, když se do pokoje, kde kojila malou holčičku, mou sestřenici, otevřely dveře a vešel tetin choť. Řekl, že se na ně přišel podívat. Posadil se k tetě, drželi se za ruce a nic neříkali. Za malou chviličku se ale postavil, že už musí jít. Teta jej prosila, aby zůstal, ale on - že musí. Vytrhl svou ruku z její dlaně, ona ho chytila za šos kabátu, aby neodcházel. Šla za ním až do předsíně, ale už jen viděla, jak se vzdaluje od domu. V tu dobu se vrátil z práce podnájemník, který u tety v tu dobu bydlel. Teta ho prosila, aby obešel dům, že snad jejího manžela někde uvidí. Venku ale nikde nikdo nebyl. Tento příběh vyprávěla teta mým rodičům nejdřív tajně, abychom se snad my, děti, nebály. Až když jsme byly větší, vyprávěla ho mě i sestřence osobně.“

SPIRIT

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo