Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi kolem zemřelých a duchů a KNIHA: Tajemství zbloudilých duší - Psychologie duchů

8. 9. 2009

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Otázky a odpovědi

kolem zemřelých a duchů !"

 

 Obrazek

Duchové se pohybují běžně mezi námi.

 

,,Proč tu nejsou naši bližní ze světa duchů, když lidé umírají, aby zabránili tomu, že se z umírajících stanou bytosti připoutané k zemi ?"

,,Duchové bližních jsou v tu chvíli přítomni, snaží se upoutat pozornost duchů připoutaných k zemi a vytrvávají v této snaze po mnoho let. Problém spočívá v tom, že nově zesnulí jsou příliš zmatení, aby je viděli, anebo odmítají pomoc, protože touží zůstat ve fyzickém světě. Někdy je vidí, ale příliš se stydí, aby se k nim hlásili. To se stává zvláště v případech, kdy došlo k sebevraždě."

,,Jak dlouho zůstavají  duchové připoutáni k zemi, bez toho, aby někoho posedli, nebo než odejdou do světa duchů ?"

,,Délka jejich pobytu ve fyzickém světě v podobě diskarnátů se značně liší. Zdá se, že většina je vysvobozena vyššími pomahajícími duchy, když je schopna oprostit se od svých svazků k hmotnému světu, nebo když si uvědomí svůj stav, tj.že jejich těla zemřela. Většina z nich sestrvává deset nebo méně let, než někoho posedne, nebo než přejde do dalšího života. Jsou také bytosti, které jsou připoutané k zemi třeba i čtyřicet let. Celý den tráví prostě touláním. A příběhy o přízracích, které můžeme zahlédnout v budovách a kteří straší po stovky let jsou také skutečné a pravdivé."

,,Může si osoba vědomě k sobě zavolat duchy a může to mít za následek posedlost nebo přetrvávající přítomnost duchů v domě ?"

,,Určitě ! Je to častý problém po smrti člena rodiny nebo jiného blízkého člověka. Někdy si osamělí lidé vědomě zavolají duchy, aby se k nim připojili. Jiní hledají pomoc nebo radu, a neuvědomují si, že na zavolání může odpovědět kdokoliv. Ouija tabulky, automatické psaní a seance jsou také způsoby, jak mohou duchové posednou člověka se svolením."

,,Co se stane s lidmi, kteří spáchají sebevraždu ?" 

,,Zjíštěni je takové, že někteří zůstavají ve fyzickém světě jako diskarnáti a nesou si sebou všechny těžké pocity, které prožívali těsně předsmrtí. Dokud jsou připoutani k zemi, cítí se přesně tak jako před sebevraždou."

,,Jiní, kteří se zabíjí, odcházejí rovnou do Světla a do světa duchů. Ve chvíli, kdy vyplují ze svého neživého těla, cítí se volní a osvobození od deprese, rozrušenosti nebo hněvu."

,,Ti, kteří přejdou okamžitě do Světla, a ti, kteří zůstavají ve fyzickém světě se nekonec musí postavit stejné zkoušce : situaci kdy se budou rozhodovat, zda se zabíjí, nebo ne. A tak jako u zkoušky, buď znovu propadnou v jiném životě, neboprojdou, aniž by zničili sami sebe. není tu žádný trest, pouze výchova a další možnosti duchovního růstu." 

,,Existuje tkz. Peklo ?"

,,Ne v žádném případě ! Někteří zůstavají v ,,pekle", protože i nadále trpí tím, co prožívali před smrtí. Jiní byli uvězněni v tělech svách hostitelů a toto musí být peklo. Nemohli žít svůj vlastní život, ani být sami sebou - přesně to, co páchali na svých hostitelích." 

,,Jsou schizofrenici skutečně lidé trpíci spíše posedlostí duchy než psychózou ?"

,,Většina pacinetů v psychiatrických léčebnách vykazuje svoje symptomy, protože jsou posedlí. Hlasy, které slyší jsou skutečné - některé se zrakovými halucinacemi jsou záblesky nižší astrální roviny, té části světa duchů, která má  velice kondenzovanou vibrační povahu. O těchto krajních případech mentálního vyšinutí stále ještě zbývá mnoho se naučit. Není nutné, aby všichni schizofrenici trpěli psychózou, právě vzhledem možnosti posedlosti. Kromě své mentální choroby trpí bezpochyby i posedlostí, která je pro ně další zátěží."

,,Jak můžu odlišit ducha, který není připoután k zemi od ducha, který by mě mohl posednout ? Zajímalo by mě to především ve vztahu k blízké zemřelé osobě :

,,Duch, který přišel do Světla a do posmrtného života a přišel ,,na návštěvu," by nikdy nevstoupil do vaši aury nebo těla, pokud by jste nebyl  vyškolené a zkušené médium, které používají vysoce vyspělí duchové."

,,Je obtížné určit rozdíl mezi, řekněme, vaši matkou, která k vám přichází ze světla duchů se vzkazem, a mezi tím, kdy pobývá u vás doma, protože je připoutaná k zemi."

,,Jeden ze způsobů, jak toto rozlišit, spočívá ve vystižení pocitů nebo tónů její přítomnosti. Pokud je to pocit pozitívní, milující a nevtíravý, potom pravděpodobně není připoutaná k zemi."

,,Pokud  ji vnímáte jako těžkou, smutnou, rozrušenou nebo rozhněvanou, potom je zcela jistě připoutaná k zemi."

,,Aby jste si byl jist, řekněte ji, že zemřela a poraďte ji, aby odešla do nového života s blížními, kteří ji přišli na pomoc. Pokud přišla ze světa duchů, aby vám posloužila nebo vás pozdravila, neurazí se a splní svoje poslání."

,,Jak lze rozlišit ducha - průvodce od ducha připoutaného k zemi ?"

,,V přítomnosti ducha - průvodce  byste vždy pociťovali spoustu pozitívní energie, cítili by jste se dobře. S diskarnátem připoutaným k zemi by jste měli pocit vyčerpání, rozrušení, strachu."

,,I tady je někdy obtížné rozlišovat podle vlastních reakcí, protože mnoho lidí se bojí duchů, kteří nejsou připoutáni k zemi, i když se jedná o průvodce nebo bližní. ,,Vystraší se" jen proto, že se setkávají z něčím neznámým."

,,Jaký je rozdíl mezi ,,příchozím" a přivtělenou bytostí ?"

,,Krátce, jedná se o dohodu uzavřenou na úrovní duše ( mezi vyšším já a vyvinutým duchem, který se chce inkarnovat ), mezi živými lidmi, kteří si už nepřejí zůstat ve vlastním těle ( nebo kteří mají za krátko zemřít ) a vysoce vyvinutými dušemi, které chtějí přispět našemu světu a které nechtějí procházet zdlouhavým dětstvím a ranou dospělostí. Ti první odejdou a  druzí - příchozí, po nich převezmou kontrolu."

,,V případě posedlosti neopustí původní obyvatelé svoje tělo a spolužití není nikdy pozitívní řešení. Hostitelé i přivtělení se vzájemně zraňují tímto stavem - bez ohledu na to, co mohou oba tvrdit !"

,,Kdo jsou neviditelní nebo fiktivní kamarádi ?"

,,Jedná se vlastně o diskarnáty - duchy, kteří nepřešli do posmrtného života. Protože děti jsou neobyčejně jasnozřivé a jasnoslyšící - podobně jako zvířata - ,,vidí a slyší" tyto bytosti. Věří, že se jedná o živé děti, stejně jako samotní duchové, kteří nechápou své postavení. Spřáteli se, zvláště proto, že tyto bytosti jsou velice osamělé a zmatené - protože uvízly v pozemské rovině. Tito duchové později často posednou své kamarády, někdy nevědomky. V těchto případech obvykle hostitelé nechtějí přivtělené bytosti propustit. To je ovšem podvědomě motivováno. Jakmile vědomá mysl pozná identitu a historii ducha, lze ve většině případů úspěšně provést osvobození." 

,,Jaký je vztah posedlostik pojmu svobodná vůle ?"

,,Možná je veškerá posedlost podvědomě povolena. Pokud by tomu tak bylo, fungovala by stále svobodná mysl. V případech, které jsem zkoumala, se zdá, že většině byla posedlost povolena - hlavně na podvědomé úrovni, a příležitostně na úrovni vědomé."

,,Další spekulace spočívá v tom, že posedlost je ujednána v mezidobí - mezi smrtí a znovuzrozením - z karmických důvodů nebo vzhledem k poučení, které přináší." 

,,Co se stane s přivtělenými bytostmi, když jejich hostitel zemře ?"

,,Vě většine případů zůstavají připoutané k zemi jako diskarnáti. Potom, za čas, se ,,připojí" k někomu dalšímu. Léčila jsem bytosti, které postupně posedly celkem čtyři až pět lidí."

,,V několika případech jsem viděla, že ,,hostitelé," když se vysvobodili z těla, je sebou vzali do Světla. To je zejména tehdy, pokud ducha znají  - rodiče, manželé, přátelé apod. Někdy sebou odvedou přivtělenou bytost duchové hostitelových bližních. potom všichni odejsdou do světa duchů."

,,Dospějí děti, které zemřely, ve světě duchů ?"

,,Ano, z regresí vyplývá, že po správném přechodu dospějí. Naneštěstí ovšem někteří zůstávají připoutáni k zemi jako diskarnáti nebo přivtělené bytosti, a v tom případě nedospějí. To vysvětluje některé dětinské chování, zájmy, omezení a reakce lidí, kteří jsou posedlí dětmi. Často se bojí řídit vůz nebo se zabývat činnostmi naležejícím dospělým." 

Obrazek

  Toto je ,,duše" zachycená citlivým fotoaparátem.

Vypsáno z knihy - Tajemství zbloudilých duší

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Obrazek

Tajemství zbloudilých duší

 

Autorka - Božena Koubová

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 ,,Psychologie duchů“

,,Jestliže překročíme práh smrti, pak duch zesnulé osoby opět disponuje stejnými charakteristickými rysy chování a není to pouze nepředvídatelný duch bez osobnosti, inteligence …“

,,Podstata přirozené reality je založena na tom, jak ji vnímáme. Naše prostředí je založeno na našem porozumění této skutečnosti. Našich pět smyslů formuje tuto skutečnost : zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Jestliže nevidíme, hmat či sluch obvykle nevnímáme jako nereálný. Esoterický pohled naznačuje, že vesmír není nic jiného než energie ve specifickém poměru a zakládá se na specifické vibrační frekvenci.“

,,Tento esoterický pohled na skutečnost je v podstatě základem na porozumění metafyzických duchovních sfér. Během života se u člověka projevují charakteristické rysy chování jako osobnost, inteligence a emoce. Jestliže překročíme práh smrti, pak duch připomíná zesnulého.“

,,Jestliže byla zesnulá osoba v pozemském životě šťastná bude i jako duch. Naopak, pokud byla zlá za života, ponechá si tyto dispozice i po smrti a chová se stejným způsobem. Takže duch zesnulé osoby není jednoduchý, nepředvídatelný, postrádající lidské vlastnosti. Tito duchové nejsou stvořeni jen tak, ale je to přeměněná nebo vyvinutá životní forma, která si z neznámých důvodů ( hlavně k rozsáhlé převaze populace ) vybrala setrvávat na Zemi.“

,,Naše duše znázorňují spirituální podstatu našeho fyzického života. Termín krotitel duchů odkazuje na osobu, která předvádí odstranění či uvěznění ducha, bez ohledu a obav na samotné duchy. Toto je nadřazené odsouzení těchto duchů jako zlých a jejich úkolem je zbavit Zemi zla.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO