Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okamžik smrti - Kontakty se zemřelými, Zprávy od zemřelých, Život po smrti - Trápeni duše - Rozloučení - Lidský mozek po smrti

11. 12. 2010

 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Okamžik smrti

Obrazek

 

,,Pro duši neexistuje žádná smrt !"

,,Smrt není nic jiného než okamžik výměny těla, kdy jsme my ( spirituální duše ) spolu se svým jemnohmotným tělem tvořeným našimi myšlenkami, pocity a přáními vyzváni k tomu, abychom jednou pro vždy opustili své nynější hrubohmotné tělo a dál putovali na jiné místo."

,,Naše opuštěné fyzické tělo je poté prohlášené za ,,mrtvé" a za žádných okolností jej nelze znovu oživit. Neboť je to jen a pouze energie duše, která prostupuje celým tělem a vnáší do něj život a také činí patrnými životní funkce těla. Bez přítomnosti duše se neživé tělo začne okamžitě rozkládat."

1.) Přirozená smrt - sešlost stářím,  následky nějaké choroby, infarkt myokardu, mozková mrtvice ...

2.) Nepřirozená smrt - sebevražda

 

Kličové momenty smrti, kterými umirající prochází jsou čtyři :

1.) Tmavý tunel - první co umírající vnímá je naprostá temnota, která ovšem trvá jen kratičký moment. Vzápětí se totiž zpravidla objeví něco jako světlo na konci tunelu.

2.) Promítnutí celého života - poté se umirajícímu promítne velice rychle celý život, při němž se mu vybaví ještě jednou nejpůsobivější scény jako film, zatímco on sám je nejen hlavním představitelem, nýbrž zároveň i divákem, aniž by ovšem měl možnost jakkoli zasáhnout do děje, či jej korigovat.

3.) Vystoupení z těla a pocit svobody - v okamžiku, kdy skončilo promítání filmu a umírající se ocitá na konci tunelu a skutečně vystupuje ze svého fyzického těla, zprvu pociťuje nepopsatelný pocit ,,úlevy" a nově nabyté ,,svobody". Dokáže mnohem zřetelněji vnímat vnější svět a rovněž mnohem rychleji a jasněji myslet nežli předtím. Jakoby se vznášel nad vším děním, ale při tom se ocitá takříkajíc tváří v tvář svému bývalému tělu a může jej spolu s celým okolím sledovat z ,,vyvýšené pozorovatelny."

4.) Vystřízlivění - tady umírající zažívá první zklamání a vystřizlivění, neboť si náhle uvědomuje dalekosáhlé důsledky smrti. Ačkoliv je ještě závislý na svých bývalých přátelích a příbuzných a stále touží se jim svěřovat a komunikovat s vnějším světem, je postaven před fakt, že jej již nemohou vnímat. Dalším zjištěním, které v okamžiku vystřízlivění učiníme, je, že se prostě všechno s námi děje, aniž to chceme, nebo ne, a že už nemůžeme aktivně působit na to, co se nás týká, nebo co nás někam vede. Poznáváme tedy, že jsme zcela závislí na nepochybně vyšších silách."

,,Tolik stručný popis různých stádií, kterými umirající prochází v blízkosti smrti."

,,Učení o reinkarnaci doporučuje, aby opuštěné hrubohmotné tělo bylo krátce potom, co se člověk od něho oddělil a rozloučil se s ním, zpopelněno, tedy spáleno. Tím se zemřelému umožní snáze se odloučit od svého mrtvého těla a tak bez překážek pokračovat ve svém putování k novému vtělení."

,,Po smrti je nám dána možnost nejdříve zpracovat prožitky, zkušenosti a poznatky, kterých jsme ve svém předchozím životě nabyli. Normální postup je ten, že nás v návaznosti na předchozí život naši andělští průvodci připravují na naše nové úkoly a potom putujeme k našemu dalšímu působišti."

Obrazek

,,Když však nejsme připraveni přijmout svou smrt, když jsme nadměrně přimknuti  ke svému bývalému tělu, nebo když nás trápí pocit, že jsme ještě nenaplnili všechna svá přání, představy a plány, můžeme se také zdráhat dál putovat k novému místu určení. V tomto případě jsme nuceni setrvat v přechodném jemnohmotném stavu - v šedi - v mlze - v temnotě - aniž bychom mohli jít kupředu - do nového těla - nebo se vrátit - do právě zemřelého těla - a většinou také bez možnosti vzájemné komunikace, setrváme pak v převážně nepříjemném jemnohmotném bytí jako duchové nebo přízraky."  

Obrazek

,,Jak dlouho takové stádium mezi životy trvá a jak mnoho či málo se přitom dotyčná duše naučí a pokročí ve svém vývoji, se individuálně liší a závisí na její karmě a dharmě, stejně jako na její připravenosti i schopnosti se učit."

,,Vypsáno z knihy - Reinkarnace od Ronalda Zurrera. Aby jste měli představu, a mohli si tak doplnit, uvědomit si,co Smrt vlastně znamená a jak probíhá."

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 KNIHA

007118.jpg

Největší záhady světa
KONTAKTY SE ZEMŘELÝMI

Autor : Bernard Jakoby

,,Docent Berlínské univerzity, světoznámý výzkumník v oblasti umírání a průvodce stovek umírajících, v této publikaci nad veškerou pochybnost prokazuje, že po smrti přecházíme do jiné formy existence, v níž se po jistou dobu uchovává naše předchozí individuální duchovní podstata.“

,,Zesnulý si je povětšinou vědom skutečnosti, že fyzicky už sice neexistuje, je však ještě nějaký čas a na jisté úrovni schopen komunikovat s pozůstalými a rozmanitými způsoby je informovat o svém stavu a o procesech své další psychické transformace.

,,Autor uvádí konkrétní návody, jak se lze zkontaktovat se zesnulými a jakými způsoby s nimi můžeme komunikovat.“

Obsah:
1. Důstojné umírání
2. Utrpení jedné pacientky kómatu
3. Situace umírajících a nezbytnost pacientova prohlášení
4. Dilema dárcovství orgánů
5. Aspekty náhlé smrti
6. Fenomén posmrtných kontaktů
7. Fenomén duší připoutaných k zemi
8. Praktická pomoc umírajícím a pozůstalým

 Vypsáno z knihy :  

 ,,Když umíráme vynořují se nám na povrch vědomí různé události našeho života. Proces umírání nám umožňuje naprosto zřetelně rozpoznat, co je v životě skutečně důležité. Smířit se s danými skutečnostmi, abychom se dokázali oprostit od věci tohoto světa, umět odpouštět, abychom našli vnitřní mír."

 ,,A je tady ještě jedná věc, kterou si možná neuvědomujeme dost jasně a to, že ničí smrt není náhodná ! Každé umírání má kořeny v rozhodnutí duše. Stejně jako jde v procesu umírání o to, abychom dospěli k přitákání, k souhlasu a smíření se s bližícím se koncem, rozhoduje se duše v nevědomé rovině, kdy chce odejít."

KNIHA

100167.jpg

Největší záhady světa
ZPRÁVY OD ZEMŘELÝCH

Autor : Bernard Jakoby

 Popis :  

,,Autor je docentem Berlínské univerzity."

,,Věnuje se výzkumu umírání a problematice účastné péče o umírající."

,,Jeho četné knihy o vyhasínání života a smrti, kterou označuje jako přechod do jiné formy existence, jsou čteny v celé Evropě. V této publikaci podává zprávu o rozličných kontaktech se zemřelými."

,,Obdobnou komunikaci totiž zažily miliony lidí na celém světě. Mnozí přitom měli strach o svoje duševní zdraví především s ohledem na naléhavost a rozmanitost těchto spojení."

,,Autor sám prošel obdobnou zkušeností po smrti své matky, především však hovořil nebo si dopisoval se stovkami pozůstalých, kteří mu vylíčili rozličné způsoby této fantastické komunikace."
,,Shromáždil nespočetné doklady o tom, že fyzickou smrtí psychická existence naráz nekončí, byť je omezena, vyhasíná nebo se transformuje."
,,Čtenář je poučen, jak výzvy zemřelých ke kontaktům rozpozná, jak by jim měl vycházet vstříc. Dozví se, proč se zemřelí pokoušejí o navázání spojení, co pro ně lze vykonat, aby svou novou situaci pochopili, smířili se s ní a dokázali definitivně odejít."

KNIHA

oooooooooooooo.jpeg

ŽIVOT PO SMRTI

Autor : Bernard Jakoby

,,Opravdu existují posmrtný život a onen svět ? Autor se již dlouhá léta zabývá zkoumáním okamžiků umírání a dospěl k poznání, že každý z nás je nesmrtelný. Ve své knize poprvé uveřejnil senzační poznatky ze svého bádání, výpovědi lidí, kteří se octli na hranici smrti a vrátili se zpět do života. Všichni shodně vyprávějí o existenci různých rovin vědomí, o podobných transcendentních zážitcích, které jsou už podrobně popsány v Tibetské knize mrtvých z 8. století. Jsou věci mezi nebem a zemí, které nelze vysvětlit střízlivým rozumem, a autor nám dává naději, že nad vším naším bytím existuje prasíla, jež nám dodává odvahu a víru a bez níž by naše věčnost byla nemyslitelná."

,,Autorovým přáním hlavně je, aby vám tyto jeho knihy byly užitečným průvodcem."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Trápení duše

,,Zemřeli člověk přirozenou smrtí, obvykle duše sama odchází do světla, pokud ovšem není fixována na nějakou osobu nebo věc. Horší to je v případech, je-li smrt nečekaná - jde o mozkovou nebo srdeční příhodu, autonehodu a podobně, když jde zkrátka o rychlou smrt. To potom duše vyjde z těla a je celá zmatená, netuší, co se vlastně stalo, většinou nikam neodchází, neboť ani neví kam, a nedokáže pochopit, že zemřela. Takové duše se často přivtělují k člověku, který je třeba v narkóze, v mdlobách, silném alkoholovém opojení, pod vlivem drog - tedy ve stavu, kdy sám nevnímá svět kolem sebe. Duše si sedne na nějakou část těla člověka a odebírá mu energii. dělá ji to velice dobře, na rozdíl od osoby - oběti."

,,Například - jistá paní měla silné deprese a sebevražedné stavy a po odvedení přivtělené duše sebevraha, která ji seděla na krku po určité době zjistila, že negativní pocity a sebevražedné stavy zmizely a stala se z ni šťastná žena."

,,Pani Miloslava K.chodí na hřbitov dvakrát týdně zapálit na hrob manželovi svíčku, a v duchu si s ním povídá. Bere sebou svého pejska. Vypozorovala, že když chodí kolem malé rodinné hrobky je pejsek neklidný a poštěkává. Nikde jinde na hřbitově to nedělal. Snažila se zjistit, co se jejímu pejskovi tam na tom místě nelíbí, a proto u hrobky postála delší dobu - bylo ji tam divně a dokonce slyšela nějaké zvuky. Těžko říci, bylo by vhodné zjistit, jací lidé jsou v hrobce pochováni a za jakých skutečností zemřeli. Zřejmě se tam kumuluje negatívní energie, ale může jít i o energii nějaké geopatogenní zóny, anomálie. K podobným jevům docházelo a dochází, některé byly vysvětleny, jiné zůstavají záhadou - prostě, že jisté věci mezi nebem a zemi fungují."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Rozloučení

,,Nikdy jsem nevěřila na duchy ani nic podobného. Od určité doby jsem svůj názor změnila. Před pěti lety mi zemřel jediný syn. Večer byl ještě u mě na návštěvě a ráno bylo všechno jinak. Nebudu popisovat jaké to je, když matka ztratí svoje dítě, ale chci se podělit o zážitek, který změnil moje myšlení."

,,Asi dva týdny po smrti syna jsem seděla večer za stolem a hrála pasiáns. Vždy, když se potřebuji uklidnit, hraji tuto hru. Najednou zazvonil zvonek a někdo klepal na dveře. Šla jsem otevřít, ale za dveřmi nikdo. Vyšla jsem na chodbu, ale ta byla prázdná. Když jsem se vracela zpět, ovanul mě studený vítr. Bylo to, jako by mě objímalo něco studeného. Bylo osmhodin večer, doba, kdy ke mně chodil pravidelně syn, aby se optal, jak se mi daří. Jeho znamení bylo jednou zazvonit a ťuknout do dveří. A ten studený průvan kolem mě, to bylo asi jeho rozloučení a znamení, že jeho duše je už na druhém břehu. A tak od té doby věřím, že existuje nějaké spojení mezi astrálním světem a tím naším."

Danuše P. z Plzně

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tím se zabývala studie kanadských vědců, kteří sledovali na elektroencefalografu záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou u pacientů po odpojení z přístrojů. A výsledky vědce překvapily.

Domnívali se, že v případě nezvratné zástavy dýchání a srdečního tepu dojde v poměrně krátké době i ke ztrátě funkce mozku. Jenže výzkum ukázal, že až deset minut po smrti může v mozku docházet k produkci vln delta, které jsou typické pro hluboký spánek nebo uvolnění. U tří ze čtyř pacientů aktivita mozku poklesla spolu s ostatními životními funkcemi. U čtvrtého však dlouho přetrvávala, což vědci neumějí vysvětlit. Chybu přístroje vylučují, ale nedokážou odhadnout, na bázi čeho může EEG vykazovat aktivitu poté, co se na delší dobu zastavil oběhový systém. Proto se chystají ve výzkumu pokračovat.

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO