Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokračování V CESTĚ PO SMRTI - Duše a nesmrtelnost - Smrt a nesmrtelnost - Astrální těla zemřelých lidí

30. 5. 2016

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Existence POSMRTNÉHO ŽIVOTA

,,Uznávaný americký anesteziolog dr. Stuart Hameroff a jeho britský kolega Roger Penrose před časem informovali o vědecké teorii, která potvrzuje existenci posmrtného života."

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

 

,,Pokračování v cestě po smrti"

Obrazek

 

,,Poněvadž je duchovní stav v okamžiku smrti určující pro druh a cíl dalšího putování, je většinou převtělení vnímáno spíše jako jistý plynulý přechod, než jako nenadála změna všech okolností. Prostě pokračujeme tam, kde jsme přestali a převtělení prožíváme jako cestu k neznámému cíli, k němuž směřujeme buď s radostným očekáváním plným určitého napětí, nebo s jistou dávkou strachu."

,,V okamžiku, kdy se nám podaří zbavit prvopočatečních obav a přijmout skutečnost, že jsme ,,zemřeli", skutečně nás opanuje cosi jako napětí plné očekávání, kam a do jakého těla a do jakých podmínek nás asi další putování zavede."

,,Duše do svého nového lidského těla vstupuje v okamžiku aktu plození, tedy početí. Nevtělená duše se nejprve ,,vznáší" ve svém jemnohmotném astrálním těle nad budoucím rodičovským párem a pozoruje sexuální akt, přičemž často ,,slyší" to, co si při tom povídají. Potom taková duše prudkým ,,nárazem" vstupuje do semene otce, aby pak byla dopravene do vajíčka matky, kde se usadí, a tam pomáhá nově nabytému tělu na základě své vlastní síly a energie matky a rovněž tak s pomocí nadduše k jeho růstu. Duše si je naprosto vědoma během celého tohoto procesu, co se s ní děje, ví tedy první, s velkým předstihem před matkou i otcem, o vzniklém těhotenství."

,,Rozhodujícím faktorem z pohledu rodičů je jejich vlastní vědomí, zvláště vědomí ve chvíli plození. Podle zákona rezonance je společný stav vědomí otce a matky zodpovědný za to, že bude přivolána duše, která se svou karmou a svými přáními hodí do této rodiny."

,,Podle toho, zda jsou myšlenky a pocity před a během pohlavního aktu ovládány hlavně nevědomím - působení omamných látek, násilí, ničení anebo vášní - slast, chamtivost. egoismus nebo počestností - čistota, vděčnost, láska ... bude povolána odpovídající duše vybavená stejnými vlastnostmi. Toto všechno má vliv na charakter dítěte a na to, jakým činnostem se bude později věnovat."

,,V jistém smyslu si můžeme své budoucí rodiče skutečně sami najít, neboť svými přáními a svým jednáním ( karma ) v nynějším životě si nepřímo volíme své příští tělo, své budoucí ,,dědictví", a tím i své nové životní podmínky."

,,Může se i stát, že reinkarnující se duši ,,vyšší velení" nabídne několikeré možnosti volby."

,,Můžeme při novém zrození změnit pohlaví ? Ano, můžeme, protože duše svou nejvlastnější přirozeností není ani mužského, ani ženského pohlaví, nýbrž je transcendentalní ke všem polaritám tohoto světa. Můžeme tedy přijmout buď ženské tělo anebo dostaneme tělo mužské."

,,Je možní se opětně shledat v příštím životě se svými přáteli a přibuznými ? Ano, je to možné a pravděpodobné, že hluboký láskyplný nebo přátelský  vztah mezi dvěmi dušemi nalezne v pozdějším bytí své pokračování, nýbrž se dokonce může stát, že si oba partneři vymění pohlaví i role a jednou se narodí jako muž a žena, příště jako rodič a dítě a jindy jako sourozenci. Tak se mohou dva milujíci se lidé někdy právem cítit ,,být stvořeni jeden pro druhého," přináší to tušení, sny, touhy, jež se odrážejí v podivuhodném pocitu propojení s jiným člověkem a které lze objasnit právě jen skrze myšlenku reinkarnace."

 

Obrazek

Pověz, co nám dvěma zas osud chystá ?

Co spojilo nás náklonností neomylnou ?

Ach, v odžitých časech my byli svoji dozajista.

Tys byla sestrou mou či chotí věrnou,

 

 Mé bytosti znala jsi každičký rys,

Nejčistší tón nervů zněl ti do ticha,

Mne jediným svým pohledem přečetla bys,

Kterým smrtelné oko tak ztěžka proniká ...

 

Vzpomínkou dávnou minulé tu pluje,

Kol srdce nejistého, jež v nitru ctí,

Starou pravdu věčně touž, již rezonuje,

A nové bytí stává se mu bolestí.

Johann Wolfgang Goethe

 

,,Přirozeně existuje též možnost, že se ve svých budoucích existencích opět setkáme nejen se svým současným životním partnerem, ale i se svými nynějšími příbuznými a znamými a to jak s přáteli, tak také s nepřáteli. Vysvětlením je, že v běžném životě pociťujeme spontánní sympatie či antipatie k nějakému člověku již při prvním setkání s ním !"

 

,,Také vrozený talent a nadání, které si duše sebou přináší je výsledkem snažení vynaloženého v dané oblasti v minulých životech, které si bereme doopravdy sebou a nic se neztratí. Jednou naučené a prožité zůstane již provždy v našem podvědomí a my si své zkušenosti, schopnosti a talent odneseme do přištího života. Takový vrozený talent ve skutečnosti pochází z více minulých životů jako výsledek učení a práce na sobě."

 

,,Vypsala jsem z knihy Reinkarnace od Ronalda Zurrera - Ludmilka."

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Duše a nesmrtelnost"

 agrippa1.gif

,,Myslitel a lékař Cornelius Agrippa ( 1486 - 1535 ) vedl život dobrodruha. Jeho učení spočívalo v tvrzení, že všechno má svoji duši. Život tohoto myslitele byl opředen mnoha legendami a ta nejzáhadnější vznikla až na konci jeho života. Když Agrippa ve francouzském městě Grenoble umíral, neprobíhalo všechno tak, jako u obyčejných smrtelníků. V jednu chvíli se probral z bezvědomí a poručil svému černému psu, aby odešel, protože je prokletý. Pes po těchto slovech vyběhl z domu, skočil do řeky Isére a utonul."

hsgf0_sip-300.jpg

,,Věrnou mladost si uchoval Saint Germain, který o sobě tvrdil, že je nesmrtelný. Narodil se jako nemanželský syn vdovy po španělském králi Karlu II. v první polovimě 18.století a byl jednou z nejvýznamějších osobností v Paříži. Jeho dobrou přítelkyní byla markýza de Pompadour. Roku 1762 se Saint Germain zúčastnil svržení cara Petra III., a protože znal mnoho podrobností ze života mrtvých, tradovaly se historky o jeho tajemné minulosti všude, kde se objevil. Dokonce se vypravovalo, že byl přítomen na svatební hostině v Káni Galilejské, o které vypravuje Bible. Předpovídal budoucnost, četl myšlenky druhých, psal oběma rukama a vyráběl umělé drahokamy. Ač vypadal minimálně o třicet let mladší, něž byl, přece jen roku 1784 zemřel."

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

,,Smrt a nesmrtelnost“

,,Materialisté mohou chápat nesmrtelnost několika způsoby : buď jako úplný nesmysl, prázdné slovo, které nemá svoji materiální podstatu, jako návnadu kněží, kteří slibem nesmrtelnosti obluzovali své ovečky, případně jako symbolické vyjádření toho, že dílo člověka přežívá v jeho dětech a následovnících. Mystici si tento pojem vykládají také po svém, někteří dokonce mluví o skutečné nesmrtelnosti duše či ducha …“

,,A tady jsme u cíle : jestliže se život každého z nás promítá do patřičně tvarovaného paměťového pole, existuje pak kromě ,,fyzického“ těla i jeho odraz v paměťovém poli. A tento odraz – můžeme mu říkat třeba ,,duše“ – pak může žít svým vlastním životem i po smrti toho, podle něhož se formoval, je tedy doslova nesmrtelná, v prostředí správně vytvořeného a formovaného paměťového pole, tedy v ,,ráji“ s dušemi dalších věřících, svatých a ,,andělů.“

 

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Astrální těla zemřelých lidí“

 

  Obrazek

,,Ze středověkých staveb, ale i v soudobých starších domů je znám fenomén, ukazující na přítomnost bytostí, které běžně nevnímáme. Projevuje se pocitově, někdy zvláštními zvuky a výjimečně i jako více nebo méně zřetelné viditelné tvary. Za určitých okolností mohou být zachyceni na fotografii. Jde většinou o astrální těla lidí, kteří tu žili a mají důvod tu v této formě setrvávat i po smrti. Jev je často lidově označován za „strašení“, i když o něco podobného vůbec nejde. Většinou se tyto bytosti snaží jen na sebe upozornit, případně se s člověkem dohovořit. Potřebují, aby je bral na vědomí, porozuměl jim nebo je politoval. Mnohdy mají pro něj i významné informace, dokáže-li s nimi mentálně či psychotronicky komunikovat.“

 

,,Jsou to bývalí majitelé domů, zámků, ale i panovníci a vůbec významní lidé, kteří jaksi i „potom“ nesou určité povinnosti. Obyčejně je však jejich výskyt vázán na místo, které měli rádi, nebo kde bylo jejich hmotné tělo po smrti uloženo. Také však tam, kde udělali fatální chybu, či kde byli nešťastně usmrceni. Tak lze zastihout například astrála hajného v jeho revíru, šlechtičnu na schodišti hradu nebo druida na místě pravěkého božiště.“

Zdroj Tenet Nosce

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO