Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zesnulí - Co následuje, když umřeme - Smrt je přirozená součast života - Psychosomatické negativní zóny

29. 12. 2006

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

 

,,Zesnulí – naší drazí, kteří nám všem schází – co a jak je to dále … pro Vás s láskou vysvětlení.“

 ,,Zesnulí"

 

 Obrazek,,Pláč, žal a touha, aby se zesnulý vrátil, jsou to nejhorší, co můžete právě zesnulému člověku udělat. Protože kdykoli existuje pouto lásky, existuje také nepřerušená nit komunikace. Kdykoli cítíte smutek po někom, koho milujete, Váš žal je ihned přenášen k němu do jeho nového světa, ale on se přitom na pozemskou rovinu vrátit nemůže, aby utěšil pozůstalé. Neměl ještě čas ovládnout umění zpomalit své vibrace, abyste jej mohli spatřit nebo slyšet. A to způsobuje zesnulému velké trauma – touží utěšit své drahé a musí si také zvykat na nové prostředí.“

 

Obrazek

,,Proto prosím – netruchlete nad svými milovanými zesnulými tak, že je budete vyzývat, ale myslete na ně v klidu a posílejte jim svou lásku a laskavé myšlenky na klidnou a šťastnou cestu – jelikož se nacházejí v bezpečí ve světě tepla a štěstí.

Vysílejte jednu vlnu lásky za druhou. Pomůže to lidem, kteří jsou krátce po smrti, stabilizují se, protože je to ujistí o platnosti obou sfér existence. A to je ta nejdůležitější věc, kterou chci, aby jste vykonali.“ 

,,Pokud se zesnulí mají vrátit do našeho světa, musejí snížit své vibrace na nejnižší míru. A to není snadné. Někdy je to pro ně výslovně bolestivé. Je to jako by Vám někdo nasadil svěrací kazajku. Musejí se víc a více sešněrovávat než se jejich vibrace zpomalí na naše tempo. Málo kdo to ze zesnulých zvládne. Devadesát pět procent duší není vůbec schopno projevit se na pozemské úrovni. Možná ve chvílích nouze se na okamžik dokážou zjevit svým milovaným  na Zemi, ale rozhodně to nejde zaručit.“

 

 Obrazek

 

,,Usilovně se modlete za duše svých blízkých a za ubohé duše, které jsou kolem Vás. Tím je vysvobodíte. Budou Vám tyto duše vděčné a i ony se budou modlit za Vás pro lehčí Váš život tady na Zemi a pro Vaši duchovní cestu po smrti."

,,Pamatujte si,

že vše souvisí se vším …!“ 

,,Doufám, že jste pochopili, co jsem Vám zde chtěla sdělit – že naši drazí zesnulí jsou stále s námi a čekají na nás… , ale také, že je již nemáme rušit jejich vyvoláváním, nýbrž se máme doopravdy za ně modlit a máme jim posílat lásku svými myšlenkami.“    Ludmilka

 Obrazek

,,Zproštěni vášně žití,

strachu a naděje,

vzdáváme Bohu díky,

ať kdokoliv to je,

za to, že vždycky čeká

věčná smrt na člověka

a sebedelší řeka

do moře dospěje."

JACK LONDON

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Co následuje – když umřeme“

Obrazek

 ,,Otázka, co následuje potom, když umřeme, a jestli vůbec něco následuje, je jednou z největších záhad, které nás obklopují. Staří Egypťané měli Knihu mrtvých, svou měli Tibeťané, existuje na toto téma poměrně rozsáhlá literatura evropského středověku. U nás jsme dlouhá desetiletí znali jen samizdatové překlady Tibetské knihy mrtvých a současných výzkumů dr, Raymonda Moodyho. Tím, jak se zvyšuje počet lidí umírajících na zákeřné civilizační choroby, počet lidí, kteří odcházejí ze světa předčasně a neočekávaně, stávají se učení, vysvětlující smysl biologického života a smrti stále aktuálnějšími. Křesťanská zpověď a rozhřešení již postrádají v dnešní moderní globální civilizaci svou univerzalitu. Radujme se z toho, že dnešní doba nám předkládá tolik nových názorů a pohledů na základní otázky po smyslu naší existence. Vposledku sice stejně zůstane každý sám, ale může být, že připraven.“

 ( VÁCLAV  HAVEL  1996 )

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Smrt je přirozená součást života“

Obrazek

 ,,Smrt je přirozená součást života a všichni ji budeme muset dříve nebo později stanout tváři v tvář.“

 ,,Jsou dva způsoby, jak se vyrovnat se smrtí, dokud jsme na živu. Buď se rozhodneme ji ignorovat, nebo se můžeme k perspektivě své vlastní smrti postavit čelem s tím, že o ní budeme jasně uvažovat a snažit se zmenšit na minimum utrpení, které může přinést. Žádným z těchto dvou způsobů ji však nemůže přemoci.“

 

 ,,POHLÍŽEJTE NA SMRT JAKO NA NORMÁLNÍ PROCES - NA REALITU.“

 

 ,,Snažte se myslet na smrt spíše jako na převléknutí šatů, když jsou staré a obnošené. Smrt je však nepředvídatelná, nevíme, kdy a nebo jak k ní dojde. A tak je jedině rozumné vykonat jistá opatření, než nás skutečně postihne.“

 

 ,,Většina z nás by přirozeně chtěla zemřít pokojnou smrtí, ale je rovněž jasné, že nemůžeme doufat v pokojnou smrt, pokud byly naše životy plné násilí nebo pokud byla naše mysl většinou vzrušována emocemi jako je hněv, lpění či strach. Takže chceme-li umřít dobře, musíme ve své mysli i ve svém způsobu života pěstovat mír.“

 

 ,,Skutečný zážitek smrti je velmi důležitý. I když to, jak nebo kde se znovu narodíme, obecně závisí na karmických silách, můžeme stav naši mysli v době smrti ovlivnit kvalitu našeho příštího znovuzrození. A tak když navzdory velké různosti karmy, kterou jsme nashromáždili, vyvineme v okamžiku smrti zvláštní úsilí, abychom si vytvořili ctnostný stav mysli, můžeme posílit a aktivizovat ctnostnou karmu a tak si přivodit šťastné znovuzrození.“

 

 ,,Neméně významná  než příprava na svou vlastní smrt je pomoc druhým, aby dobře umírali. Jako novorozené děti jsme všichni byli bezmocní a nepřežili bychom bez péče a laskavosti, které se nám tehdy dostalo. A protože ani umírající nejsou schopni sami si pomoci, měli bychom jim ulehčit v jejich potížích a úzkosti a pomáhat jim umírat klidně, nakolik jen můžeme.“

 

 ,,Umírajícího, který je dobře obeznámen s duchovními praktikami, můžeme povzbudit a inspirovat tím, že mu to připomeneme, ale i naše laskavé ujišťování může v mysli umirajícího vyvolat pokojný, uvolněný postoj.“

 ( Jeho svátost Dalajláma – 2. června 1992 )

 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

 ,,Psychosomatické negativní zóny“

 

Obrazek

 ,,Komu termín ,,duše“ připadá příliš nábožensky, klidně si může dosadit slovo ,,energie.“ Takzvané psychosomatické negativní zóny, vznikají právě na místech tragických, násilných skonů bytostí.Potom slýcháváme zdánlivě pohádkové historky o podezřelých stopařích, zjevujících se postavách, divných zvucích či mizejících přízracích."

 

,,Podobné hraniční jevy má na svědomí častokrát právě předčasný skon, nechtěné ukončení života bez rozloučení, smíření, bez vlídného slova milých a blízkých. Pokud nastanou příhodné podmínky, například určitý druh počasí, teploty atd., může se ,,přírodní video“ samo spustit a ,,přehrávat“ útržky dějů, zdánlivě materializovat nežijící aktéry.“

 ,,Dnes již vím, že zajímavá jsou i různá svědectví lidí, kteří již něco zažili a nebo viděli, protože někdy přestávají platit i fyzikální zákony.“     Ludmilka

Z týdeníku Spirit

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ